AVUKAT MAZERET DİLEKÇESİ

Avukatların varolan bir duruşmaya giremeyecek olmaları nedeni ile mahkemeye sunmaları gereken ‘mazeret dilekçesi‘nin örnekleri aşağıdaki gibidir. Mesleki mazeret dilekçesi olarak da bahsedilir. Aşağıda “avukatın diğer duruşmaları nedeniyle mazereti” dilekçesi örnekleri mevcuttur.


Avukatlar İçin Mesleki Mazeret Dilekçesi Örneği -1-


ADANA …  MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

DOSYA NO : …./.. E.

 Yukarıda sayısı yazılı dosyanın ../../ 2016  tarihli celsesinde aynı saat ve tarihte  .. Mahkemesi …./… E. sayılı dosyasının duruşması olması sebebi ile duruşmada bulunamayacağım.Mesleki mazeretimin kabulünü saygılarımla talep ederim.12.12.2017

                                                                                                                                                        VEKİL

                                                                                                                                                      Avukat Saim İNCEKAŞ -Adana


Avukatlar İçin Mesleki Mazeret Dilekçesi Örneği -2-


… 7. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

SAYIN  HAKİMLİĞİ’NE

Dosya No: 2018/1069 E.

26/02/2018 tarihinde, saat 11:25’de yapılacak duruşmaya İstanbul’daki mesleki faaliyetlerim nedeniyle katılamayacağım. Mesleki mazeretimin kabulü ile bir sonraki oturuma ait davetiyenin tarafıma UYAP üzerinden bildirilmesini vekaleten talep ederim.25/02/2018

                                   Sanık

Vekili

Av. 

Avukatlar İçin Mesleki Mazeret Dilekçesi Örneği -3-

ADANA İCRA HUKUK MAHKEMESİ’NE

DOSYA NO        : 2018/  E.

DAVACI             : ……

VEKİLİ                 : Av. ……..

KONU : Mesleki mazeretimizin sunulmasıdır.

Mahkemenizin yukarıda esas numarası yazılı dosyasının, 07/01/2019 tarihli duruşmasına;

MERSİN 4. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ 2018/880 E.

MERSİN 4. İŞ MAHKEMESİ 2018/447 E.

MERSİN 2. İŞ MAHKEMESİ 2018/154 E.

MERSİN 6. AİLE MAHKEMESİ 2017/870 E.

MERSİN 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ 2017/1503 E.

ADANA 3. İŞ MAHKEMESİ 2018/43 E.

ADANA 3. İŞ MAHKEMESİ 2018/45 E.

MERSİN 2. TÜKETİCİ MAHKEMESİ 2018/75 E.

MERSİN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ 2017/516 E.

BODRUM İCRA HUKUK MAHKEMESİ 2017/1023 E.

MERSİN 2. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ 2018/714 E.

MERSİN 3. İCRA CEZA MAHKEMESİ 2018/592 E.

MERSİN 3. İCRA CEZA MAHKEMESİ 2018/572 E.

Sayılı dosyalarımızdan karar aşamasında olan dosyalarımızın duruşması olması sebebi ile katılamayacağımızdan mazeretimizin kabulü ile duruşma gününü uyaptan öğrenmemize karar verilmesini vekâleten saygı ile arz ve talep ederiz. 06/01/2019

             DAVACILAR VEKİLİ

                                                              Av. ………………………………………….

        (E-İMZA)

Avukatlar İçin Mesleki Mazeret Dilekçesi Örneği -4-

ADANA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

SAYIN HAKİMLİĞİ’ NE

DOSYA NO                              : 2015/50 E.

CELSE TARİHİ VE SAATİ  : 07/10/2015 – 11:30

D.KONUSU                              : Mesleki mazeretimin sunulmasıdır.

Mahkemenizin yukarıda tarih ve saati yazılı olan duruşmasına, aynı tarih ve saatlerde Adana 2. Asliye Hukuk Mahkemesi …. E. Nolu dosyanın duruşması olması nedeni ile katılamıyorum.

Sunulu sebeple;

Mesleki mazeretimizin kabulüne ve yeni duruşma tarihinin tarafıma bildirilmesine masrafın dosya içindeki avanstan karşılanmasına karar verilmesini saygı ile arz ve talep ederim. …/…/…

DAVACI VEKİLİ

Av.

E-İMZALIDIR

Avukat Mesleki Mazeret Dilekçesi -5-

ADANA  HUKUK  MAHKEMESİ’ NE

DOSYA  NO :

DAVALI      :

VEKİLİ      :

KONU : Mesleki Mazeretimin  ve beyanlarımın sunulmasıdır.

AÇIKLAMALAR :

Sayın Mahkemenizin mezkur sayılı dosyası ile yapılan yargılamanın…….. tarih ve saat …. da ki duruşmasına aynı gün……. Hukuk Mahkemesinde ki saat 10:37 de 2019/8 E. Sayılı ve …… da 2019/18 Esas sayılı davalarının duruşmasına katılacağımdan, yol ve duruşma saati dikkate alındığında mahkemenizin duruşmasına yetişmemin imkansız olmasından dolayı mesleki mazeretli sayılmamı Mahkemenizden saygılarımla vekaleten arz ve talep ederim.

Davalı Vekili

Avukat Saim İNCEKAŞ Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Son düzenleme tarihi 20 Mayıs 2020 18:43

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.