Asliye Hukuk Tanık Listesi Sunma Dilekçesi

Asliye Hukuk Tanık Listesi Sunma Dilekçesi

X ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE

DOSYA NO:

(TANIK LİSTESİ SUNAN)

DAVACI:

VEKİLİ:

DAVALI:

VEKİLİ:

KONU: Tanık listemizin sunulmasıdır.

AÇIKLAMALAR:

X tarihli celsedeki 4 numaralı ara karar uyarınca tanıklarımız ile tanıklık yapacağı olgular aşağıda Sayın Mahkemenize sunulmuştur.

X – TCKN:

Adres:X (Tanık huzurda ifade verecek olup, talimat yazılmaksızın, X tarihindeki 3. celsede hazır olacak şekilde meşruhatlı davetiye çıkarılmasını talep ederiz)

(Tanık, detayı X Noterliği’nden celbedilecek satış senedi ile anlaşılacağı üzere, davaya konu aracın ilk maliki olan X e vekaleten aracı davalıya satan kişidir. Aracın nasıl bulunduğu, gerçek malikinin kim olduğu ve satış bedelinin kim tarafından nasıl ödendiği hakkında bilgi sahibidir)

X –  TCKN:

Adres: X

(Tanık huzurda ifade verecek olup, talimat yazılmaksızın, X tarihindeki 3. celsede hazır olacak şekilde meşruhatlı davetiye çıkarılmasını talep ederiz)

(Tanık, davaya konu aracın halihazır maliki olup, aracı davalıdan nasıl devraldığı, ödemede hangi hilelere başvurulduğu hakkında bilgi sahibidir.)

X –  TCKN:

Adres:X

(Tanık bulunduğu şehir itibariyle huzurda ifade veremeyecek olup.  X tarihindeki 3. celsede hazır olacak şekilde talimat  yazılmasını talep ederiz.)

(Tanık, müvekkilin babası olup olaylar hakkında detaylı bilgi sahibidir.)

X – TCKN:

Adres: X

(Tanık bulunduğu şehir itibariyle huzurda ifade veremeyecek olup.  X tarihindeki 3. celsede hazır olacak şekilde talimat  yazılmasını talep ederiz.)

(Tanık, müvekkilin kredi çektikten sonra araba pazarına gidip birlikte araba baktıkları, otomatik vites araç istediği, araba pazarında birlikte arabayla tur attıkları hakkında bilgi sahibidir.)

TALEP SONUCU :Yukarıdaki açıklamalarımız kapsamında;

Tanıklardan X – TCKN: huzurda ifade verecek olup, talimat yazılmaksızın, X tarihindeki 3. celsede hazır olacak şekilde meşruhatlı davetiye çıkarılmasına

2) Tanıklardan X –  TCKN: huzurda ifade verecek olup, talimat   yazılmaksızın, X tarihindeki 3. celsede hazır olacak şekilde meşruhatlı davetiye çıkarılmasına

3) Tanıklardan X-  TCKN: Tanık bulunduğu şehir itibariyle huzurda ifade veremeyecek olup.  X tarihindeki 3. celsede hazır olacak şekilde talimat  yazılmasına

4)Tanıklardan X – TCKN: Tanık bulunduğu şehir itibariyle huzurda ifade veremeyecek olup.  X tarihindeki 3. celsede hazır olacak şekilde talimat  yazılmasına

karar verilmesini saygılarımla vekaleten arz ve talep ederim. tarih

Tanık Listesi Sunan Davacı

Vekili

Av.

(e-imzalıdır)

Son düzenleme tarihi 20 Mayıs 2020 16:05

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.