Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin ve Anayasa Mahkemesinin verdiği ihlal kararları yalnızca başvuruda bulunanlar yönünden bireysel sonuç doğurur- Yargıtay Kararı

Nis 24, 2020 | Kadının Kızlık Soyadını Kullanması

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin ve Anayasa Mahkemesinin verdiği ihlal kararları yalnızca başvuruda bulunanlar yönünden bireysel sonuç doğurur

“Davacı (kadın), evlilik öncesi soyadını (eşinin soyadından hariç olarak) kullanmak için Kadıköy 1. Aile Mahkemesinde açtığı 2010/971 esas, 2011/219 karar sayılı davanın retle sonuçlandığını ve temyiz aşamasından geçerek kesinleştiğini, ancak, dava konusu ve sebebi bu dava ile aynı olan “Tuncer Güneş V. Türkiye no:26268/08” davasında Avrupa İnsan Haklan Mahkemesinin vermiş oldu karar sonrasında hukuk kuralının değiştiğini, bu durumda yargılamanın iadesi yoluyla sadece evlilik öncesi soyadını kullanmasına izin verilmesini talep ve dava etmiş, mahkemece, davanın kabulüne karar verilmiştir.

Mahkeme karar gerekçesinde Anayasa Mahkemesinin 19.12.2013 tarih ve 2013/2187 sayılı karan esas alınarak yargılamanın iadesi talebinin kabul edildiği belirtilmiştir. 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 375/ı maddesinde “Bir dava sonunda verilen hükmün kesinleşmesinden sonra, taraflan, konusu ve sebebi aynı olan ikinci davada, öncekine aykın bir hüküm verilmiş ve bu hükmün de kesinleşmiş olması, 375/i maddesinde ise “Kararın İnsan Haklarını ve Ana Hürriyetleri Korumaya Dair Sözleşmenin veya eki Protokollerin ihlali suretiyle verildiğinin, Avrupa İnsan Haklan Mahkemesinin kesinleşmiş kararıyla tespit edilmiş olması” yargılamanın iadesi sebebi olacağı hükmü yer almıştır. Gerek Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin, gerekse Anayasa Mahkemesinin verdiği ihlal kararlan, yalnızca başvuruda bulunanlar yönünden bireysel sonuç doğurur.

Davacının başvurusu sonucu verilmiş bir hak ihlali karan bulunmadığına göre, bu durumda Hukuk Muhakemeleri Kanununun 375/i maddesinde yer alan yargılamanın iadesi koşulunun oluştuğundan söz edilemez. Bu sebeple davanın reddine karar verilmesi gerekirken, yazılı gerekçeyle kabulü doğru olmayıp, bozmayı gerektirmiştir.” (Y2HD, 18.12.2014, E. 2014/17858, K. 2014/26028)

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Uyarı: Bu işlem için giriş yapmanız gerekmektedir. Üst menüde yer alan üye giriş sayfasından ücretsiz giriş yapabilirsiniz.