Avukatın Müvekkilinden Özel Talimat Aldığını İspat Yükü Kendisine Aittir

Avukatın Müvekkilinden Özel Talimat Aldığını İspat Yükü Kendisine Aittir

Yapılacak iş, açılacak veya savunulacak dava konusunda yanların iradelerinin birleştiğinin, başka bir anlatımla avukatın iş sahibi tarafından yetkilendirildiğinin kanıtlanması, avukatın yükümlülüğü içine girmektedir. Temsil belgesinin verilmesi yapılacak iş konusunda yeterli sayılmamakta, genel vekaletnameye sahip avukatın takip ettiği iş için, iş sahibi tarafından özel olarak yetkilendirildiğinin kanıtlanması gerekmektedir.

“Özel talimatın alındığının ispatı yükü vekilindir. Vekil bu talimatı aldığını ve bu talimat uyannca vekaletnameyi dosyaya koyduğunu fakat sonradan azledilmiş olsa bile hiçbir iş yapma olanağının tanınmadığını ispat zorundadır”. ( Y. 4. HD. 25.11.1976 günlü, E.1976/10400, K.1976/10338 sayılı kararı)

Son düzenleme tarihi 20 Mayıs 2020 18:20

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.