ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNİN GÖREV ALANI

May 12, 2017 | Medeni Usul Hukuk Muhakemesi

Asliye hukuk mahkemesinin görev alanı

ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNİN GÖREV ALANI

Öncelikle HMK’da yer alan düzenlemeyi belirtmekte fayda var.

Asliye hukuk mahkemelerinin görevi

MADDE 2 –(1) Dava konusunun değer ve miktarına bakılmaksızın malvarlığı haklarına ilişkin davalarla, şahıs varlığına ilişkin davalarda görevli mahkeme, aksine bir düzenleme bulunmadıkça asliye hukuk mahkemesidir.

(2) Bu Kanunda ve diğer kanunlarda aksine düzenleme bulunmadıkça, asliye hukuk mahkemesi diğer dava ve işler bakımından da görevlidir

Maddenin Yorumu : Madde, asliye hukuk mahkemelerinin hangi davalarda görevli olduğunu düzenleyen temel madde niteliğindedir. Başka bir deyişle; özel yasasında ayrıca başka bir mahkemenin görevli olduğu belirtilmedikçe malvarlığı hakları ve şahısvarlığı haklarına ilişkin tüm davaların artık sadece asliye hukuk mahkemesinde açılacağını belirttikten sonra; özel yasasında başka mahkemenin görevlendirilmediği malvarlığı ve şahısvarlığı haklarına ilişkin olmayan tüm davaların da yine asliye hukuk mahkemelerince görevli olacağı belirtilmiştir.   

ÖRNEK ; icra ihalelerinin feshine ilişkin davalar da malvarlığına ilişkin olmasına rağmen 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu m.134/2[1]’nin atfıyla 4. madde[2] gereğince icra hukuk mahkemeleri özel olarak görevli olduğundan malvarlığına ilişkin olsa bile ihalenin feshi davaları, işin kendi yasasında özel bir düzenleme olduğundan yine icra hukuk mahkemesince görülmeye devam edecektir.  Ancak her ne kadar yine 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’nda düzenlenmesine rağmen menfi tespit ve istirdat davaları kendi özel yasasında açıkça başka bir mahkemenin görevli olduğu belirtilmediğinden ve malvarlığına ilişkin bir dava olduğundan dava değerine bakılmaksızın asliye hukuk mahkemelerinde açılacaktır. Çünkü menfi tespit davalarını düzenleyen 2004 sayılı İİK m.72/son[3]’da herhangi bir mahkeme özel olarak belirtilmemiş, “davaya bakan mahkeme” demekle yetinmiştir.

Görüldüğü üzere madde detaylı incelendiğinde asliye hukuk mahkemelerinin yasa koyucu tarafından genel bir hukuk yargılama nezdi olarak tasarlandığını açıkça ortaya koymaktadır.

Şahısvarlığı ve malvarlığı hususları görüldüğü üzere asliye mahkemesinin mahiyetini belirlemede önem taşımaktadır.Kısaca bu kavramlara da değinmek gerekirse:

Malvarlığına ilişkin davalar

Değeri para ile ölçülebilen tüm davalar malvarlığına ilişkin davalar kategorisine girer. Örneğin tazminat davaları, kamulaştırmasız el atma nedeniyle müdahalenin önlenmesi ve ecrimisil davaları gibi örnekler vermek mümkündür.

Kanun, dava konusu, malvarlığına ilişkinse, yani para veya para ile değerlendirilebiliyorsa bu konuda asliye hukuk mahkemelerini görevli kabul etmiştir.

Davanın miktar veya değeri önemli değildir. Davanın konusu maddi (para veya para ile ölçülebilir) bir nitelik taşıyorsa asliye hukuk mahkemeleri görevlidir.

Şahısvarlığına ilişkin davalar

Bir kişinin hukuk düzeninde kişi olarak tanınması nedeniyle sahip olduğu devredilemez, dolaşıma açılamaz haklarına ilişkin olarak açılacak davalar şahısvarlığına ilişkin davalar kategorisine girer.  Başka bir deyişle şahısvarlığı haklarına ilişkin tüm davalar, özel bir yasayla başka bir mahkeme görevlendirilmedikçe asliye hukuk mahkemelerinde görülecektir.

Şahıs varlığı hakları maddi bir değere sahip değildir. Dava konusu para ile değerlendirilemiyorsa yani şahıs varlığına ilişkin bir dava söz konusu ise yine asliye hukuk mahkemesi asıl mahkeme olarak görev yapacaktır.

Örneğin, boşanma davası, babalık davası veya neseple ilgili davalar şahıs varlığına ilişkin davalardır. Şahıs varlığına ilişkin olup açıkça sulh mahkemesinin görevine girdiği kanunda belirtilmeyen davalarda asliye hukuk mahkemesinin görevleri içerisindedir.

Asliye Hukuk Mahkemesinin Görev Alanını Belirtir Yargıtay Kararı

ÖRNEK:Yargıtay bir kararında: “Asliye Mahkemesinin görevi asıl, Sulh Mahkemesinin görevi ise istisna olduğundan özel bir kanun hükmü ile açıkça Sulh Mahkemesinde bakılacağı bildirilmeyen ve konusu para ile ölçülemeyecek bir şey olan bütün dava ve işler Asliye Hukuk Mahkemesinde görülür. Bu nedenle velayetin kaldırılması davalarında görevli Mahkeme Asliye Hukuk Mahkemesidir.Bu tür davalar hasımlı olup, husumet velayeti ifaden aciz veya fahiş ihmalde bulunan anne, babaya yöneltilir. Davada husumet, velayet hakkını fahiş ihmalde bulunduğu iddia edilen anneye yöneltilmemiş, velayet hakkının kaldırılması davalarına bakma görevi Asliye Hukuk Mahkemesine ait olduğu halde dava görevsiz Sulh Mahkemesince karara bağlanmıştır.” (Yargıtay 2.HD.  10.12.1992 tarih ve 1992/12120 E. ve 1992/12516 K.) 

Avukat Saim İNCEKAŞ Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Vasiyetname Nasıl Okunur ve Yorumlanır

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir.