Avukat Ortaklıktan Ayrılsa Dahi Sorumluluğu Devam Eder

Mar 7, 2020 | TBB Disiplin Kararları

Avukat Ortaklıktan Ayrılsa Dahi Sorumluluğu Devam Eder

TBB Disiplin Kurulu; bir başka kararında avukatın ortak olarak çalıştığı dönemdeki sorumluluğunun ortaklık sona ermesine rağmen devam edeceğini ancak bu yolla avukatlar hakkındaki toplumsal güvenin sağlanabileceğini, bu durumun mesleki çalışmasının kamunun inancını ve mesleğe güvenini sağlayacak biçimde ve işini tam bir sadakatle yürütme yükümlülüğü kapsamında önemli bir yükümlülük olduğunu vurgulamaktadır.

“Şikayetli avukatın hakkında; ilamlı icra takibinde, ortağı Av. O. ve kendisi tarafından haricen tahsil edilen bir kısım alacağın icra dosyasına bildirilmediği ve bu sebeple 496.692.110 TL fazla tahsilat yapıldığı iddiası ile başlatılan disiplin kovuşturmasında, takibin devamı esnasında ortaklıktan ayrıldıklarını, Av O.’ya ödendiği bildirilen parayı kendisinin almadığını, o tarihteki ortağının icra dosyasına bildirmediğini, tahsil ettiği para nazara alındığında faiz tahsilatı yapmadığını ve disiplin suçu işlemediğini savunmuştur.

Takip dosyasınm tetkikinde, takip talebi, ödeme emri ve haciz tutanaklarında Av. O.’nun da imzasının bulunduğu ve bir kısım ödemenin dosya numarası da belirtilmek suretiyle gönderilen havalelerle Av. O. ‘ya yapıldığı anlaşılmaktadır. Borcun bir kısmının Av. O. ve şikayetli avukata posta havalesiyle gönderildiği bir kısmının da haciz yolu ile tahsil edildiği, tüm bu ödemeler nazara alındığında 496.692.119 TL fazla tahsil edildiği anlaşılmaktadır.

Avukatlar yüklendikleri görevleri bu görevin kutsallığına yakışır bir şekilde özen, doğruluk ve onur içinde yerine getirmek ve avukatlık unvanınm gerektirdiği saygı ve güvene uygun biçimde davranmakla yükümlüdür. Bu yükümlülük Avukatlık Yasası’nın 44. maddesi uyarma avukatların birlikte veya avukatlık ortaklığı şeklinde çalışmaları halinde de geçerli olup, ortaklık sona ermiş dahi olsa, ortaklık iç ilişkisinde üçüncü şahıslara zarar vermemesine “özen” gösterilmesi gerekmektedir. Bu aynı zamanda “doğruluk” ilkesinin de bir gereğidir. Bu yükümlülük Avukatlık Yasası’nın 44. maddesi uyarınca avukatların
birlikte veya avukatlık ortaklığı şeklinde çalışmaları halinde de geçerli olup, ortaklık sona ermiş dahi olsa, ortaklık iç ilişkisinde üçüncü şahıslara zarar vermemesine “özen” gösterilmesi gerekmektedir. Bu aynı zamanda “doğruluk” ilkesinin de bir gereğidir. (TBB Disiplin Kurulu, 05.09.2005 günlü, E.2005/204, K.2005/294 sayılı kararı)”

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Avukat Ortaklıktan Ayrılsa Dahi Sorumluluğu Devam Eder

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir. Bilginin fonlanması ve geliştirilmesi amacıyla sitemize kayıtlı olmayan ziyaretçilerimizin günlük 3 makale görüntüleme hakkı bulunmaktadır.