AVUKATI BAROYA ŞİKAYET DİLEKÇESİ

Ara 12, 2017 | DİLEKÇELER

 Avukatı Baroya Şikayet Dilekçesi -1-


ADANA BAROSU BAŞKANLIĞI’ NA

ŞİKÂYET EDEN                  :

ŞİKÂYET OLUNAN            :

 

KONU                                    : Tarafımca takibi tarafınıza bırakılan  İcra Müdürlüğü’ nün 2001/6454 Esas, 2001/8527 Esas, 2001/8528 Esas ve 2001/9511 Esas sayılı dosyalarının akıbeti hususunda tarafıma bilgi verilmesi; aksi halde yasal işlem başlatılacağının ihtarıdır.

AÇIKLAMALAR                 :

 

Şikâyet olunan Avukat , alacaklısı olduğum ile ilgili olarak vekilim olarak takip etmiş olduğu İzmir 5. İcra Müdürlüğü’ nün 2001/6454 Esas, 2001/8527 Esas, 2001/8528 ve 2001/9511 Esas sayılı ve diğer dava dosyalarının akıbeti ve tahsil edilip edilmediği hususunda defalarca istememe rağmen detaylı bir bilgi vermemiştir.

Konu ile ilgili olarak şikâyet olunana Noterliği’ nin 03.12.2015 tarih ve 33991 yevmiye numaralı ihtarnamesi ile tarafıma 7 gün içinde bilgi verilmesi; aksi halde yasal yollara başvurulacağı ihtaren bildirilmiştir. Ancak şikâyet olunan söz konusu ihtarnameye de herhangi bir cevap vermemiştir.

Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Meslek Kurallarının 3. Maddesinde “Avukat Adana, mesleki çalışmasını kamunun inancını ve mesleğe güvenini sağlayacak biçimde ve işine tam bir sadakatle yürütür.” denilmektedir. 

Avukatlık Kanunu 34.maddesinde “Avukatlar, yüklendikleri görevleri bu görevin kutsallığına yakışır bir şekilde özen, doğruluk ve onur içinde yerine getirmek ve avukatlık unvanının gerektirdiği saygı ve güvene uygun biçimde davranmak ve Türkiye Barolar Birliğince belirlenen meslek kurallarına uymakla yükümlüdürler.” Denilmekle avukatın aldığı görevi özenle yerine getirme yükümlülüğü düzenlenmiştir.

Yine Avukatlık Kanunu’ nun 171. Maddesinde Avukat, üzerine aldığı işi kanun hükümlerine göre ve yazılı sözleşme olmasa bile sonuna kadar takip eder.

Avukata verilen vekâletnamede başkasını tevkile yetki tanınmış ise, yazılı sözleşmede aksine açık bir hüküm olmadıkça, işi başka bir avukatla birlikte veya başka bir avukata vererek takip ettirebilir. Vekâletnamede, bunun düzenlendiği tarihten sonra açılacak veya takip edilecek bütün dava ve işlerde vekâlete ve başkasını tevkile genel şekilde yetki verilmişse, avukat, bu tarihten sonraki dava ve işlerde müvekkilinden ayrıca vekâlet almaya lüzum kalmaksızın işi başka bir avukatla birlikte veya başka bir avukata vererek takip ettirebilir.” Denilmekle de avukatın üstendiği işi sonuna kadar takip etme zorunluluğu düzenlenmiştir.

Dolayısıyla avukat, yargılamanın her aşamasında müvekkili ile diyalog içinde olmalı ve yargılamanın gidişatı, davanın risk ve avantajları, kararı, karar karşı başvurulacak kanun yollarını, teklif edilen sulhlar, kabuller konusunda, hükmün icrasındaki usul, süre gibi konularda müvekkilini aydınlatmalı ve onun görüş ve kararlarını almalıdır. Nihayet avukat yoksulluk içinde bulunan müvekkiline karşı adli yardım imkânlarını da açıklamalı ve tüm bu konularda onu aydınlatmalıdır.  

Yukarıda açıklanmaya çalışılan nedenlerle Baronuz avukatı şikâyet olunan ın  bu eylemine ilişkin disiplin soruşturması başlatma sağduyusu göstereceğinize olan inancı ile size başvurma zorunluluğum doğmuştur. Şikayet olunanın eylemlerinin neticesinde cezalandırılmasına karar verilmesini talep ederiz. 12.12.2017

      Şikâyetçi

 Avukatı Baroya Şikayet Dilekçesi -2-


ADANA BAROSU BAŞKANLIĞINA

ŞİKAYET EDEN        : ….. T.C…..

ŞİKAYET EDİLEN

AVUKAT                     :

BARO SİCİL NO       :

ŞİKAYET KONUSU:….. isimli ve …… sicil nolu avukatın meslek kurallarına aykırı hareketi sebebiyle şikayetimizdir.

