Asliye Hukuk Mahkemesi Duruşma Tutanağı Örneği

Ağu 12, 2018 | Medeni Usul Hukuk Muhakemesi

Asliye Hukuk Mahkemesi Duruşma Tutanağı Örnekleri

Aşağıda Asliye Hukuk Mahkemesi’ne ait duruşma tutanakları örneklerini paylaşmaktayız. Birden çok duruşma tutanağı çeşitli dava çeşitlerine aittir. Duruşma tutanakları farklı evrelere ait olup özel isimler ve bilgiler anonimleştirilmiştir.


T.C.
CEYHAN
2. Asliye Hukuk Mahkemesi
DURUŞMA TUTANAĞI
ESAS NO : 2006/195 Esas

CELSE NO : 1
CELSE TARİHİ : 28/12/2006

HAKİM : 
KATİP : 

Belli edilen gün ve saatte duruşmaya mahsus salonda celse açıldı.
Davacı vekili Av. hazır. Başka gelen yok. Açık yargılamaya devam olundu.
Hakim değişikliği nedeni ile tensip zaptı okundu.
Taraflara çıkartılan tebligatların usulüne uygun şekilde tebliğ edildiği görüldü.
Davacı vekili söz alarak vekilliğimize karar verilsin dediler.
G.D.
Dosya içinde bulunan usulüne uygun şekilde düzenlenmiş vekaletname ve yetki belgesine dayanılarak davacı vekili olarak Adana Barosu avukatlarından Av.’in vekilliğine karar verilerek açık yargılamaya devam olundu.
Dava dilekçesi okundu.
Davacı vekilinden soruldu: Dava dilekçemizi aynen tekrar ediyoruz dedi.
Celse arasında Anadolu Sigorta Anonim Şirketi vekilinin cevap dilekçesi gönderdiği görüldü.
Bir sureti elden tebliğ mahiyetinde davacı vekiline verildi.
Cevap dilekçesine karşı soruldu, aleyhe olan hususları kabul etmiyoruz, tüm delillerimizi bildirmek ve cevaba cevaplarımızı bildirmek için süre istiyoruz dedi.
Davalılar xt ve x vekili tarafından masrafsız mazeret dilekçesi verildiği görüldü.
Dörtyol İlçe Emniyet Müdürlüğünden gelen yazı cevabı incelendiğinde, x ve x plakalı araçların kayıtlarına ihtiyati tedbir konulduğunun bildirildiği görüldü.
Davalı x vekili tarafından verilen cevap dilekçesinde ise x plaka nolu aracın kendi şirketleri tarafından sigortalandığının bildirildiği görüldü
Davacı vekilinden soruldu: Delillerimizle birlikte bu konudaki çelişkiyi de yazılı olarak bildireceğiz. Dedi.
G.D.
1-Davacı vekiline cevap dilekçesine karşı beyanlarını bildirmek ve delillerini ibraz etmek üzere gelecek celseye kadar süre verilmesine,F
2-C.Başsavcılığına yazı yazılarak 2006/4289 Hz. Sayılı evrakın gönderilmesinin istenilmesine,
3-Masrafın davacı vekilinden alınarak z ‘ye yazı yazılarak poliçe örneğinin gönderilmesinin istenilmesine,
4-Masrafın davacı vekilinden alınarak Dörtyol İlçe Emniyet Müdürlüğüne yazı yazılarak x ve x plakalı araçların kayıt sahiplerinin bildirilmesinin istenilmesine,

5-Davalı x ve x vekilinin masraf içermeyen mazeretinin reddine
6-Bu nedenlerle duruşmanın 14.02.2007 günü saat 09.35 ‘e bırakılmasına karar verildi. 27.12.2006

Katip x

Hakim x


T.C.
CEYHAN
2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
DURUŞMA TUTANAĞI
ESAS NO : x

