STAJYER AVUKAT MUVAFAKATNAME ÖRNEKLERİ

Stajyer avukatların yanında bulundukları avukata ait dosyalar üzerinde işlem yapma veya duruşmaya girebilmeleri için dosya kapsamına “muvafakatname” sunmaları gerekmektedir. İlgili stajyer avukat muvafakatname örnekleri aşağıdaki gibidir.

Stajyer Avukat Muvafakatname Örneği -1-

MUVAFAKATNAME

MUVAFAKAT VEREN AVUKAT : Av. …..

BARO VE SİCİL NO                             : ADANA BAROSU (Sicil NO)

VERGİ DAİRESİ VE SİCİL NO        :

ADRES                                                     :

MUVAFAKATNAME VERİLEN
STAJYER AVUKAT VE
STAJ SİCİL NO                                       :
Stj. Av. ……. (Sicil NO)

MUVAFAKATNAMENİN KAPSAMI :

 Adana Barosu stajyeri olarak, Av. Kanunu’nun 22. maddesi uyarınca avukat yanındaki stajını, nezdimde yapan Stj. Av. …………….. ; gözetimim ve sorumluluğum altında Sulh Hukuk Mahkemeleri, Sulh Ceza Hakimlikleri, Asliye Ceza Hakimlikleri ile İcra Hukuk/Ceza Mahkemelerinde takip ettiğim dava ve işlerle ilgili duruşmalara girebilmesine ve İcra Müdürlüklerindeki işleri yürütebilmesine 1136 Sayılı Avukatlık Kanunu’nun 26.maddesi uyarınca muvafakat ediyorum. Stj.Av …………  büromuzun işlerini takip etmeye, fotokopi vb. yollarla dosyadan örnek almaya, dava ve takip dosyalarını incelemeye de Av. Kanunun 46. maddesi uyarınca tarafımca yetkili kılınmıştır.

Av. ……

Stajyer Avukat Muvafakatname Örneği -2-

MUVAFAKATNAME

MUVAFAKATNAME VEREN

AVUKAT                                              : Avukat Saim İNCEKAŞ -Adana

Baro ve Sicil No                            : ADANA BAROSU -………….

Vergi Dairesi ve Sicil No           : … VERGİ DAİRESİ- …………

Adres                                      :

MUVAFAKATNAME VERİLEN

STJ. AVUKAT                                 : Stj. Av. ……….

BARO VE STAJ SİCİL NO           ADANA BAROSU –……..

DAYANAK VEKÂLETNAME : …………………

BEŞİKTAŞ ….. NOTERLİĞİ ……. tarihli ………. Yevmiyo No’lu Vekaletname Kapsamının Tamamını İçerir

MUVAFAKATNAME KAPSAMI : Muvafakatname verilen stajyer avukat; tarih ve numarası yazılı işbu vekâletteki; sulh hukuk mahkemeleri, asliye ceza mahkemeleri, sulh ceza hakimlikleri ile icra tetkik mercilerinde, avukatın takip ettiği dava ve işlerle ilgili duruşmalara girebilir, idari kurumlarda her türlü işlem ve evrak talebinde bulunabilir ve icra müdürlüklerindeki işleri yürütebilir.

Bu Muvafakatname, 4667 sayılı yasayla değişik 1136 sayılı avukatlık kanununun 26. maddesi uyarınca tarafımdan tanzim edilmiştir. 21/02/2019       

                                                                              Av.    …

Avukat Saim İNCEKAŞ Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Son düzenleme tarihi 14 Mayıs 2020 00:15

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.