ASKERLİK İÇİN ÇÜRÜK RAPORU ŞARTLARI

May 4, 2017 | İdare Hukuku Avukatlığı

Bu makalemizde sizlere güncel 2020 yılında askerlik için çürük raporu alma şartlarınızı anlatacağız. Yazımızın devamına geçmeden önce, sizlerle aynı durumda olan diğer insanlarla iletişim kurmak ve bu konuda fikir paylaşmak isterseniz buraya tıklayarak Telegram sohbet grubuna katılabilirsiniz.


Makale İçeriği

Şu gibi soruların cevabını vereceğiz: Çürük raporu nedir? Çürük nasıl alınır? Çürük raporu için nereye başvurulması gerekir? Hangi hastalık belirtilerine karşı çürük raporu verilir? Çürük raporu hangi tür hastanelerden alınır? Çürük raporunun sahte olması gibi durumlar söz konusu mudur?


Çürük raporu nedir?

Çürük raporu: Bilindiği üzere bir kişinin, vatandaşın askerliğini devam ettiremez veya gerçekleştiremez durumda olması nedeniyle verilen doktor veya heyet raporudur.Raporun anlamı kişinin askerlik için yeterli sağlık koşullarını taşımadığını ifade eder.Çürük raporunun ortaya çıkması için çeşitli hastalık belirtilerinin veya çeşitli dezanformasyon(eksiklikler), sakatlıkların söz konusu olması gerekmektedir.Bu gibi durumlarda doktorun görüşü doğrultusunda kişinin askerliğini yapmasında bir yarar görülmemekte ve kişiye çürük raporu verilmektedir.Bu durumda kimler çürük raporu alabilir? Çürük raporu almanın şartları nelerdir? Adana Avukatı Saim İncekaş cevaplıyor.

»Çürük Raporu Nerelerden Alınır?«

                 Askerlik çürük raporu örneğiÇürük raporu, askerlik şubelerinde bulunan askerlik meclislerindeki heyet tarafından ya da

Askere ait; askersel.

“>askeri hastaneler tarafından verilmektedir. Çürük raporu alma işlemi için kişi daha önceden almış olduğu sağlık raporları ile beraber askerlik şubesine başvurur ve askerlik şubesinde yapılacak olan sağlık taramasıyla çürük raporu verilip verilmeyeceği konusunda ilk inceleme tamamlanmış olur. 2 doktordan oluşan askerlik meclisi çürük raporu almak için başvuruda bulunan şahsın çürük raporu alma şartlarını sağlaması durumunda hastaneye sevk etmektedir. Hastanede yapılan incelemeler sonucunda şahsın ciddi problemleri ortaya çıkmış ve askerlik yapamaz durumda olduğu tespit edilmiş ise çürük raporu verilmektedir.

Çürük raporu nereden alınır? Çürük raporları denetimi askeri şubeler tarafından yapılır.Özel bir hastahaneden veya askerlik şubenin belirtmediği bir devlet hastanesinden rapor almanız durumunda bu raporun bir geçerliliği yoktur.Askerlik şubelerinde bulunan askerlik heyetleri tarafından veyahut askeri hastane merkezlerinde bulunan doktorlar tarafından çürük raporu verilebilmektedir.Belirttiğimiz bu yerlerde daha önceki hastalıklarınıza ait belgeler vs. yanınızda bulunması yararınıza olacaktır.Çürük raporu talebinizi güçlendirecek birer delil niteliği taşıyacaktır daha önceden aldığınız belge ve raporlar.

Askeri birimde yapılan ön inceleme sonucunda koşullara uyduğunuz kararını veren doktor sizi bir hastaneye sevkeder ve daha detaylı kontrolleriniz yapılır.Bu kontroller sonucunda şahsın yönetmelikte belirtilen hastalıklara veya eksikliklere sahip olduğu ve askerliğe elverişli olmadığı saptanarak askerlik yapamaz durumda olduğunu belirtlen çürük raporunu verir.

