AVUKATI BAROYA ŞİKAYET DİLEKÇESİ

 Avukatı Baroya Şikayet Dilekçesi -1-


ADANA BAROSU BAŞKANLIĞI’ NA

ŞİKÂYET EDEN                  :

ŞİKÂYET OLUNAN            :

 

KONU                                    : Tarafımca takibi tarafınıza bırakılan  İcra Müdürlüğü’ nün 2001/6454 Esas, 2001/8527 Esas, 2001/8528 Esas ve 2001/9511 Esas sayılı dosyalarının akıbeti hususunda tarafıma bilgi verilmesi; aksi halde yasal işlem başlatılacağının ihtarıdır.

AÇIKLAMALAR                 :

 

Şikâyet olunan Avukat , alacaklısı olduğum ile ilgili olarak vekilim olarak takip etmiş olduğu İzmir 5. İcra Müdürlüğü’ nün 2001/6454 Esas, 2001/8527 Esas, 2001/8528 ve 2001/9511 Esas sayılı ve diğer dava dosyalarının akıbeti ve tahsil edilip edilmediği hususunda defalarca istememe rağmen detaylı bir bilgi vermemiştir.

Konu ile ilgili olarak şikâyet olunana Noterliği’ nin 03.12.2015 tarih ve 33991 yevmiye numaralı ihtarnamesi ile tarafıma 7 gün içinde bilgi verilmesi; aksi halde yasal yollara başvurulacağı ihtaren bildirilmiştir. Ancak şikâyet olunan söz konusu ihtarnameye de herhangi bir cevap vermemiştir.

Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Meslek Kurallarının 3. Maddesinde “Avukat Adana, mesleki çalışmasını kamunun inancını ve mesleğe güvenini sağlayacak biçimde ve işine tam bir sadakatle yürütür.” denilmektedir. 

Avukatlık Kanunu 34.maddesinde “Avukatlar, yüklendikleri görevleri bu görevin kutsallığına yakışır bir şekilde özen, doğruluk ve onur içinde yerine getirmek ve avukatlık unvanının gerektirdiği saygı ve güvene uygun biçimde davranmak ve Türkiye Barolar Birliğince belirlenen meslek kurallarına uymakla yükümlüdürler.” Denilmekle avukatın aldığı görevi özenle yerine getirme yükümlülüğü düzenlenmiştir.

Yine Avukatlık Kanunu’ nun 171. Maddesinde Avukat, üzerine aldığı işi kanun hükümlerine göre ve yazılı sözleşme olmasa bile sonuna kadar takip eder.

Avukata verilen vekâletnamede başkasını tevkile yetki tanınmış ise, yazılı sözleşmede aksine açık bir hüküm olmadıkça, işi başka bir avukatla birlikte veya başka bir avukata vererek takip ettirebilir. Vekâletnamede, bunun düzenlendiği tarihten sonra açılacak veya takip edilecek bütün dava ve işlerde vekâlete ve başkasını tevkile genel şekilde yetki verilmişse, avukat, bu tarihten sonraki dava ve işlerde müvekkilinden ayrıca vekâlet almaya lüzum kalmaksızın işi başka bir avukatla birlikte veya başka bir avukata vererek takip ettirebilir.” Denilmekle de avukatın üstendiği işi sonuna kadar takip etme zorunluluğu düzenlenmiştir.

Dolayısıyla avukat, yargılamanın her aşamasında müvekkili ile diyalog içinde olmalı ve yargılamanın gidişatı, davanın risk ve avantajları, kararı, karar karşı başvurulacak kanun yollarını, teklif edilen sulhlar, kabuller konusunda, hükmün icrasındaki usul, süre gibi konularda müvekkilini aydınlatmalı ve onun görüş ve kararlarını almalıdır. Nihayet avukat yoksulluk içinde bulunan müvekkiline karşı adli yardım imkânlarını da açıklamalı ve tüm bu konularda onu aydınlatmalıdır.  

Yukarıda açıklanmaya çalışılan nedenlerle Baronuz avukatı şikâyet olunan ın  bu eylemine ilişkin disiplin soruşturması başlatma sağduyusu göstereceğinize olan inancı ile size başvurma zorunluluğum doğmuştur. Şikayet olunanın eylemlerinin neticesinde cezalandırılmasına karar verilmesini talep ederiz. 12.12.2017

      Şikâyetçi

 Avukatı Baroya Şikayet Dilekçesi -2-


ADANA BAROSU BAŞKANLIĞINA

ŞİKAYET EDEN        : ….. T.C…..

ŞİKAYET EDİLEN

AVUKAT                     :

BARO SİCİL NO       :

ŞİKAYET KONUSU:….. isimli ve …… sicil nolu avukatın meslek kurallarına aykırı hareketi sebebiyle şikayetimizdir.

ŞİKAYET NEDENLERİ :

1) ….. Barosu’na …….. sicil nosu ile bağlı olarak avukatlık mesleğini icra etmekte olan avukat……….’ya tarafımca boşanma davamı takip etmek üzere ……/……/….. tarihinde  vekalet verilmiştir. (Ek-1)

2) Vekalet görevini üstlenmiş olduğu……… Aile Mahkemesinin ………. Sayılı boşanma davasında vekalet ücretini peşin olarak almış olmasına rağmen davamı gereği gibi takip etmediği gibi, dava sonuçlanmış olmasına rağmen dosyanın ayrıca temyize Yargıtay’a gönderileceğini söyleyerek ek olarak ………….. TL daha almış ve haksız menfaat temin etmiş bulunmaktadır. (Ek-

3) Bunun üzerine kendisini………. Noterliğinin……….. yevmiye numaralı  azilnamesiyle kendisini vekilliğimden azletmiş bulunmaktayım. Ek-3

4) Açıklamaya çalıştığım nedenlerle; İlgili avukat hakkında gerekli tahkikatın yapılması amacıyla Sayın başkanlığınıza şikayet etme zarureti tarafımıza hasıl olmuştur.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıklamış olduğumuz nedenlerle; şikayet olunan hakkında gerekli tahkikatin yapılmasını saygıyla arz ederim. ……/……/……

ŞİKAYET EDEN

EKLER:

1-) …/…/… tarihli vekaletname örneği

2-) Ödeme Makbuzları

3-) …/…/… Tarihli azilname                  

Bu makaleyi sosyal medyada paylaşarak sitemize katkıda bulunabilirsiniz.
    Generic placeholder image
    Avukat Saim İncekaş
    Avukat Saim İncekaş Avukatlık Ofisi'nde kurucu avukat.
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (3 oy, puan: 5,00 üzerinden 5)
Loading...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

tr Türkçe
X
error: Uyarı: Sağ tıklamak için üye olabilirsiniz !! Üye olabilmek için tarafımızdan referans kodu almanız gerekmektedir.