Asliye Ceza Davasına Katılma Talebi Dilekçesi

Asliye Ceza Davasına Katılma Talebi Dilekçesi

X NÖBETÇİ  ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

ARACILIĞIYLA

X ASLİYE CEZA MAHKEMESİNE

DOSYA NO                           :

KATILMA TALEBİNDE

BULUNAN                           :

VEKİLİ                                 :

SANIK                                  :

SUÇ                                       :

KONU                                   : Katılma talebimizi içerir dilekçemizdir.

AÇIKLAMALAR                :

Yukarıda esas numarası yazılı dosyada, sanık X evinin ve ahırının bulunduğu yerlerin kendi adına tapulu, diğer yarısının ise annesinden kalan tapulu arazi olduğu, samanlığın olduğu yerin ise X köy boşluğu olduğu ve bu arazinin kendisi tarafından kullanıldığının tespiti ile  sanığın Köy Tüzel Kişiliğine Ait veya Köylünün Ortak Yararlanmasındaki Taşınmazlara Tecavüz Etme suçu yönünden 5271 sayılı CMK md 237 ve devamı maddeleri gereğince X müdahil  olarak katılması gerektiğinden  katılma talep etme zorunluluğumuz hasıl olmuştur.

Ayrıca işlenen suç neticesinde uğradığı bir zararın bulunup bulunmadığının araştırılması ve bulunması halinde;

Yapılacak yargılama neticesinde sanıklar hakkında erteleme kararı verilmesi halinde TCK md 51/2 maddesi gereğince “Cezanın ertelenmesi, mağdurun veya kamunun uğradığı zararın aynen iade, suçtan önceki hale getirme veya tazmin suretiyle tamamen giderilmesi koşuluna bağlı tutulabilir. Bu durumda, koşul gerçekleşinceye kadar cezanın infaz kurumunda çektirilmesine devam edilir. Koşulun yerine getirilmesi halinde, hakim kararıyla hükümlü infaz kurumundan derhal salıverilir.”

Yine aynı şekilde sanıklar hakkında HAGB kararı verilmesi halinde CMK md 231/5-c maddesi gereğince “suçun işlenmesiyle mağdurun veya kamunun uğradığı zararın aynen iade, suçtan önceki hale getirme veya tazmin suretiyle tamamen giderilmesi gerekir.” X zararının giderilmesini talep ederiz.

TALEP VE SONUÇ : Yukarıda arz ve izah edilen sebeplerle, 5271 sayılı CMK 237 ve devamı maddeleri gereğince suçtan zarar gören ………………davaya müdahil kabulüne, yargılamanın yapılarak sanığın cezalandırılmasına, karar verilmesini saygılarımla arz ederim.                                          

  Müşteki Vekili

Son düzenleme tarihi 20 Mayıs 2020 02:33

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.