AVUKAT NASIL OLUNUR?

Eyl 22, 2017 | Genel Yazılar

Avukat olma kararını aldınız. Peki bu doğrultuda hangi adımları atmanız gerekir ve nasıl bir düşünce yapısı içinde bulunmanız gerekir? Avukat olmak zor mudur? Avukatlık olmak için ne gibi karakter özelliklerine sahip olmanız gerekir? Bu yazımızda Avukat Saim İNCEKAŞ tarafından avukat olmakla ilgili merak ettiğiniz tüm soruların cevapları açıklandı.

Nasıl Avukat Olabilirim?

 

-Avukatlar çeşitli sınav ve ruhsatlandırma süreçlerinin tamamlanması ile hukuku uygulamaya yönelik ilk adımlarını atarlar. Bu yolculuğa başlanmadan önce avukatlık mesleği ile ilgilenen kişiler neden avukat olmak istediklerini ve kendileri için bunu ömür boyu bir meslek olarak sürdürmelerinin mümkün olup olmadığını kendilerine sormaları gerekir. Bu soruya güçlü bir ‘evet’ cevabı veriyorsanız bu rehber sizin kariyer planınızı pratik yaşamınıza uygulamanız gerekenler, becerilerinizi geliştirmeniz gereken yönler hakkında yeterli bilgi sahibi yapacaktır.

İLK ADIMI ATMAK

İlk ve ön önemli şart lisans derecesinde bir hukuk fakültesine kabul edilmektir. Hukuk fakültesine kabul edilmek avukatlık yapabilmenin asgari şartlarından bir tanesidir. Ülkemizde bilindiği üzere bir hukuk fakültesine girebilmek özellikle son yıllarda gayet kolay bir hale gelmiştir. Hukuk eğitim sektörü tamamıyla ‘Arz/Talep’ üzerine kurulmuş bir dinamiğe sahiptir ne yazık ki. Ancak unutulmamalıdır ki kişinin meslek bilgisi ve insan ilişkilerinin güçlü olması her meslekte olduğu gibi avukatlıkta da kişiyi öne çıkaran yegane unsurdur.

AVUKATLIK KARİYERİNDE İLERLEMEK

Avukatların kariyerlerinde güçlü adımlarla ilerleme fırsatları bulunmaktadır.Daha girişken avukatlar genellikle deneyimli avukatlar ile yakın ilişkiler içinde olup, onlarla yakın bir çalışma yürütür ve sonrasında ortak bir avukatlık ofisi haline gelirler.Bir diğer avukat grubu ise sektörde deneyim kazanarak geçirdiği birkaç yıldan sonra kendi hukuk ofisini açmayı seçerler.Tabi ki bazı avukatlar da yasanın bir ‘uygulayıcısı’ olmaktan daha ileri giderek hakim/savcı veya çeşitli kamu görevleri yürütmeyi seçebilirler.Bir başka kısım avukat kesimi ise kendisini akademik alanda geliştirerek yüksek lisans, doktora gibi daha akademik alanlara yönelebilirler.Hukuk yüksek lisansı sonucunda avukatlar evrensel bir terim olan ‘LLM’ sıfatını layık görülürler.

PRATİK HAYATTA AVUKATLIK NASIL YAPILIR?

Avukat ünvanı ile çalışmak çok geniş yelpazede iş olanağı sunmaktadır.Avukatlar için şu şekilde meslek alanları mevcuttur: Kurumsal, Özel,  Devlet, Uluslararası.Hangi sektörde çalışıyor olursanız olun bir ‘avukat‘ olarak müşteri ve müvekkillerinize iyi eğitimli bir danışman olup yasal konularda yol gösterme, sivil ve cezai alanlarda haklarını savunma hizmeti sunarsınız.Pratik hayatta yer alan avukatlık mesleğine ait bazı alanlar:

-İcra Avukatı  –Boşanma Avukatı -Ceza Avukatı -Şirket Avukatı -İdari Uyuşmazlık Avukatı

Hangi avukatlar daha çok kazanır? Bu soruya verilecek cevapta günümüzü baz alırsak şöyledir; sigorta ve finans uzmanı avukatların kazanç olarak üst sıralarda olduğunu söylemek mümkündür.Bunun yanı sıra avukatların kazançları tecrübelerine, çalıştıkları yere göre ve uzmanlık alanlarına göre etkilenebilir.Son yıllarda elde edilen veriler üzerinden gidersek, küçük bir hukuk firmasında yıllık ortalama 100-150 k TL arası kazanılırken, meslekte yeni olan 1-5 yıl arası tecrübeye sahip avukatların 60-70k TL arası kazandıkları görülmektedir.