»Kaç Kiloya Kadar Çürük Raporu Verilir?«

Öncelikle başlıkta sorduğumuz soru tamamen yanlış bilenen bilgilerden birisidir.Aşşağıda bahsediceğimiz yönetmelikte de  görüleceği üzere KESİN BİR KİLO SINIRI YOKTUR.Yönetmelikte bu açıkça belirtilmiştir.Kilo nedeniyle çürük raporu verilmesi için ancak KİLO ve BOY ENDEKSİNİZ’in sağlıklı olmaması durumu gerekmektedir.

Bu endeks ise çeşitli değişkenlere bağlıdır ve doktorların yorumuna açıktır.Bu soru bakımından özetlemek gerekirse belli bir kilo sınırı söz konusu değildir.Elverişli olup olmadığınız doktor raporuyla belirlenecektir.

Hangi hastalıklara çürük raporu verilir?

(Psikolojik hastalığım var, kilo sorunum var, görme sorunum var, askerde çürük raporu almak istiyorum, askerde kemik erimesine çürük verilir mi?, askerlikten kimler çürük alabilir? gibi sorularınızın cevabını aşşağıda bulacaksınız.Ayrıntı sorularınızı yorumlarda sorabilir veya mesaj yoluyla iletebilirsiniz.)

Aşşağıda paylaştığım ilgili yönetmelikten mevcut olan hastalık/dezanformasyonlarınızı ‘CTRL+F’ tuşlarına birlikte basarak veya tek tek ilgili maddeleri okuyup arayabilirsiniz.Mevcut hastalığınız A Dilimi’nde bulunuyorsa çürük raporu kapsamında değilsiniz, B ve D dilimi’nde bulunuyorsa çürük raporu kapsamındasınız anlamını taşımaktadır.

Çürük Raporu Alması Gereken Kişiye Raporun Verilmemesi

Çürük raporu şartlarına uyan bir hastalığınız veyahut sakatlığınız olmasına rağmen usulsuz bir şekilde raporun tarafınıza verilmemesi durumunda neler yapmanız gerekir?

Hakkınızda ‘askerliğe elverişlidir’ kararı verilmiş ise söz konusu bu rapora itiraz hakkınız vardır. Size en yakın askerlik şubesine giderek hakkınızda verilmiş olan ‘askerliğe elverişlidir’ kararına itiraz edebilirsiniz. Burda anlatılmak istenilen siz hasta olmanıza rağmen size ‘hasta değilsin, askere gidebilirsin’ ibareli rapora itiraz etmeniz gerektiğidir.

Öncelikle usulsuzluk hakkında bir avukata danışarak söz konusu durumun detaylı incelemesi yapılır. Askerlik için elverişli olunmamasına rağmen askere gönderilen bir kişide büyük psikolojik ve biyolojik rahatsızlıklar meydana gelebilir. Bu durumda kişinin çeşitli zararları ortaya çıkabilir. Zararların giderilmesi için idari avukat’a başvurmanız gerekmektedir.

Çürük Raporu En Hızlı Şekilde Nasıl Alınır?

Bu yazı Premium içerik kategorisindedir. Yazının devamını okuyabilmek için lütfen buraya tıklayarak abone olunuz.

Hali hazırda abone iseniz aşağıdaki formdan giriş yapabilirsiniz.


TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ SAĞLIK YETENEĞİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Kanuni Dayanak ve Ekler
Amaç

Madde 1 – Bu Yönetmeliğin amacı, Türk Silahlı Kuvvetlerinde görevli askeri ve sivil personel ile askerlik görevi ile yükümlü vatandaşların Silahlı Kuvvetlerdeki görevlere uyarlık bakımından sağlık yeteneklerini tesbit etmek ve barışta ve savaşta yapılacak sağlık işlemlerini düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2 – Bu Yönetmelik, 1111 Sayılı Askerlik Kanunu, 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 211 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu, 1076 Sayılı Yedek Subay ve Yedek Askeri Memurlar Kanunu, 635 Sayılı Uzman Jandarma Kanunu, 3269 Sayılı Uzman Erbaş Kanunu gereğince Silahlı Kuvvetler mensubu olan personeli, askeri öğrenci ve

askeri öğrenci adaylarını, sivil personelle ilgili kanunlar gereğince Silahlı Kuvvetlerde görevli personeli, askerlik görevi ile yükümlü vatandaşları ve bu Yönetmeliği uygulamakla görevli kişi, makam ve kuruluşları kapsar.

İKİNCİ BÖLÜM

Yükümlülerin Sağlık Muayeneleri

Gruplandırma

Madde 6 – Askerlik çağına giren yükümlüler, askerlik yoklamasında veya askeri hastanelerin sağlık kurullarında, askerliğe elverişli olanlar ve askerliğe elverişli olmayanlar olmak üzere gruplandırılır.

1) Askerliğe elverişli olanlar: Sağlık yetenekleri bakımından hiç bir hastalık ve arızası bulunmayanlar ile hastalık ve arızaları, Hastalık ve Arızalar Listesinin A dilimine girenlerdir.

2) Askerliğe elverişli olmayanlar: Hastalık ve arızaları, Hastalık ve Arızalar Listesinin B ve D dilimlerine girenlerdir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
 
Askeri Öğrenci Adayları ile Askeri Öğrencilerde Aranacak Sağlık Yetenekleri

Öğrenci Adaylarının Sağlık Yetenekleri

Madde 25 –

Askeri öğrenci adaylarının sağlık kurulu muayeneleri Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığının belirleyeceği tam teşekküllü Askeri Hastanelerde yapılır.

Türk Silahlı Kuvvetleri

Askeri Okullarına alınacak öğrenci adayları tam sağlam olmalı ve diskromatopsi bulunmamalıdır. Öğrenci adaylarında ayrıca aşağıdaki niteliklerin bulunması gereklidir.

1) (Değişik: 11/1/2000-2000/34 K.) 11-18 yaş kız ve erkek çocukları ile 18 ve üzerindeki yaş grupları için boy-ağırlık oranları, aşağıda belirtilen ölçülere uygun olmalıdır.

Hava Lisesi ve Hv.Harp Okulu için :

Hv.Astsb.MYO için :

2) (Mülga: 11/1/2000 – 2000/34 K.)

(Değişik: 30/1/1997- 97/9106 K.) Kara, Deniz ve Hava Okulları hariç olmak üzere, üniversite fakültelerine veya yüksek okullara alınacak askeri öğrenci adaylarında düzeltme ile her iki gözde görmeler ayrı ayrı tam olmak şartıyla 3 diyoptriye kadar miyopi ve hipermetropi (3 dahil), yüksek çapı 3 diyoptriyi geçmeyen veya iki ekseni arasında kırılma farkı 3 diyoptriyi geçmeyen astigmatizmalar bu okullara girmeye engel değildir.

(Değişik: 30/1/1997 – 97/9106 K.) Aşağıda yazılı laboratuar muayeneleri her askeri öğrenci adayına (uzman erbaş adayları dahil) kesinlikle yapılır.

1) Mikrofilm, direkt üriner sistem grafisi,
2) Serolojik sifiliz testleri HBsAG,
3) Kan sayımı ve sedimantasyon,
4) Tam idrar muayenesi,
5) Kanda üre ve kreatinin,
6) Açlık kan şekeri,
7) Lüzum görülen diğer laboratuar muayeneleri.
(Ek fıkra: 2/3/1995- 95/6599 K.)

Askeri öğrenci adayları hakkında hastahanelerce verilecek ön raporlara, ön rapor tarihinden itibaren 7 gün içinde itiraz edilebilir.

