Asliye Ceza Mahkemesi İstinaf Dilekçesi

Asliye Ceza Mahkemesi İstinaf Dilekçesi


ADANA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİNE

gönderilmek Üzere

ADANA 13. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ’NE

Sunulmak üzere

  MERSİN ( ) NÖBETÇİ ASLİYE CEZA MAHKEMESİNE

DOSYA NO                             : 

 

İSTİNAF KANUN YOLUNA

BAŞVURAN SANIK                 :  

SUÇ VE SUÇ TARİHİ                 : Taksiler Birden Fazla Kişinin Yaralanmasına Sebep Olma (tarih)

TALEBİN KONUSU                  :   Asliye Ceza Mahkemesi’nin 13/02/  tarih ve 2017/  esas, 2019/  karar sayılı kararının istinaf incelemesi isteminden ibarettir.

TEBLİĞ TARİHİ                        : 

KARARIN ÖZETİ                     : Hakkımda, Taksiler Ölüme Neden Olma, suçuna ilişkin olarak   Asliye Ceza Mahkemesi’nde açılmış ve mahkemenin 2017/  E. 2019/40 K. sayılı kararıyla 18.200,00 TL adli para cezası ve 1 yıl süre ile sürücü belgesinin geçici olarak geri alınmasına hükmedilmiştir.

 

İSTİNAF NEDENLERİ               :

 

Yerel Mahkemenin aleyhime vermiş olduğu mahkumiyet kararı usul ve yasaya aykırıdır. Şöyle ki;

 • Hakkımda üzerime atılı taksirle ölüme neden olma suçundan yargılama yapılarak  Asliye Ceza Mahkemesinin 2017/   2019/  K. Sayılı dosyası ile mahkûmiyetime karar verilmiştir.

 • Sevk ve irademde olan araç ile Bartın ilinden çalışmakta olduğum , ili   İlçesine Seyir halinde giderken Dorukhan Tüneline yaklaştığımda normal seyir halinde iken aracın aniden sağa çekmesi sonucu trafik kazası geçirdim, ve aracımda bulunan  merhum ‘cı trafik kazası sonrası yaralındı ve kaldırıldığı hastanede vefat etmiştir. Ancak araçtan kaynaklanan hata ve arıza sonucu gerçekleşen olayla ilgili yapılan ceza yargılamasında eksik ve hatalı tanzim edilen bilirkişi raporu hükme esas alınarak mahkûmiyet kararı verilmiştir. Oysaki dikkatsiz araç kullandığım gerçek değildir araçta 40 günlük bir çocuğum ve eşim ve yakın akrabam olan             ’cı var iken dikkatsiz  ve özen göstermeyerek hızlı araç kullandığım doğru değildir.  Hüküm bu yönüyle bozulmalıdır.

 • Dosya içeriğinde yer alan olay yeri yer trafik kazası tespit tutanağında, tüm kaza detayları açıkça ortaya koyulmamıştır, raporlar hatalıdır, sadece

Sözlük Anlamı: Bir şeyi yapmaya gücü yeter iken yapmama, eksik, hata, kabahat, suç

Hukuki Anlamı: Hukuka aykırı sonucu istemek veya bu sonucu istememekle birlikte, hukuka aykırı sonucu doğurmaktan kaçınmak için yeterli kadar iradeli davranmamak.

“>kusur araç sürücüsüne verilmiştir. Hüküm bu yönüyle bozulmalıdır.

 • Tüm dosya kapsamındaki ifadelerimde ve dilekçemde ayrıntılı olarak itirazda ve savunmada bulundum ancak YEREL MAHKEME NE DURUŞMADA VERİLEN KARARDA İTİRAZLARIM İLE İLGİLİ HİÇ BİR OLAYI ELA ALMAMIŞ GEREKÇELİ KARARDA DAHİ İTİRAZLARIMA ve SAVUNMALARIMA YER VERİLMEMİŞTİR. MAHKEMECE YAPILAN KEŞİF SONUCU DOSYAYA SUNULAN BİLİRKİŞİ RAPORUNDA ARAÇ SÜRÜCÜSÜ – hızlı, dikkatsiz ve GEREKEN DİKKAT VE ÖZENİ GÖSTERMEYEREK TRAFİK KURALLARINA UYMADIĞIM GEREKÇELERİ BELİRTİLMİŞTİR, Hüküm bu yönüyle bozulmalıdır.
 •  

  • Yaşanan tüm bu olaylara rağmen tüm özenim ile dikkatli bir şekilde seyir halinde araç kullanırken araçtan kaynaklı hata sonucu kazaya karıştım, haklı olduğum halde haksız duruma düşürülmüş bulunmaktayım,   mahkemeye katılımım ve sunmuş olduğum deliller ile olayın aydınlatılmasına yardımcı olmaya çalışmış bulunmaktayım. Tüm bu hususlar değerlendirildiğinde cezanın alt sınırdan uzaklaştırılarak belirlenmesi hukuka aykırıdır. Hüküm bu yönüyle bozulmalıdır.

   

  • Yerel Mahkeme kararında katılanın suçtan doğan maddi zararının giderilmemiş olması nedeniyle hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına yer olmadığı kararı verilmemesi usul ve yasaya aykırıdır. Katılanın beyanına göre maddi zararının karşılanması usule uygun olmadığı gibi hayatın olağan akışına da zararın bu şekilde giderilmesi beklenmeyecektir. Yargılama sürecinde maddi zarara ilişkin tespit yapılmadığı halde zararın karşılanmadı gerekçesiyle mahkûmiyet kararı verildiğinden hüküm bu yönüyle bozulmalıdır.

  Tüm bu nedenlerden dolayı yerel mahkemenin vermiş olduğu usul ve yasaya aykırı kararı istinaf etme zaruriyeti hâsıl olmuştur.

  NETİCE-İ TALEP                      : Yukarıda kısaca arz olunan sebep ve gerekçelerle re’sen nazara alınacak hususlar dikkate alınarak;

  • Mahalli ilk derece mahkemesince verilen kararın usul ve yasaya aykırı hususlarının belirttiğimiz sebep ve gerekçelerle lehime ortadan kaldırılmasına,

  • Hakkında TCK ilgili maddelerinin tatbik edilerek beraatine karar verilmesini yada H.A.G.B. karar verilmesini arz ve talep ederim.26.04.2019

  İstinaf Kanun Yoluna Başvuran

                                  Sanık  

  Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

  Son düzenleme tarihi 20 Mayıs 2020 03:25

  Paylaş
  Avukat Saim İncekaş

  Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Epistemofili teşhisi bulunmaktadır. Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

  Yorum bırakın

  E-posta adresiniz gizli tutulur.