AVUKATLARIN SAHİP OLMASI GEREKEN KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLER

-ANALİZ ETME

-PROBLEM ÇÖZME

-ARAŞTIRMA

-YORUMLAMA

-OKUMA

-PROJE/DOSYA YÖNETİMİ

-ZAMAN YÖNETİMİ

-İYİ BİR DİNLEYİCİ OLMA

-KAPSAMLI BİR ŞEKİLDE KONUŞMA VE YAZMA BECERİSİ

HUKUK FAKÜLTESİNDE OKURKEN KAZANILMASI GEREKEN BECERİLER

İşin özünde tüm bu bahsettiğimiz beceriler ortak bir paydada toplanmaktadır.Bu payda ise avukatın toplumda güvenilir ve kamu personeli görevini yöneten kişi olması anlamını taşır.Bir kişi hukuk fakültesinde avukat gibi düşünmenin nasıl olduğunu, eleştirel düşünme ve okuma, yargılama ve değerlendirme temellerini öğrenir.(İstisnai okullar hariç tutulursa bu söylemimiz genele yansıtılabilir) Hukuk öğrencileri kendi içlerinde yargılama ve sorgulama süreçlerini eleştirel olarak analiz eder.Avukat adayları aynı zamanda henüz fakultedeyken karmaşık yasal belgelerin üstesinden gelebilen, anlamakta güçlük çekmeyen, açıklayabilen ve savunabilen uzman İLETİŞİMCİLER olmalıdır.Her türlü hukuki sürecin nihai amacı o davayı kazanmak veya lehe arabuluculuk-sulh gerçekleştirmek olduğundan, ikna edici argüman geliştirme ve sunma becerisini kazanmak bir o kadar önem arz etmektedir.

HUKUK FAKÜLTESİNDE YER ALAN TEMEL DERSLER

1-HUKUKA GİRİŞ 

Öğrencilere hukuksal analiz, politika ve hukuksal yazım da dahil olmak üzere uygulanan hukuktan önemli kesitler ve unsurlar tanıtılır.Bu dersten kazanılan beceriler şu şekilde tazahur eder: Etkili ve Hukuki Araştırma, İçtihadı Doğru Bir Şekilde Belirtme, Davaya Dair Teatiler, Yazışma ve Savunma Becerisi

2-SÖZLEŞME HUKUKU (Borçlar)

Hukuk öğrencilerine bu derslerde sözleşmelerin ortaya çıkmasından ve sonlanmasına kadar, sözleşmede değişiklik yapılması da dahil temel ilkeler öğretilir.Bu derslerde kazanılan beceriler: Mesleki Belgeler, Sözleşme Hazırlama Yeteneği, Anlaşmaların Hazırlanması

3-ANAYASA HUKUKU

Öğrencileri Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve hukuk sisteminin nasıl yapılandırıldığı hakkında bilgilendiren derstir.Kazanılan beceriler şunlardır: Anayasayı Yorumlayabilme, Modern Yasalara Uygulatabilme, Hükmetin Kurumları, Hukuk Sisteminde Avukatın Rolü

4-HAKSIZ FİİLLER- HUKUKA AYKIRILIKLAR

Haksız fiiller temelinde hukuka aykırılık ve vatandaşların bu konulardaki sorumluluğunu inceler.

TÜM BU TEMELLERİ ANLADIM, BEN AVUKAT OLMAK İSTİYORUM, ÜNİVERSİTE SEÇİMİNDE NELERE DİKKAT ETMEM GEREKİR?

