Avukata Verilen Genel Vekaletname Örneği

Kas 21, 2018 | Medeni Usul Hukuk Muhakemesi, Vekaletname Örnekleri

Avukatlara verilen Vekalename Örneği -1-


T.C.

ADANA

NOTERLİĞİ

ADANA …. NOTERİ:

VEKÂLETNAME No: 115..

VEKİL EDEN : İsim, Adres

VEKİL          : ADANA Barosu’na kayıtlı, Av. . ..291685138,  Adres

Leh ve aleyhimde açılmış veya açılacak bilumum dava ve takiplerden dolayı T.C. Mahkemelerinin, meclislerinin, daire ve kurumlarmın her bölüm ve derecesinde her sıfat, tarik ve suretle beni temsile, haklarımı korumayı temin, müdafaa ve muhafazası için uygun göreceği bütün işlemleri takip etmeye, sonuçlandırmaya, dava açmaya, gerektiğinde yeniden dava açmaya, gereken dilekçe ve belgeleri yazıp imzalayarak ilgili olduğu daire ve kuruma vermeye, tebliğ ve tebellüğe, kararların açıklanmasını ve düzeltilmesini istemeye, davayı temyize, Yargıtay, Danıştay ve diğer idari, mali ve yargı kumrularında temsile ve duruşma talebinde bulunmaya, karar düzeltilmesi talebinde bulunmaya, tanıkları dinletmeye ve şikayette bulunmaya, Anayasa Mahkemesinde bireysel başvuru hakkımı kullanarak dava açmaya, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde dava açmaya, bu davaları takip etmeye, sonuçlandırmaya, bilirkişi, muhasip, hakem tayin ve reddine, keşif talebine,raporlara itiraza, tespit yaptırmaya, ihtarname, ihbarname, protesto çekmeye ve cevap vermeye, ilamlar ve kararların tamamının uygulanmasını sağlamaya, duruşma dışı tutulma talebinde bulunmaya, ihtiyati ve icrai haciz ve tedbir kararları almaya, tedbir ve haciz koydurmaya, icra takiplerinde pey sürmeye, benim dışımda devam edecek duruşmalara katılmaya, CMK’nun gereğince hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını ve ertelenmesini talep etmeye, yabancı ülkelerden verilmiş mahkeme kararlarmm tanınması ve tenfizini istemeye, adli sicil kaydımı ve arşiv bilgilerimi talep edip almaya, mal beyanmda bulunmaya, sulh olmaya, Hakimleri redde, davanm tamammı ıslah etmeye, yemin teklif etmeye, yemini kabul iade ve redde, haczi kaldırmaya, iflasımı istemeye, tahkim ve hakem sözleşmesi yapmaya, konkordato veya sermaye şirketleri ve kooperatiflerin uzlaşma yolu ile yeniden yapılandırılması teklifinde bulunmaya ve bunlara muvafakat vermeye, alternatif uyuşmazlık çözüm yollarına başvurmaya, davadan veya kanun yollarından feragat etmeye, karşı tarafı ibra ve davasmı kabul etmeye, yargılamanın iadesi yoluna gitmeye, hakimlerin fiilleri sebebi ile devlet aleyhine tazminat davası açmaya, izale’i Şuyu Satış Memurluklarmda satış talebinde bulunmaya, teminat yatırmaya, pey sürmeye, teminatı iade almaya, satış talebinden vazgeçmeye, AHZU KABZA, SULH VE İBRAYA, DAVAYI KABULE, DAVADAN VE TEMYİZDEN FERAGATE, FERAGATİ KABULE, DAVAYI ISLAHA, DAVA VE TAKİPLERDEN VAZGEÇMEYE bu yetkilerin bir kısmı veya tamamı ile başkalarını tevkil, teşrik ve azle, mezun ve yetkili olmak üzere SAMSUN Barosu’na kayıtlı ..291685138 TC kimlik numaralı Av. TUBA RANA A…. tarafımdan vekil tayin edildi.