CELSE NO : 3
CELSE TARİHİ : 14/03/2007

HAKİM : x   38132
KATİP : x (BAYIR) 93411

Belirli gün ve saatte celse açıldı.
Davacı vekili x, x vekili Av. x hazır.Başka gelen yok.Açık yargılamaya devam olundu.
Davacı vekili söz alarak davalı tarafın cevabına karşılık cevap dilekçemizi ibraz ediyorum dedi.
Dilekçenin bir sureti tebliğ mahiyetinde davalı vekiline verildi.
Davalılar vekili tarafından dilekçe ibraz edildiği görüldü. Okundu dosyasına konuldu.
Bir sureti elden davacı vekiline tebliğ mahiyetinde verildi.
Adana Numune hastanesine yazılan yazıya cevap var.
İlçe Emniyet müdürlüğüne x’un ekonomik ve sosyal durumu için yazılan yazıya cevap var.x’un Kesikkeli köyü Kadirli Osmaniye adresinde ikamet ettiği için işlem yapılamadan evrakın iade edildiğinin bildirildiği görüldü.
x , Dörtyol Trafik Tescil şube müdürlüğüne yazılan yazılara cevap yok.
Davacı vekili söz alarak, gelen kayıtlara bir diyeceğimiz yoktur, eksiklikler giderilsin dedi.
Davalı vekilinden soruldu, delil listemizi tekrar ediyoruz, ayrıca davacı vekili tarafından bu celse ibraz edilen dilekçeyi inceleyip beyanda bulunmak icin süre talep ediyoruz dedi.
G.D.
1-Axa Oyak Sigorta A.Ş ye ve Dörtyol Trafik Tescil şube müdürlüğüne yazılan yazıların tekidine, masrafın davacı vekilinden verilmesine,
2-Masrafın davacı vekilinden alınması koşulu ile davacı x’un ekonomik ve sosyal durumunun tespiti için Kadirli İlçe Jandarma Komutanlığına yazı yazılmasına,
3-Davalı vekiline bu celse ibraz edilen dilekçeyi inceleyip beyanda bulunmak üzere gelecek celseye kadar süre verilmesine,
4-Bu nedenlerle duruşmanın 20.04.2007 günü saat 9.40’a bırakılmasına karar verildi. x

Katip x

Hakim x


T.C.
CEYHAN
2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
DURUŞMA TUTANAĞI

ESAS NO 😡

CELSE NO : 5
CELSE TARİHİ : 01/06/2007

HAKİM : x
KATİP : x

Belirli gün ve saatte celse açıldı.
Davacı vekili Av. x  ile bir kısım davalılar vekili Av. x hazır Açık yargılamaya devam olundu.
Kadirli ilçe Jandarma komutanlığına ve Axa Oyak Sigorta A.Ş ‘ye yazılan yazılara cevap var. Okundu dosyasına konuldu.
Davacı vekilinden soruldu, gelen yazı cevabına bir diyeceğimiz yoktur dedi.
Davalılar vekilinden soruldu, daha önceki taleplerimizi tekrarlıyoruz, aleyhe olan hususları kabul etmiyoruz dedi
G.D.
1-Ceyhan Bölge Trafik Tescil müdürlüğüne yazı yazılarak x plaka sayılı aracın sürücüsü x’un 17.3.2006 tarihinde olan kaza ile ilgili hakkında tutulan tutanaklarının gönderilmesinin istenilmesine, masrafın davalılar vekilinden alınmasına,
2-Bu nedenlerle duruşmanın 27.07.2007 günü saat 11.05’e bırakılmasına karar verildi.
01.06.2007

Katip 93411

Hakim 38132


T.C.
ADANA
2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
DURUŞMA TUTANAĞI

