Asliye Ceza Mahkemesi İstinaf Dilekçesi

ADANA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ İLGİLİ CEZA DAİRESİ’NE

Sunulmak Üzere

MERSİN 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ SAYIN BAŞKANLIĞI’NA

                                                                 

Dosya No     : 2019/189 ESAS

İSTİNAF KANUN YOLUNA BAŞVURAN

SANIK                       :

VEKİLİ                       : Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana

KONUSU                  :Mersin …Asliye Ceza Mahkemesi’nin tarih ve.. sayılı kararının istinaf incelemesi isteminden ibarettir.

TEBLİĞ TARİHİ :26/06/2019

OLAYIN ÖZETİ:Adana İlinden aldığım ve kaçak ve yasal olmadığını bilmediğim nargile tütünlerini Mersin ilinde satmaya giderken polisin önleme araması sonucu tarafımın arandığı ve tütünlere el koyulduğu olayda,yerel mahkemenin kararını usul ve yasaya aykırı olduğunu değerlendiriyorum.

BAŞVURU SEBEPLERİ VE GEREKÇESİ :

1)Öncelikle ilgili suçu işlemekte herhangi bir kastım bulunmamaktadır.Adana ilinden satın aldığım tütün ürünleri bölgede yaygın olarak kullanılan ürünlerdir.Ve çoğu yerde satılmaktadır.Maddi durumum kötü olduğundan dolayı ve 10  yaşındaki çocuğumun kanser tedavisi masraflarını karşılaması sebebiyle bu işe giriştim.Ürünlerin kaçak ürünler olduğunu bilmiyordum.Suç işleme kastı ile hareket etmedim.Hakkımda Ceza hukukunda belirtilen HATA hükümlerinin kıyasla uygulanmasını isterim.

2)Buna ek olarak Mersin …Ceza Hakimliğinin …..değişik iş sayılı önleme kararına istinaden polisin tarafıma yaptığı uygulama hukuka aykırıdır.İlgili kolluk görevlileri sanki hakkımda adli arama kararı varmış gibi bir uygulama içerisine girmişlerdir.Ve rızam dışı yanımda bulunan ilgili çuvallar önleme araması kararına istinaden açılmış,benimde kaçak ve yasal olmadığını  bilmediğim tütün ürünlerine elkoyulmuştur.Hukuka aykırı yapılan aramalar sonucu elde edilen deliller hukuka aykırı delil olarak kabul edilmelidir.Ve hukuka aykırı deliller ceza yargılamasına esas teşkil edilemez.Bu konuda birçok Yargıtay kararıda mevcuttur.

3)Sayın Adana Bölge Adliye Mahkemesi tarafından olayla ilgili adli arama kararı olup olmadığının araştırılması, varsa aslı veya onaylı örneğinin getirtilmesi, sonucuna göre hukuki durumumun belirlenmesini istiyorum.Çünkü yerel mahkeme tarafıma ait mahkumiyet hükmü kurarken bu hususları dikkate almamıştır.

4)Tarafıma isnad edilen suça dair bir kastımın olmadığını,hakkımda adli arama kararı olmamasına rağmen önleme kararı dayanılarak ve tarafımın rızası olmadan yapılan üst ve eşyamın aranması sonucu elde edilen kaçak olduğunu bilmediğim heryerde rahatlıkla satılan nargile tütünleri sebebiyle yerel mahkeme tarafından bana verilen mahkumiyet hükmünü kabul etmiyorum.Yerel mahkeme hukuka aykırı delilleri ve tarafımın suç işleme kastımın bulunmadığını değerlendirmemiş bunun dışındaki durumları esas alarak tarafıma mahkumiyet hükmü vermiştir.Dosyanın Adana Bölge Adliye Mahkemesi tarafından resen dikkate alınacak gerekçelerle yeniden değerlendirilmesini Sayın mahkemeden arz ve talep ediyorum.

SONUÇ VE İSTEM :

Yukarıda ve Yerel Mahkeme dosyasında arz ve izah ettiğimiz ve re’sen dikkate alınacak gerekçelerle;

Mersin Asliye Ceza Mahkemesi’nin tarih ve E. K. sayılı kararının istinaf incelemesi neticesinde kaldırılmasını ve yeniden yargılama yapılarak tarafımın BERAATİNE karar verilmesini; saygılarımla arz ve talep ederim. 28/06/2019

İstinaf Yoluna Başvuran

Sanık

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana – Boşanma ve Ceza Avukatı

Son düzenleme tarihi 20 Mayıs 2020 03:22

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.