Avukata Sıkça Sorulan Sorular

1-) Bir dava veya dava süreci için avukat tutmak zorunda mıyım?

Hukuk sistemimizde avukatla temsil zorunluluğu yoktur. Her kişi davasını kendi takip edebilmekte ve asil olarak kendini savunma hakkını elinde bulundurmaktadır. Tabi ki bu sürecin bir avukat ile devam ettirilmesi büyük hak kayıplarına uğramanızı engelleyecektir.

2-) Dava nasıl açılır, dava açılması ne demektir?

Bir hak kaybına yani bir haksızlığa uğradığınız zaman kendi başınıza bu durumun üstesinden gelemezsiniz. Bu durumda devlet gücünün ‘Türk Milleti Adına‘ kurduğu yargılama sistemine yani mahkemelere başvurursunuz. Mahkemeler sizin için uğradığınız haksızlığı düzeltir ve olayı olması gerektiği haline getirir.(Çoğu zaman)

3-) Ortalama bir dava ne kadar sürmektedir, dava açmak ne kadar zaman alır?

Cevap: Açtığınız davanın hangi mahkemede olduğuna göre açtığınız davaların süresi değişse de, ortalama olarak davalar 1-2 yıl aralığında sürmektedir.

4-) Dava dilekçelerinde neler yazılmalıdır? Dava dilekçesinde bulunması gerekenler nelerdir?

-Adınız soyadınız, TC kimlik numaranız, açık adresiniz
-Karşı tarafın; adı soyadı (kurum ise ünvanı), biliyorsanız TC Kimlik Numarası, adresi
-Mümkün olduğunca açık ve öz şekilde aşağıdaki hususları dilekçenizde belirtiniz
-Davanızın konusu
-Davayı açma nedeniniz
-Talebiniz (dava sonucu elde etmek istediğiniz sonuç)
-Yasal dayanaklarınız
-Delilleriniz
-Dilekçeniz arkasına delil listesi ekleyerek tüm delillerinizi sıra ile yazınız ii. Elinizde olan delilleri dilekçeniz ekinde sıra numarası vererek sununuz iii. Elinizde olmayan delillerin nereden temin edileceğini açık şekilde yazınız.
-Davaya konu olayın (şeyin) gerçekleştiği tarih ve sizin öğrendiğiniz tarih g. Varsa dava konusu ile ilgili içtihatlar (önceki kesinleşmiş mahkeme kararlarından örnekler)

5-) Avukat ne kadar ücret alır, ücretini ne zaman alır?

Avukatlar için kanun ile belirlenmiş bir asgari avukatlık ücreti tablosu bulunmaktadır. Bir avukatın müvekkilinden talep edeceği ücret bu tabloda belirtilen ücretten daha düşük olamaz. Daha düşük olması durumunda baro tarafından gerekli disiplin işlemleri uygulanır.

6-) Dava açarken ne gibi işlemler vardır, neler yapmam gerekir?

Dava dilekçeniz ile gerekli harç ve masrafları yatırdıktan sonra mahkeme ön bürosuna yaptığınız başvuru ile dava açma süreciniz başlar.Açtığınız dava bir dosya numarası ile kaydedilir ve ön incelemeye geçilir. Ön inceleme aşamasında hakim davanın usul şartlarını değerlendirir, sonrasında ise bir duruşma günü belirlenecektir.

Dava açmak ve dava süreci önemli bir süreçtir ve bu sürecin mutlaka bir avukat ile yürütülmesi tavsiye olunur.

7-) Dava açmamın bana zararları olabilir mi? Davayı kaybedersem ne olur?

Dava açmadan önce mutlaka bir uzman ile bu süreci değerlendirmeli , artı ve eksilerinizi neler olabileceğini önceden öngörebilmelisiniz. Aksi taktirde bir davayı kaybetmeniz durumunda karşı tarafın avukatlık ücreti ve yaptığınız bir çok gider kalemi masrafı sizin üzerinize kalacaktır.

8) Avukatlık Ücretinin Kanuni Dayanağı Nedir?

Anayasa’nın 36. maddesinde vatandaşın hak arama özgürlüğü şu şekilde ifade edilmiştir : ‘Herkes meşru vasıta ve yollardan faydalanmak sureti ile yargı mercileri önünde davalı ve davacı sıfatı ile adil yargılanma hakkına sahiptir.’

Bu süreçte vatandaş hak arama özgürlüğünü bu alanda hakim olan avukatlar aracılığı ile gördürmektedir.Bir davada vekil olarak atanma şartı sadece ‘avukat’ sıfatı ile bulunduğu ilin barosuna kayıtlı avukatlara aittir.

Avukat ile müvekkil arasında, avukatın sunduğu hizmetin karşılıksız kalmaması için ‘karşı tarafa vekalet ücreti ödeme zorunluluğu’ getirilmiştir. Bu sayede avukat ile müvekkil arasında verilen hizmetin karşılığına ilişkin asgari bir tutar belirlenmiştir.