ESAS NO : 2007/194 Esas

CELSE NO : 1
CELSE TARİHİ : 21/06/2007

HAKİM : x
KATİP : x
Belirli gün ve saatte celse açıldı.
Davacı Vekili Av. x , duruşmaya katıldı., Davalı/ x vekili olacağını beyan eden Av.x  ile davalı x vekili olacağını beyan Av.x geldi diğer davalılar duruşmaya katılmadı. Açık yargılamaya devam olundu.
Tüm davalılara çıkarılan tebligatların usulüne uygun tebliğ edildiği görüldü.
Av.x ve Av.x vekaletlerini ayrı ayrı ibraz ettiler okundu dosyasına kondu.
Davacı vekili yerine duruşmaya katılan Av.x yetki belgesini ibraz etti okundu dosyasına kondu.
Dava dilekçesi okundu davacılar vekilinden soruldu. Dava dilekçemizi aynen tekrar ediyoruz deliller için süre istiyoruz dedi.
Davalı x vekilinden soruldu. Dosyaya yeni katıldık inceleyip beyanda bulunmak ve delillerimizi sunmak üzere süre istiyoruz dedi.
Davalı x vekilinden soruldu. Bizde Dosyaya yeni katıldık inceleyip beyanda bulunmak ve delillerimizi sunmak üzere süre istiyoruz , ayrıca müvekkilim kazadan önce aracı harici satış sözleşmesi ile x isimli kişiye satmıştır biz davayı ihbar edeceğiz dedi.
G.D:1-Davalı x vekilinin talebinin kabulü ile davanın üçüncü şahıs x adres bildirildiğinde ihbarına masrafın bu davalı vekili tarafından karşılanmasına,
2-Ceyhan 3 Asliye Ceza Mahkemesinin 2006/105 E sayılı dava dosyasının taraf vekillerinden duruşmaya katılan olduğu takdirde bir suret tasdikli örneğinin dosyamıza ibrazına,
3- Davacı vekiline tüm delillerini yazılı olarak mahkememize ibraz etmek üzere 20 günlük kesin süre verilmesine ve davalı tarafa tebliğ ettirmesinin istenilmesine, davalı tarafında tebliğden itibaren 10 günlük karşı kesin süre içerisinde tüm delillerini yazılı olarak mahkememize ibraz etmesinin istenilmesine, her iki tarafa kesin sürenin sonuçlarının anlatılmasına, (anlatıldı),
4- Bu nedenle duruşmanın 18/09/2007 günü saat 09:15 bırakılmasına karar verildi. 21/06/2007

Katip 96368

Hakim 3077


T.C.
CEYHAN
2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

DURUŞMA TUTANAĞI
ESAS NO : 2006/195 Esas

CELSE NO : 6
CELSE TARİHİ : 27/07/2007

HAKİM : x 38132
KATİP : x 93411

Belirli gün ve saatte celse açıldı.
Davacı vekili Av. x ile bir kısım davalılar vekili Av. x hazır. Açık yargılamaya devam olundu.
Trafik Tescil şube müdürlüğüne yazılan yazıya cevap var. Okundu dosyasına konuldu.
Davacı vekilinden soruldu, gelen yazı cevaplarına bir diyeceğimiz yoktur , yazı cevabı içinde bildirilen sürücü belgesiz araç kullanmak ve 0,50 promil alkol kullanmanın kazanın oluşumuna kesinlikle bir etkisi yoktur, Yargıtay içtihatları da bu yöndedir, C.Savcılığının 2006/4289 soruşturma sayılı dosyası ile Sulh Ceza mahkemesinin 2007/301 esasında dava açılmıştır, dedi.
Davalı vekilinden soruldu, gelen yazı cevabına bir diyeceğimiz yoktur, daha önceki keşif talebimizi tekrar ediyoruz dedi.
G.D.
1-Ceyhan Sulh Ceza mahkemesine yazı yazılarak 2007/301 sayılı dosyanın incelenip iade edilmek üzere mahkememize gönderilmesinin istenilmesine,
2-İlçe Tarım Müdürlüğüne yazı yazılarak 100 dönüm tarla sahibinin ortalama aylık gelirinin ne kadar olduğunun tespit edilerek mahkememize bildirilmesinin istenilmesine,
3-Nüfus müdürlüğüne yazı yazılarak davacıya ait aile nüfus kayıt tablosunun gönderilmesinin istenilmesine,
4-Bu nedenlerle duruşmanın 03.10.2007 günü saat 11.15’e bırakılmasına karar verildi. 27.07.2007