ŞİKAYET NEDENLERİ :

1) ….. Barosu’na …….. sicil nosu ile bağlı olarak avukatlık mesleğini icra etmekte olan avukat……….’ya tarafımca boşanma davamı takip etmek üzere ……/……/….. tarihinde  vekalet verilmiştir. (Ek-1)

2) Vekalet görevini üstlenmiş olduğu……… Aile Mahkemesinin ………. Sayılı boşanma davasında vekalet ücretini peşin olarak almış olmasına rağmen davamı gereği gibi takip etmediği gibi, dava sonuçlanmış olmasına rağmen dosyanın ayrıca temyize Yargıtay’a gönderileceğini söyleyerek ek olarak ………….. TL daha almış ve haksız menfaat temin etmiş bulunmaktadır. (Ek-

3) Bunun üzerine kendisini………. Noterliğinin……….. yevmiye numaralı  azilnamesiyle kendisini vekilliğimden azletmiş bulunmaktayım. Ek-3

4) Açıklamaya çalıştığım nedenlerle; İlgili avukat hakkında gerekli tahkikatın yapılması amacıyla Sayın başkanlığınıza şikayet etme zarureti tarafımıza hasıl olmuştur.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıklamış olduğumuz nedenlerle; şikayet olunan hakkında gerekli tahkikatin yapılmasını saygıyla arz ederim. ……/……/……

ŞİKAYET EDEN

EKLER:

1-) …/…/… tarihli vekaletname örneği

2-) Ödeme Makbuzları

3-) …/…/… Tarihli azilname                  

 Avukatı Baroya Şikayet Dilekçesi -3-


ADANA BAROSU BAŞKANLIĞI’N

ŞİKÂYET EDEN :

ŞİKÂYET OLUNAN :

KONU :

AÇIKLAMA :  Şikayet edilen baronuz avukatlarından ……………  yapmış olduğu usulsüz işlemler ile beni ve tarafımın sahip olduğu şirketleri ticari manada sıkıntıya sokarak zarar vermiştir.

Tarafıma ait olan şirketlerin borçları yüzünden açılan icra takiplerinde  ilgili avukat ticaret sicilimde adresim belli olmasına rağmen tarafımdan alacaklı olan firmaların adreslerine benim adresimmiş gibi icra takipleri yollayarak hem alacaklı firmaları rahatsız etmekte  hem de tarafım ve şirketlerin ticari itibarını sarsarak ticaret yaparak borçlarımı ödeme imkanımı elimden almaktadır.

İlgili şikayet edilen avukat telefonla arayarak gerekse işlem sıfatını tam olarak bilmediğim ………… isimli şahısla beraber gizli numaralardan tarafım aranarak hakaret ve tehditlere maruz bırakılmaktayım .

İcra işleminin görevi alacaklının kısa zaman içinde devlet eliyle alacağına kavuşmasını sağlamakken . İlgili şikayet edilen avukat alacaklıların alacağına kavuşmasını önler nitelikte tarafımın ticari itibarını yok ederek para kazanıp borçları ödeme imkanımı elimden almaktadır.

Telefonda yapılan tehdit, hakaretler ve avukat suçları hususlarında savcılığa ayrıca başvurulacaktır.

SONUÇ VE İSTEM: 

Yukarıda yazılan ve re’sen nazara alınacak hususlarda ;

 • İlgili avukat hakkında gereğinin yapılarak tarafımın bilgilendirilmesini arz ve talep ederim . (tarih)

Avukat Saim İNCEKAŞ Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

2 Yorumlar

 1. Anonim

  Abi bi avukatta araba ev sattım çek verdi başkası adına çıkmadı.buna karşılık.500 milyarlık senet aldim seneti icraya koydum.uzerine bisey yok.elimdeki senetlerle.barolar birliğine.sikayet edecem adam tam bir dolandırıcı.napmaliyim

  Yanıtla
 2. Bahçivan

  Mrh
  Yapım işi sözleşmesini kendi firmam sıkıntılı olduğundan vekaletle bi tanıdığım kişinin firmasına yaptım. Sözlü olarak anlaşma yaptık ve her ay sözleşme yaptığım firmaya hakedişler geldi firma tarafıma ödeme yapmadı Vekaletim olan bi avukata gittim durumu anlattım Avukat benim yanımda çalışan hukuk öğrencisi bi elsman var onunla sana o firmanın vekaleti ile borç sözleşmesi yapalım firmaya haciz yollayıp ödemeyi alalım dedi avukat bi borç sözleşmesi düzenledi bende vekaleten imzaladım avukat yanında çalışan hukuk öğrencisi adına icra takibini başlattı yaklaşık 500 bin tl para geldi avukat parayı bana ödemedi
  Avukat ve yanında çalışan hukuk öğrencisi adına nasıl bi dava açabilirim
  Burda hukuk öğrencisi alacaklı
  Avukat alacaklı hukuk öğrencisinin hem vekili hem patronu
  Ben ise firma adına vekaleten borç smzleşmesi imzalayan kişiyim

  Yanıtla

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Vasiyetname Nasıl Okunur ve Yorumlanır

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir. Bilginin fonlanması ve geliştirilmesi amacıyla sitemize kayıtlı olmayan ziyaretçilerimizin günlük 3 makale görüntüleme hakkı bulunmaktadır.