Bir Sayfa Seçin

Asliye Hukuk Mahkemesine Beyan Dilekçesi

ADANA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

DOSYA NO                          : 2018/..E.

DAVACI                                : 

VEKİLİ                                   : Avukat Saim İNCEKAŞ

KONU                                   :Mahkemeniz dosyasının .. tarihli duruşmasında A. Üniversitesi Rektörlüğünden müzekkere yazılarak istenilen evraklara ilişkin beyanlarımız hk.

AÇIKLAMALAR  :

… tarihli duruşmada, davalının vermiş olduğu … tarihli şikayet dilekçesi ile ilgili tüm tahkikat evrakları Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü tarafından ibraz edilmiştir. Söz konusu belgelere ve … tarihli duruşmada tanık M.. nin beyanlarına katılmakla birlikte davalının beyanlarına ilişkin beyanlarımız şöyledir ;

1-) Davalı taraf müvekkilimin A… Üniversitesi Ziraat Fakültesinde

2-) Davalı yan işbu yargılama sürerken dahi müvekkil aleyhine şikayet dilekçesi vermeye devam etmekte olup şikayetlerini diğer bir deyimle hak

3-) Davalı yanın işbu davanın …. tarihli duruşmasında vermiş olduğu “Aynı kurumda çalıştığımız dönemde yapmış olduğu haksız eylemleri nedeniyle de şikayet dilekçemde bu hususlara yer verdim, bu iddialarımı somutlaştıracak delil ve belgem yok” beyanına ilişkin olarak davalının delil ve emare olmadığı halde şikayette bulunduğunu ikrar etmesi şikayet hakkının kötüye kullanıldığını göstermektedir. İhbar veya şikayetin temelini oluşturan maddi olguların ciddi ve inandırıcı kanıtlarla desteklenmesi gereklidir. Zira davalının müvekkilim aleyhinde vermiş olduğu dilekçelere konu “adam kayırmaca, yüz kızartıcı suçları işleyenleri korumuş ve görev vermiş” ifadeleri oldukça ciddi ve müvekkilimin bulunduğu statüsü itibariyle de itibar zedeleyici iddialar olduğu aşikardır. Davalı tarafın dilekçelerinde belirtmiş olduğu bu ibarelere ilişkin müvekkilim hakkında kesinleşmiş herhangi bir karar olmadığı gibi başlatılmış herhangi bir soruşturmada yoktur. Müvekkilim ülkemiz için yararlı çalışmalar yapan, kendi çalışma alanında gelişmeler sağlayan değerli bir bilim adamıdır. Davalı tarafın kullanmış olduğu bu mesnetsiz ifadeler hakaret, iftira niteliğinde olup müvekkilimin kişilik haklarına saldırı oluşturmaktadır.   Şikayetini ve iddialarını haklı gösterecek emarelerin bulunmamasına rağmen defalarca müvekkili zarara uğratmak, küçük düşürmek amacıyla yapılan şikayetler hak SONUÇ                : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle davamızın kabulüne, tüm yargılama giderleri ve vekalet ücretinin de karşı tarafa yüklenmesine karar verilmesini vekaleten                                                                DAVACI VEKİLİ

                                                          Av. 

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Barosu – Boşanma ve Ceza Avukatı

Tem 1, 2019 | DİLEKÇELER | 0 yorum

Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş

Adana İncekaş Hukuk Bürosu

Avukat Saim İncekaş. Adana’da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Abone ol
Bildir
guest
0 Yorum
Yazı içi yorum
Tüm yorumları göster

Şanslı Söz

“İnsan; Avukatı, tutacağı herhangi bir işin istikbalini gösteren ışığı, düştüğü herhangi bir felaketin kurtarıcısı, bir hayatı karanlık görmekten doğan ümitsizlik buhranlarının gidericisi; yaralanan yüreğinin dermanı, kırılan izzeti nefsinin tamircisi, tehlikede gördüğü hayatının koruyucusu tanır”.
(Refik İnce, Avukat, İzmir Barosu Dergisi, Y. 1935, S. sh. 19)

Dünya Dilleri

Sitedeki Metinlerin Renk Kodlaması

İddia, davacı beyanı, öne sürülen argüman rengi = kırmızı

Savunma, itiraz, davalı beyanları = bordo

Yüksek mahkeme lafzı, içtihat niteliğindeki bilgi ve tanım içeren beyanlar = turuncu

Yüksek mahkeme tarafından bozulan yerel mahkemenin verdiği karar = kahverengi

Makale yazarının kişisel yorumu = zeytin rengi

Yüksek Mahkemenin somut vakıa tespiti = indigo

BİR YORUM-SORU-CEVAP BIRAKIN!

Sayfanın alt kısmından konu ile alakalı yorum-soru-cevap-düzeltmelerinizi iletiniz.

AvukatBirlik.Com’a katılın!

Kolektif bir mecra olan avukatbirlik.com yeni nesil sosyal medya, makale, forum ve hatta ticaret konularında avukatların kendisini ifade edebileceği ve bir parçası olabileceği dinamik bir alan.

avukatbirlik.com – Tıklayınız