VEKİL EDEN-İMZA

Bu Onaylama işlem (N. K.90.md.) altındaki imzanın gösterdiği İlkadım Nüfus Müdürlüğü’nden verilmiş 17/02/2014 tarih, 18.. kayıt JL.seri ve 1576.. numaralı fotoğraflı Nüfus Cüzdanına göre Samsun ili, Canik ilçesi…. mahallesi/köyü., … cilt, …. sıra numaralarında nüfusa kayıtlı olup, baba adı E…….. , ana adı S….. , doğum tarihi../03/1996, doğum yeri Samsun olan ve halen yukarıdaki adreste bulunduğunu, okuryazar olduğunu bildiren 470057561… T.C. kimlik numaralı ERAY T. İsimli kişiye ait olduğunu noterlikte huzurumda alındığını, onaylarım. On üç Haziran iki bin on dört, Cuma günü 13/06/2018

X NOTERİ CENGİZ H (mühür imza)

Avukatlara verilen Vekalename Örneği -2-


VEKALETNAME

VEKİL EDEN        : İsim- Soyisim- Adres vs ilgili tüm bilgiler

(VEKALETNAMEYE VEKİL EDENİN FOTOĞRAFI EKLENECEKTİR

VEKİLLER             :

Leh ve aleyhimde açılmış veya açılacak bilumum dava ve takiplerden dolayı T.C. Mahkemelerinin meclislerinin, daire ve kurumlarının her bölüm ve derecesinde, İçişleri Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve diğer tüm Bakanlıklar ile bağlı Müdürlükleri, Emniyet Genel Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlükleri, Göç İdaresi İl Müdürlükleri ve Genel Müdürlüğü, Yabancılar Şube Müdürlükleri, Dış Temsilcilikler, Konsolosluklar, Vergi Daireleri ve diğer Devlet daireleri, kurum ve kuruluşları nezdinde her sıfat tarik ve suretle beni temsile, haklarımı korumayı temin, müdafaa ve muhafazası için uygun göreceği bütün işlemleri takip etmeye, sonuçlandırmaya, dava açmaya, gerektiğinde yeniden dava açmaya, gereken dilekçe ve belgeleri yazıp imzalayarak ilgili olduğu daire ve kuruma vermeye, tebliğ ve tebellüğe, kararların açıklanması ve düzeltilmesini istemeye, davayı istinaf ve temyize, Bölge Adliye Mahkemeleri, Bölge İdare Mahkemeleri, Yargıtay, Danıştay ile diğer idari, mali ve yargı kurumlarında temsile ve duruşma talebinde bulunmaya, karar düzeltilmesi talebinde bulunmaya, tanıkları dinletmeye ve şikayette bulunmaya, Anayasa Mahkemesinde bireysel başvuru hakkıma dayanarak dava açmaya, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinde dava açmaya, bu davaları takip etmeye, sonuçlandırmaya, bilirkişi, muhasip, hakem tayin ve reddine, keşif talebine, raporlara itiraza, tespit yaptırmaya, ihtarname , ihbarname, protesto çekmeye ve cevap vermeye, ilamlar ve kararların tamamının uygulanmasını sağlamaya, duruşma dışı tutulma talebinde bulunmaya, ihtiyati ve icrai haciz ve tedbir kararları almaya , tedbir ve haciz koydurmaya, icra takiplerinde pey sürmeye, benim dışımda devam edecek duruşmalara katılmaya, C.M.K.nın ilgili maddeleri uyarınca uzlaşmaya, uzlaşmaları kabule veya redde, C.M.K. gereğince hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını ve ertelenmesini talep etmeye, yabancı ülkelerden verilmiş mahkeme kararlarının tanınması ve tenfizini istemeye, adli sicil kaydımı ve arşiv bilgilerimi talep edip almaya, mal beyanında bulunmaya,AHZU KABZ’A, İzale’i Şuyu Satış Memurluklarından satış talebinde gereken dilekçe, belge ve evrakı benim adıma tanzim etmeye ve imzalamaya, bunları ilgili kurum ve kuruluşlara vermeye, adıma vasi davası , isim tespit davası açmaya ve karar almaya, kayyum tayin etmeye, nüfus kayıt örneği, adrese dayalı ikametgah ilmuhaber kağıdı, nüfus cüzdanı örneği ve her ne nam altında olursa olsun tüm belgeleri almak için başvurularda bulunmaya , İl göç idaresinde işlemler yapıp imzalamaya, yanlışlıkları düzeltmeye, bu yetkilerin bir kısmı veya tamamı ile başkalarını tevkil, teşrik ve azle, birlikte veya ayrı ayrı vekaleti ifaya mezun ve yetkili olmak üzere İSTANBUL Barosu’na kayıtlı ……0 kimlik numaralı Avukat ………… vekil tayin edildi.

VEKALET VEREN:

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Vasiyetname Nasıl Okunur ve Yorumlanır

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir. Bilginin fonlanması ve geliştirilmesi amacıyla sitemize kayıtlı olmayan ziyaretçilerimizin günlük 3 makale görüntüleme hakkı bulunmaktadır.