Katip 93411

Hakim 38132


T.C.
ADANA
2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

DURUŞMA TUTANAĞI
ESAS NO : 2007/194 Esas
CELSE NO : 2
CELSE TARİHİ : 18/09/2007
HAKİM : x
KATİP : x
Belirli gün ve saatte celse açıldı.
Davacı Vekili Av. x , Davalı Vekili Av. x , Davalı Vekili Av. x , duruşmaya katıldı.Açık yargılanmaya başlandı.
İhbar dilekçesinin x teblig edildiği ve yapılan yoklamada kendisinin hazır olduğu anlaşıldı.
Taraf vekillerinin ayrı ayrı delil dilekçesini ibraz ettiği görüldü okundu dosyasına kondu karşı taraf vekillerine elden tebliğ edildi.
Ceza dosyasının celbi için yazılan müzekkereye cevap yok

Davacı vekilinden soruldu. Delil dilekçemizi tekrar ediyoruz tanıklarımızın dinlenmesini talep ediyoruz tanıklarımız olayın oluşuna ilişkindir dedi.
Davalı x vekilinden soruldu. Bizde ibraz ettiğıimiz dilekçelerimizi tekrar ediyoruz davacı taraf süresinde delil bildirmemiştir bu itibarla tanık dinletme taleplerinin reddine karar verilsin dedi.
Diğer davalı Gökhan vekilinden soruldu. Bizde delil listesimizi tekrar ediyoruz tanıklarımızın dinlenmesini talep ediyoruz, bizim ceza dosyasında aracı kullanan kişinin müvekkilim olmadığına dair iddiamızdır tanıklar bu konuda dinlenecektir dedi.
İhbar olunan x’tan soruldu. Benim aracı haricen satın aldığım doğrudur ancak ben aldığım kişiye parasını ödeyememiştir bu itibarla aracı satmak üzere yüreğir otogarında seyfettin adlı kişiye bırakmıştır bu itibarla kazanın ne şekilde olduğunu bilmiyorum dedi.
Davacı vekili tekrar söz alarak, bizim delil dilekçemiz verilen kesin süre içerisinde bildirilmemiştir ancak dava dilekçemizde ayrıntılı olarak bildirmiştik, bu itibarla şuanki delillerimizin incelenmemesini gerektirmez buna dair bir suret yargıtay kararı örneği ibraz ediyoruz dedi ibraz etti okundu dosyasına kondu.
G.D:1-Ceyhan 3 Asliye Ceza Mahkemesinin 2006/105 E sayılı dava dosyasının incelenmek üzere celbine, masrafın davacı vekili tarafından karşılanmasına,
2-Anılan ceza dosyası geldikten sonra burada yapılan kusur incelemesi ve diğer davalının aracı kullanmadığına dair iddiaların değerlendirilip tanıkların dinlenip dinlenmeyeceği konusunda bir karar verilmesine,
3-Tarafların ekonomik ve sosyal durumlarının tespiti için ayrı ayrı müzekkere yazılmasına, masrafın davacı vekili tarafından karşılanmasına,
4-Bu nedenle duruşmanın 08/11/2007 günü saat 09:05 bırakılmasına karar verildi.18/09/2007
Katip Hakim 30777

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Vasiyetname Nasıl Okunur ve Yorumlanır

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

İletişime Geçin

Aklınıza takılan bir soru mu var? Telefon görüşmesi veyahut mesajla yoluyla tarafımızla iletişime geçin!

Our Services

What we Do Best

 

Nulla porttitor accumsan tincidunt. Quisque velit nisi, pretium ut lacinia in, elementum id enim. Quisque velit nisi, pretium ut lacinia in, elementum id enim.

A Look Inside

 

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architectoeaque ipsa quae ab illo inventore.