Hukuk fakültesini seçmek büyük bir sorumluluktur. Bu sorumluluk sizin için güzel bir tutkuya dönüşmelidir. Sorumluluğun tutkuya dönüştüğü noktada ise Üniversiteler devreye girmektedir. Hukuk fakültesi için seçilecek Üniversite büyük önem arz eder. Bu Üniversite’de alacağınız eğitim sizdeki tutkuyu körüklemeli ve mesleğinize aşık etmelidir. Mübalağayı bir kenara bırakırsak, hukuk okumak için üniversite seçiminde çok sayıda husus vardır. Öğrenciler hem eğitim ihtiyaçlarını hem de kariyer hedefleri ile eşleşen bir hukuk fakültesi bulmalı, yatırımlarından kazanç elde ettiklerini hissetmelidirler. Bu noktada öğrencilerin hukuk fakültesine başlamadan önce gözden geçirmesi gereken faktörlerden bahsetmemiz gerekir:

-Yurtdışı ile yüksek bağlantılar içeren üniversiteler her zaman misyon ve vizyon olarak ilerdedirler. Yurtdışındaki üniversiteler ile akredite olması

-Kütüphanesinin yeterliliği ve araştırma kaynaklarına verdiği önem. Hukuk fakültesini bitirmek ‘çok okumak’ anlamına gelir, ve bilgi sonsuzdur tükenmez.Bu sonsuzluğa en yakın bilgi kaynakları ise fiziksel ve sanal kütüphanelerdir.Öğrenciler seçtikleri üniversitedeki araştırma olanaklarını göz önüne almalı, kütüphane koleksiyonlarını incelemi, çalışanları sevmeli, araştırma materyalleri  ve çalışma saatlerini kendisine uygun bulmalıdır.

-Öğretim üyeleri.Öğretim üyeleri ve profesörler dikkatle incelenmelidir.Öğrencinin başarısı öğretim üyeleri yani hocalara bağlıdır.Öğrenciler fakülte hocalarının geçmişlerini, eğitim ve mesleki deneyimlerini ve araştırma alanlarını detaylıca incelemelidir.Öğretim üyesi öğrenme deneyiminin kişiselleştirilmesi hususunda  büyük önem arz etmektedir.

-Eğitim programı. Üniversitenin eğitim programı öğrencilerin kariyer planlarında başarılı olmasının büyük bir parçasıdır.Öğrenciler başvurmadan önce kurumun müfredatını gözden geçirmelidir.Tüm hukuk fakültelerinde öğrenci bireyin çıkar ve hedeflerine uygun çeşitli programlar yer almaktadır.İkinci önemli husus ise çok yönlü eğitim isteyen hukuk öğrencilerinin seçimlik dersler adı altında yer alan tamamlayıcı dersler arasında kendi kariyer planlarına uygun dersleri bulmasıdır.Bu derslerin nitelikli, zengin ve çeşitli olduğundan emin olmalıdırlar.

HUKUK ÖĞRENCİSİNİN KAZANIMLARI, AVUKAT BECERİLERİ

Avukatlar aldıkları eğitim çerçevesinde birçok bilgi çerçevesinde bir dizi mesleki beceriler geliştirmektedirler.Avukat adayları büyük miktarda veriyi tüketebilmek, sindirerek öğrenmek, analiz etmek ve işlemek zorundadırlar.Avukatlar vaka analizini iyi yapmalı ve keskin araştırmalar sonucu çözümleme yeteneğine sahip olmalıdırlar.

Avukatın sahip olduğu en önemli beceri aslında şudur: Fikirlerin müvekkillere, hakemlere, hakimlere, genel olarak ise halka düzgün bir şekilde aktarılmasını sağlayan sözlü ve yazılı iletişim becerisi.

ADANA AVUKATLARI PRATİK HAYATTA TEKNOLOJİYE UYUM SAĞLAMASI GEREKLİLİĞİ

Her meslek dalında olduğu gibi adana avukatları da, hukuk sektöründe de günlük işlerde teknoloji gittikçe daha fazla önem arz etmektedir. Teknolojiye entegreyi sağlayabilen bir avukat başarılı olmaktadır. Nizami olarak bir avukat standart teknoloji gereksinimlere ve becerilere sahip olmalıdır.Bunlara örnek olarak Microsoft Office programları sayılabilir. Ek olarak günümüzde çeşitli özel yazılımlar kullanılmaktadır. İcra uygulamasında özellikle toplu dosya yönetimi ve zamanaşımı denetleyen özel yazılımlar bulunmaktadır.

İlgili Makaleler: Avukata Sıkça Sorulan Sorular

 

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

blank

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir. Bilginin fonlanması ve geliştirilmesi amacıyla sitemize kayıtlı olmayan ziyaretçilerimizin günlük 3 makale görüntüleme hakkı bulunmaktadır.