Asliye Hukuk Mahkemesi Duruşma Tutanağı

Asliye Hukuk Mahkemesi Duruşma Tutanağı

T.C.
ADANA
6. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
SAYI : …
CELSE NO : 2
CELSE TARİHİ : 09/06/2017
HAKİM : …
KATİP : …

Belirli gün ve saatte celse açıldı.
Davalı vekili Av, … hazır, başka gelen yok, açık yargılamaya devam olundu.
Davacı vekilinin yokluklarında yargılamaya devam edilmesi talepli mazeret dilekçesi
sunmuş olduğu görüldü.
Keşfin yapıldığı, bilirkişi raporlarının ibraz edildiği görüldü. Duruşma günü yakın olduğu
için tebliğ edilemediği anlaşıldı. Bir sureti hazır olan davalı vekiline verildi.
Celse arasında davalılar vekilinin dilekçe sunmuş olduğu görüldü.
Davalı vekilinden soruldu: Raporu inceleyip beyanda bulunmak üzere süre talep ediyoruz,
dedi.
Dosya incelendi.
G .D :1-Davalı vekiline bilirkişi raporunu inceleyip beyanda bulunması bakımından iki
haftalık kesin süre verilmesine, kesin süre içerisinde beyanda bulunmadığı takdirde aynı hususta
süre verilmeyeceğinin ihtarına, (ihtar yapıldı)
2-Davacı vekilinin mazeretinin kabulü ile duruşma gün ve saatini UYAP vasıtasıyla
öğrenmesine,
3-Bilirkişi raporunun davacı tarafa tebliğine,
Bu nedenle duruşmanın 03/08/2017 günü saat 10:15 bırakılmasına karar verildi.09/06/2017

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Son düzenleme tarihi 20 Mayıs 2020 18:32

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.