Diskromatopsi

Madde 42 –

Türk Silahlı Kuvvetleri

Askeri Okullarına alınacak öğrencilerde (Yedeksubay öğrencileri hariç), Türk Silahlı Kuvvetlerine muvazzaf olarak sivil kaynaktan ve yedeksubaylıktan alınacak adaylarda diskromatopsi bulunmaz. Diskromatopsi muayenesi İschiara (Psödo İzokromatik renk levhaları) yöntemi ile yapılır. Gerek duyulduğunda, muayene yardımcı metotlarla desteklenir.

YEDİNCİ BÖLÜM

Hava Kuvvetleri Komutanlığı Okullarına Alınacak Öğrenci Adayları ve Öğrencilerde Aranacak Sağlık Yetenekleri

Madde 66 – Hava Kuvvetleri Komutanlığı

Askeri Öğrencilere aittir.)

Hava Harp Okulu Öğrenci Adayları ile Uçucu Yetiştirilecek Adayların Sağlık Yetenekleri

Madde 68 – (Değişik : 30/1/1997-97/9106 K.)

Hava Harp Okuluna alınacak öğrenciler ile uçucu yetiştirilecek adaylara bu Yönetmeliğin 25 (Boy ile ilgili hükümler hariç), 26 ve 27 nci maddesi hükümleri uygulanmakla beraber, bunlarda boy 165 cm.den kısa, 190 cm.den uzun, oturma yüksekliği 98 cm.den fazla olmamalıdır. Yaşlarına göre boy ve ağırlıkları, “Uçucu Yetiştirilecek ve Uçucu Personelin Yaşlarına Göre Boy ve Ağırlıklarını Gösterir Çizelge”ye uygun olmalı,

Askeri Okullarına alınacak öğrenci adayları ve öğrenciler hakkında bu Yönetmeliğin 25,26 ve 27 nci madde hükümleri uygulanır. (26 ve 27 nci Maddeler Halen daha Askeri okullarda okuyan Askeri Öğrencilere aittir.)

Hava Harp Okulu Öğrenci Adayları ile Uçucu Yetiştirilecek Adayların Sağlık Yetenekleri

Madde 68 – (Değişik : 30/1/1997-97/9106 K.)

Hava Harp Okuluna alınacak öğrenciler ile uçucu yetiştirilecek adaylara bu Yönetmeliğin 25 (Boy ile ilgili hükümler hariç), 26 ve 27 nci maddesi hükümleri uygulanmakla beraber, bunlarda boy 165 cm.den kısa, 190 cm.den uzun, oturma yüksekliği 98 cm.den fazla olmamalıdır. Yaşlarına göre boy ve ağırlıkları, “Uçucu Yetiştirilecek ve Uçucu Personelin Yaşlarına Göre Boy ve Ağırlıklarını Gösterir Çizelge”ye uygun olmalı,

Askeri Havacılığa Uyarlılık Yeteneği yeterli bulunmalı, havacılığa uygun kişilik testlerinde başarılı olmalıdır.

Uçucu Adaylarının Sağlık Nitelikleri

Madde 69 – (Değişik: 20/9/1988 – 88/13300 K.)

İlk defa uçuşa başlayacakların ve uçuş eğitimindeki adayların tam sağlam olmaları şarttır. Uçuş eğitimi sırasında çıkacak arıza ve hastalıklar için yetişmiş uçucuların sağlık yetenekleri ile ilgili hükümler uygulanmaz. Uçucu

aday uçuculuk sağlık niteliğini kaybedenlere, Hava Sağlık Muayene Merkezleri Sağlık Kurullarınca “uçucu yetiştirilmeye elverişli değildir” kararı verilir ve bunlar hakkında bu Yönetmeliğin 1 ve 2 numaralı sınıflandırma çizelgelerine göre işlem yapılır.

NOT :
1) Yukarıda 6 ncı Maddede geçen Hastalık ve Arızalar Listesi ayrıca bu konuya eklenecektir. Konu tamamen TIP DİLİ ile anlatıldığı içinden, bir doktor arkadaşımız hepimizin anlayacağı dile çevrilmesi için yardımda bulunacak.

DİKKAT !!!!
A DİLİMİ = ASKERLİĞE ELVERİŞLİ
B VE D DİLİMLERİ = ASKERLİĞE ELVERİŞLİ DEĞİLDİR.

 

CERRAHİ HASTALIKLARblank

 

Madde 68 -(Değişik: 30/1/1997 – 97/9106 K.) (KALIN BAĞIRSAK VE MAKAT SORUNLARI)
A DİLİMİ)
1. Beden ve hareket fonksiyonlarını bozmayan anüs ve rektumun şekil bozuklukları, hemoroidleri, anal füssür ve perianal fistülleri, cerrahi tedavi ile düzeltilmiş mukoza prolapsusları (Prolapsusani), anal sifinkter darlık ve yetmezlikleri. (Hemoroid, kalın bağırsağın makattan sarkması neticesinde yapılmış ameliyatlar)
2. Sinüs plonidalis (Kıl Dönmesi)

B DİLİMİ)

1. Beden hareket ve fonksiyonlarını bozan sfinkter ani yetersizliği, darlığı şekil bozuklukları ve bunların başarısız tedavileri. (Makat ile ilgili yapılmış ameliyatlar sonucunda tedavi edilemeyen rahatsızlıklar)

2. Komplikasyonsuz total rektum prolapsusları (Prosidensiya) ve bunların başarılı ameliyatları. (Doğrudan makat ve kalınbağırsak ameliyatları)

D DİLİMİ)
1. Sifinkter yetmezliği oluşturmuş cerrahi tedaviye rağmen nüks eden total rektum prolapsusları (prosidensiya).
2. Birkaç kez ameliyata rağmen nüks eden ve kalıcı komplikasyonlar oluşturan perianal, rektal ve rekto-vağinal fistüller. (Ameliyat olunmasına rağmen iyileşmeyen makatta oluşan apseler)
3. Tedavisi olanaksız anüs ve rektumun önemli darlık ve yetersizlikleri.
4. Anüs ve rektumun kötü huylu ve tedavisi olanaksız iyi huylu tümörleri.

Madde 69 – (FITIK KONUSU)

A DİLİMİ)
1. Ameliyatla tedavi edilebilen her çeşit fıtıklar ve fıtık eğilimi gösteren karın duvarı zayıflıkları.(Ameliyat olmuş ve nüksetmesi olasılığı bulunmayan fıtık, apandisit gibi küçük ameliyat nedbeleri sağlam kabul edilir.)

B DİLİMİ)
1. Ameliyatı sakıncalı olup, diğer koruyucu tedbirlerle yerine konabilen ve korunabilen karın duvarı fıtıkları.

D DİLİMİ)
1. Ameliyatı sakıncalı, yerine konması ve tutulması olanaksız büyük fıtıklar.
2. Lomber, obtüratör, iskiyadik ve perineal fıtıklar.
3. (Değişik: 30/1/1997 – 97/9106 K.) En az üç kez ameliyata rağmen nüks eden ve cerrahi olarak düzeltilemeyen karın duvarı fıtıkları.

Madde 70 – (Ek: 30/1/1997 – 97/9106 K.) (ALLERJİK HASTALIKLAR)
A DİLİMİ)
1. Hayati önemi olmayan,kardiyovasküler ve solunum sistemini tutmayan allerjik anafilaktik reaksiyontürleri.

B DİLİMİ)
1. Kardiyovasküler ve solunum sistemini de bozan ve hayati tehlike arz eden ve sık sık tekrarlayan, objektif tanı yöntemleri (laboratuar ve eliminasyon-provakasyon testleri) ile kanıtlanmış, eliminasyonu mümkün olmayan allerjik anafilaktik reaksiyon türleri.

