Bir Sayfa Seçin

STAJYER AVUKAT MUVAFAKATNAME ÖRNEKLERİ

Stajyer avukatların yanında bulundukları avukata ait dosyalar üzerinde işlem yapma veya duruşmaya girebilmeleri için dosya kapsamına “muvafakatname” sunmaları gerekmektedir. İlgili stajyer avukat muvafakatname örnekleri aşağıdaki gibidir.

Stajyer Avukat Muvafakatname Örneği -1-

MUVAFAKATNAME

MUVAFAKAT VEREN AVUKAT      : Av. …..

BARO VE SİCİL NO                             : ADANA BAROSU (Sicil NO)

VERGİ DAİRESİ VE SİCİL NO        : 

ADRES                                                     :  

MUVAFAKATNAME VERİLEN
STAJYER AVUKAT VE
STAJ SİCİL NO                                       :
Stj. Av. ……. (Sicil NO)

 MUVAFAKATNAMENİN KAPSAMI :

             Adana Barosu stajyeri olarak, Av. Kanunu’nun 22. maddesi uyarınca avukat yanındaki stajını, nezdimde yapan Stj. Av. …………….. ; gözetimim ve sorumluluğum altında Sulh Hukuk Mahkemeleri, Sulh Ceza Hakimlikleri, Asliye Ceza Hakimlikleri ile İcra Hukuk/Ceza Mahkemelerinde takip ettiğim dava ve işlerle ilgili duruşmalara girebilmesine ve İcra Müdürlüklerindeki işleri yürütebilmesine 1136 Sayılı Avukatlık Kanunu’nun 26.maddesi uyarınca muvafakat ediyorum. Stj.Av …………  büromuzun işlerini takip etmeye, fotokopi vb. yollarla dosyadan örnek almaya, dava ve takip dosyalarını incelemeye de Av. Kanunun 46. maddesi uyarınca tarafımca yetkili kılınmıştır.

 Av. ……

Stajyer Avukat Muvafakatname Örneği -2-

MUVAFAKATNAME

MUVAFAKATNAME VEREN

AVUKAT                                              : Avukat Saim İNCEKAŞ -Adana

Baro ve Sicil No                                : ADANA BAROSU -………….

Vergi Dairesi ve Sicil No               : … VERGİ DAİRESİ- …………

Adres                                                    :

MUVAFAKATNAME VERİLEN

STJ. AVUKAT                                        : Stj. Av. ……….

BARO VE STAJ SİCİL NO                   ADANA BAROSU –……..

DAYANAK VEKÂLETNAME           : …………………

BEŞİKTAŞ ….. NOTERLİĞİ ……. tarihli ………. Yevmiyo No’lu Vekaletname Kapsamının Tamamını İçerir

MUVAFAKATNAME KAPSAMI    : Muvafakatname verilen stajyer avukat; tarih ve numarası yazılı işbu vekâletteki; sulh hukuk mahkemeleri, asliye ceza mahkemeleri, sulh ceza hakimlikleri ile icra tetkik mercilerinde, avukatın takip ettiği dava ve işlerle ilgili duruşmalara girebilir, idari kurumlarda her türlü işlem ve evrak talebinde bulunabilir ve icra müdürlüklerindeki işleri yürütebilir.

Bu Muvafakatname, 4667 sayılı yasayla değişik 1136 sayılı avukatlık kanununun 26. maddesi uyarınca tarafımdan tanzim edilmiştir. 21/02/2019       

                                                                                  Av.    …

Avukat Saim İNCEKAŞ Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş

Adana İncekaş Hukuk Bürosu

Avukat Saim İncekaş. Adana’da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Abone ol
Bildir
guest
0 Yorum
Yazı içi yorum
Tüm yorumları göster

Şanslı Söz

“İnsan; Avukatı, tutacağı herhangi bir işin istikbalini gösteren ışığı, düştüğü herhangi bir felaketin kurtarıcısı, bir hayatı karanlık görmekten doğan ümitsizlik buhranlarının gidericisi; yaralanan yüreğinin dermanı, kırılan izzeti nefsinin tamircisi, tehlikede gördüğü hayatının koruyucusu tanır”.
(Refik İnce, Avukat, İzmir Barosu Dergisi, Y. 1935, S. sh. 19)

Dünya Dilleri

BİR YORUM-SORU-CEVAP BIRAKIN!

Sayfanın alt kısmından konu ile alakalı yorum-soru-cevap-düzeltmelerinizi iletiniz.

AvukatBirlik.Com’a katılın!

Kolektif bir mecra olan avukatbirlik.com yeni nesil sosyal medya, makale, forum ve hatta ticaret konularında avukatların kendisini ifade edebileceği ve bir parçası olabileceği dinamik bir alan.

avukatbirlik.com – Tıklayınız