Avukatın Davayı Açmayarak İhmal Ederek Görevini Kötüye Kullanmasını Baroya Şikayet Dilekçesi

May 15, 2020 | Dilekçe & Tutanak

Avukatın Davayı Açmayarak İhmal Ederek Görevini Kötüye Kullanmasını Baroya Şikayet Dilekçesi

X BAROSU BAŞKANLIĞINA

ŞİKAYET EDEN:

ADRES:

VEKİLİ:

ŞİKAYET EDİLEN

AVUKAT:

ADRES:

BARO SİCİL NO:

ŞİKAYET KONUSU       : X isimli ve X sicil nolu avukatın meslek kurallarına aykırı hareketi sebebiyle şikayetimizden ibarettir.

ŞİKAYET NEDENLERİ     :

1-) Müvekkil, X Barosu’na X sicil ile bağlı olarak avukatlık mesleğini icra etmekte olan Avukat X tarihinde Y Noterliğinin X yevmiye numaralı vekaletnamesi ile vekalet vermiştir. (EK-1)

2-) Müvekkil avukatlık ücreti olarak X tarihinde X TL ödeme yapmıştır. (Ek-2 dekont)

3-) Vekâletin konusu; müvekkile ait A İli, B ilçesinde bulunan taşınmazların X yılında kadastro geçerken yanlışlıkla müvekkilin teyzesinin oğlu adına tapuya kaydedilmesi ile alakalı dava açması ve bu davayı takip etmesinden ibarettir. Ancak Av. X bu süreçte sürekli müvekkilimi oyalamış, davayı açtığını halledeceğini söylemiştir. Müvekkilin mahkemeye gitmesi ve araştırma yapması sonucu davanın hiç açılmadığı anlaşılmıştır. Av. X hakkında Y Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur. İlgili davalarda zamanaşımı süresinin kaçırılmasından doğan zararlara ilişkin yasal yollara ayrıca başvurulacaktır.

4-) Söz konusu davranışları ve ihmalkârlığı ile Av. X gerek Avukatlık Kanunu gerekse sair mevzuattan kaynaklanan mesleki sorumluluklarını yerine getirmemiş ve hak kaybına sebebiyet vermiştir.

5-) Açıklanan nedenlerle; ilgili avukat hakkında gerekli tahkikatın yapılması amacıyla Sayın Başkanlığınıza şikâyet zarureti hâsıl olmuştur.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıklamış olduğumuz nedenlerle; şikâyet olunan Av. X hakkında Avukatlık Kanunu ilgili hükümleri gereği tahkikat yapılarak müeyyide uygulanmasını müvekkil adına saygıyla talep ederiz.

                                                                                                                                                  Şikâyet Eden

                                                                                                                                                    

 

EKLER :

  1. X Noterliğinin X tarihli X yevmiye nolu vekaletnamesi
  2. Ödeme dekontu
  3. Vekaletname

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir. Bilginin fonlanması ve geliştirilmesi amacıyla sitemize kayıtlı olmayan ziyaretçilerimizin günlük 3 makale görüntüleme hakkı bulunmaktadır.