Avukatın Aynı Konuda Vekil Edenin Hasmına Yardım Etmesi Disiplin Suçunu Oluşturur

Avukatın Aynı Konuda Vekil Edenin Hasmına Yardım Etmesi Disiplin Suçunu Oluşturur

Bir disiplin kurulu kararında “şikayetli avukatın, M.P. tarafından bir taşınmazın MK 650. maddesine göre tescili talebiyle açılan ve Birecik Asliye Hukuk Mahkemesinin 1985/57 esasma kaydedilen davada, davalı tarafın vekaletini üstlenerek davanın reddine katkıda bulunduktan ve bu karar kesinleştikten sonra bu kez önceki davanm davacısı M.P.’nin vekili sıfatıyla, taşınmazın yeni maliklerini hasım göstererek aynı taşınmazın yine MK 650. maddesi uyarınca tescili konusunda dava açtığı anlaşılmıştır. Dava her iki davanm konusu ve sebebinin aynı olması nedeniyle kesin hüküm gerekçesiyle reddedilmiştir. Bu durum karşısında şikayetli avukatın aynı işte menfaati zıt tarafa avukatlık ettiği ve Meslek Kurallarının 10. Maddesine aykırı davrandığı anlaşılmıştır” biçiminde yer aldığı gibi aynı dava sözcüğü “aynı konu” olarak değerlendirilmektedir. (TBB Disiplin Kurulu, 11.09.1993 günlü, E.1993/44, K.1993/52 sayılı kararı)

Son düzenleme tarihi 20 Mayıs 2020 18:14

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.