Asliye Ceza Davasına Katılma Talebi Dilekçesi

Mar 4, 2020 | Kovuşturma-Yargılama

Asliye Ceza Davasına Katılma Talebi Dilekçesi

X NÖBETÇİ  ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

ARACILIĞIYLA

X ASLİYE CEZA MAHKEMESİNE

 

DOSYA NO                           : 

 

KATILMA TALEBİNDE

BULUNAN                           : 

VEKİLİ                                 : 

SANIK                                  : 

 

SUÇ                                       : 

KONU                                   : Katılma talebimizi içerir dilekçemizdir.

 

AÇIKLAMALAR                :

Yukarıda esas numarası yazılı dosyada, sanık X evinin ve ahırının bulunduğu yerlerin kendi adına tapulu, diğer yarısının ise annesinden kalan tapulu arazi olduğu, samanlığın olduğu yerin ise X köy boşluğu olduğu ve bu arazinin kendisi tarafından kullanıldığının tespiti ile  sanığın Köy Tüzel Kişiliğine Ait veya Köylünün Ortak Yararlanmasındaki Taşınmazlara Tecavüz Etme suçu yönünden 5271 sayılı CMK md 237 ve devamı maddeleri gereğince X müdahil  olarak katılması gerektiğinden  katılma talep etme zorunluluğumuz hasıl olmuştur.

Ayrıca işlenen suç neticesinde uğradığı bir zararın bulunup bulunmadığının araştırılması ve bulunması halinde;

Yapılacak yargılama neticesinde sanıklar hakkında erteleme kararı verilmesi halinde TCK md 51/2 maddesi gereğince “Cezanın ertelenmesi, mağdurun veya kamunun uğradığı zararın aynen iade, suçtan önceki hale getirme veya tazmin suretiyle tamamen giderilmesi koşuluna bağlı tutulabilir. Bu durumda, koşul gerçekleşinceye kadar cezanın infaz kurumunda çektirilmesine devam edilir. Koşulun yerine getirilmesi halinde, hakim kararıyla hükümlü infaz kurumundan derhal salıverilir.”

Yine aynı şekilde sanıklar hakkında HAGB kararı verilmesi halinde CMK md 231/5-c maddesi gereğince “suçun işlenmesiyle mağdurun veya kamunun uğradığı zararın aynen iade, suçtan önceki hale getirme veya tazmin suretiyle tamamen giderilmesi gerekir.” X zararının giderilmesini talep ederiz.

 

TALEP VE SONUÇ : Yukarıda arz ve izah edilen sebeplerle, 5271 sayılı CMK 237 ve devamı maddeleri gereğince suçtan zarar gören ………………davaya müdahil kabulüne, yargılamanın yapılarak sanığın cezalandırılmasına, karar verilmesini saygılarımla arz ederim.                                            

                                                                                                 Müşteki Vekili

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Asliye Ceza Davasına Katılma Talebi Dilekçesi

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir.