Aklınıza takılan başka detaylar mı var?

Günlük 10.000'i aşkın ziyaretçisi olan hukuk forumunda sorularınızı gündeme getirebilirsiniz.

HUKUK FORUMU

Yorum yaparak bilgiyi çoğaltın!

Yazıyı okumanızın ardından konuyla alakalı fikir, düşünce, gelişme veya düzeltmelerinizi yorum kısmında belirtebilirsiniz. Bu sayede konuyla ilgili gelişmelerden e-posta yoluyla haberdar olur ve yenilikleri takip etme şansı yakalarsınız.

Avukatın Davayı Açmayarak İhmal Ederek Görevini Kötüye Kullanmasını Baroya Şikayet Dilekçesi

Avukatın Davayı Açmayarak İhmal Ederek Görevini Kötüye Kullanmasını Baroya Şikayet Dilekçesi

X BAROSU BAŞKANLIĞINA

ŞİKAYET EDEN:

ADRES:

VEKİLİ:

ŞİKAYET EDİLEN

AVUKAT:

ADRES:

BARO SİCİL NO:

ŞİKAYET KONUSU       : X isimli ve X sicil nolu avukatın meslek kurallarına aykırı hareketi sebebiyle şikayetimizden ibarettir.

ŞİKAYET NEDENLERİ     :

1-) Müvekkil, X Barosu’na X sicil ile bağlı olarak avukatlık mesleğini icra etmekte olan Avukat X tarihinde Y Noterliğinin X yevmiye numaralı vekaletnamesi ile vekalet vermiştir. (EK-1)

2-) Müvekkil avukatlık ücreti olarak X tarihinde X TL ödeme yapmıştır. (Ek-2 dekont)

3-) Vekâletin konusu; müvekkile ait A İli, B ilçesinde bulunan taşınmazların X yılında kadastro geçerken yanlışlıkla müvekkilin teyzesinin oğlu adına tapuya kaydedilmesi ile alakalı dava açması ve bu davayı takip etmesinden ibarettir. Ancak Av. X bu süreçte sürekli müvekkilimi oyalamış, davayı açtığını halledeceğini söylemiştir. Müvekkilin mahkemeye gitmesi ve araştırma yapması sonucu davanın hiç açılmadığı anlaşılmıştır. Av. X hakkında Y Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur. İlgili davalarda zamanaşımı süresinin kaçırılmasından doğan zararlara ilişkin yasal yollara ayrıca başvurulacaktır.

4-) Söz konusu davranışları ve ihmalkârlığı ile Av. X gerek Avukatlık Kanunu gerekse sair mevzuattan kaynaklanan mesleki sorumluluklarını yerine getirmemiş ve hak kaybına sebebiyet vermiştir.

5-) Açıklanan nedenlerle; ilgili avukat hakkında gerekli tahkikatın yapılması amacıyla Sayın Başkanlığınıza şikâyet zarureti hâsıl olmuştur.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıklamış olduğumuz nedenlerle; şikâyet olunan Av. X hakkında Avukatlık Kanunu ilgili hükümleri gereği tahkikat yapılarak müeyyide uygulanmasını müvekkil adına saygıyla talep ederiz.

    Şikâyet Eden

                                                                                                                                               

EKLER :

  1. X Noterliğinin X tarihli X yevmiye nolu vekaletnamesi
  2. Ödeme dekontu
  3. Vekaletname

Son düzenleme tarihi 20 Mayıs 2020 16:31

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.