Asliye Mahkemesi Nedir? Hangi Davalara Bakar?

Asliye Mahkemesi Nedir?

İşin yoğun olduğu yerlerde birden fazla kurulabilir.

 • Dava konusunun değer ve miktarına bakılmaksızın malvarlığı haklarına ilişkin davalarla, şahıs varlı­ğına ilişkin davalar asliye hukuk mahkemesinde görülür.
 •  Sulh hukuk mahkemesi ile özel mahkemelerin görevine girmeyen davalara asliye hukuk mahkeme­sinde bakılır.
 • Harcın hesaplanabilmesi için dava dilekçesinde değer gösterilir. Eğer değer gösterilmemiş ise hakim davacıya süre verir. Bu süre içinde değer gösterilmez ise dava dilekçesi işleme konmaz.
 • Kararlarına karşı istinaf süresi, hükmün tebliğinden itibaren 2 haftadır. Temyiz süresi ise hükmün teb­liğinden itibaren 1 aydır.
 • Yazılı yargılama usulüne tabi olup, adli tatilde kural olarak çalışmaz.
 • Dava konusunun değerini hakim resen dikkate alarak eksik harcın tamamlanmasını her zaman iste­yebilir.

Asliye hukuk mahkemesinin görevine giren işler şunlardır;

 • Kamulaştırma bedelinin artırımı ve indirimi davaları
 • Şahsiyet haklarına yapılan tecavüzün önlenmesi davası
 • Nüfus kayıt düzeltme davaları (yaş ve isim değişikliği)
 • Vakıflarla ilgili dava ve işler
 • Aile mahkemesinin görevi dışındaki tanıma ve tenfiz talepleri
 • Derneklerin Feshi davası

bir yorum bırakın

tr Türkçe
X
error: Sağ tıklama özelliği kapalıdır.