D DİLİMİ)
1. Askerlik hizmetine engel, ileri derecede fonksiyon bozukluğu ve komplikasyon yapmış allerjik hastalıklar.
NOT: Hastalığın tuttuğu organ ya da sisteme göre ilgili klinik dallara ait D dilimlerindeki fıkralar gereğince işlem yapılır.

DİKKAT !!!!
A DİLİMİ = ASKERLİĞE ELVERİŞLİ
B VE D DİLİMLERİ = ASKERLİĞE ELVERİŞLİ DEĞİLDİR.

 

ENFEKSİYON HASTALIKLARI

 

Madde 52 – (Değişik: 11/1/2000 – 2000/34 K.)

A DİLİMİ)
Komplikasyon yapmadan tamamen iyileşmiş

bakteri, virüs, fungus, protozoon ve diğer parazitlerin neden olduğu menenjit, meningo-ensefalit (Kabakulak) ve ensefalitler (Menenjit Hst.).

B DİLİMİ)
1. Tedaviden sonra tam olarak iyileşmiş, laboratuvar tetkikleri ile geçirilmiş olduğu teyit edilebilen, hiçbir sekel bırakmamış tüberküloz menenjit.

2. Komplikasyonlarla seyretmiş, sekel bırakarak iyileşmiş bakteriyel,paraziter ve mikotik (Mantar) enfeksiyonlar.

3. Altı aydan uzun sürdüğü serolojik olarak kanıtlanmış Hepatit B (HbsAg ve ANti-HBc total ile) ve Hepatit C (Anti-HCV ve HCV RNA ile) virüs enfeksiyonları, serolojik ve histopatolojik olarak kronikleştiği kanıtlanmış diğer kronikleşme özelliğindeki primer ve sekonder hepatotrop (HBV) virüslerce oluşturulan karaciğer hastalıkları. (BULAŞICI SARILIK HASTALIĞI)

4. Hepatit B ve C virüsleri ile diğer kronikleşme özelliğindeki primer ve sekonder hepatotrop virüslerin neden olduğu serolojik olarak kanıtlanmış, histopatolojik olarak kronik Hepatit tanısı koyduracak özellikteki bulgular bulunmayan hepatitler. (BULAŞICI SARILIK HASTALIĞI)

5.Hepatit B ve C virüsleri ile diğer kronikleşme özelliğindeki primer ve sekonder hepotatrop virüslerin neden olduğu serolojik olarak kanıtlanmış, histopatolojik olarak düşük-orta aktivite gösteren (şiddetli, yüksek aktivite göstermeyen) kronik Hepatitler. (BULAŞICI SARILIK HASTALIĞI)

D DİLİMİ)
1.Sekel bırakmış (Kalıcı Engel bırakmış) infektif menenjit, meningo-ensefalit ve ensefalitler.

2.Hepatit B,C ve D virüsleri ile diğer kronikleşme özelliğindeki primer ve sekonder, hepatotrop virüslerin neden olduğu serolojik olarak kanıtlanmış, histopatolojik olarak orta-yüksek aktivite gösteren (hafif, düşük aktivite göstermeyen)kronik Hepatitler.

3. Doğrulama testleri ile kanıtlanmış olan AIDS gelişmiş ya da gelişmemiş HIV enfeksiyonları, tedavisi mümkün olmayan veya tedaviye yanıt vermeyen, laboratuvar bulguları ile saptanmış enfeksiyonlarla komplike diğer her türlü konjenital veya edinsel immum yetmezlik sendromları ve hastalıkları.

4. Kalıcı organ fonksiyon bozukluklarına yol açan sistemik enfeksiyonlar.

DİKKAT !!!!
A DİLİMİ = ASKERLİĞE ELVERİŞLİ
B VE D DİLİMLERİ = ASKERLİĞE ELVERİŞLİ DEĞİLDİR.

 

blank

çürük raporu almanın yolları

DERİ HASTALIKLARI

 

Madde 29

A DİLİMİ)

1. Silahlı hizmete engel olmayan, lokalize ve az sayıda : iyi huylu deri tümörleri, (Doğuştan olan benler), sikatrisler (Yara izi) ve yanık sekelleri (yüz bölgesinde 4 cm2`den, diğer vücut bölgelerinde 10 cm2`den büyük olanlar).
2. Çeşitli nedenlerle oluşmuş, silahlı hizmete engel olmayan estetik görünümü bozmasa bile görülen vücut bölgelerindeki tatuaj (Dövme), 2 cm2`den daha büyük  ve
3. Hareketlere güçlük vermeyen, zeka geriliği olmayan, tümörlü, pigmentli Von Recklinghausen hastalığı.
4. Tedavi ile iyileşmiş ve silahlı hizmete engel olmayan deri tüberküloz ve tüberkülidleri.

B DİLİMİ)

1. Hareketlere güçlük veren, tedavi ile , büyük ve yaygın iyi huylu deri tümörleri, estetik görünümü bozan yüz ve boyun bölgesindeki yaygın skatrisler (Yara İzleri).
2. Tedavi ile iyileşmeyen, yüzde ve vücutta ileri derecede şekil bozukluğu yapmış deri tüberküloz ve tüberkülidleri. (Yılancık, Şark Çıbanı vb.)
3. Hareketlere güçlük verecek derecede büyük tümörleri olan ya da estetik görünümü ileri derecede bozan, zeka geriliği ile beraber olmayan hastalığı.

D DİLİMİ)

Tedavi ve ameliyatla düzelmesi olanaksız, hareketleri ya da estetik görünümü bozan çok yaygın skatrisler ve keloidler (yanık ya da cerrahi girişim sonucu deride oluşan bağ dokusu kütleleridir.), vücutta büyük, yaygın pigmentli nevüsler. (Çok büyük geniş BENLER, Yara İzleri, Yanık İzleri)
3. Hareketlere güçlük verecek derecede büyük tümörleri olan, ya da estetik görünümü ileri derecede bozan ve zeka geriliği ile beraber olan Von Recklinghausen hastalığı.

Madde 30

A DİLİMİ)

1. Silahlı hizmete engel olmayan, tedavi ile iyileşen, kronik ve sınırlı deri hastalıkları ve belirtileri (psoriasisler, skleroderma plakları, lokalize atrofiler, kronik ekzemalar, yaygın olmayan vitiligo plakları, yürüyüşe ve silahlı hizmete engel olmayan çeşitli nedenlerle olmuş keratodermiler, sıcak mevsimlerde devam etmeyen ichthyosisler ve benzeri deri hastalıkları.)
2. Tedavi ile iyileşmeyen sınırlı alopecia areata plakları.
3. Askerlik hizmetine engel olmayan soğuk ürtikeri.

B DİLİMİ)

1. Hareketlere güçlük veren, tedavi ile iyileşmeyen, kronik ve yaygın deri hastalıkları ve sekelleri.
2. Güneş ışınlarından etkilenen aktinodermatozlar, yaygın diskoid lupus erythematosus, deri porfiriası, el, yüz veya vücudu kaplayan yaygın vitiligo (Samyeli).
3. Tedavi ile iyileşmeyen alopecia totalis (Kellik) veya alopecia universalis (Bölgesel kellik).
4. Epidermolysis bullosa simple2.
5. (Değişik: 30/1/1997 – 97/9106 K.) En az bir yıllık süreden itibaren aktivasyon ve remisyon periyotlarıyla seyrettiği tesbit edilmiş olan Behçet hastalığı
a. Ağızda aft,
b. Genital bölgede ülserasyonlar,
c. Göz bulguları,
d. Eklem bulguları,
e. Damar bulguları,
Yukarıdaki (a) veya (b) bendlerinden birini yahut her ikisini içeren en az üç bulgunun bulunması şartı aranır.
NOT: Bu fıkra subay ve astsubaylarda 2 yıl tedavi periyodundan; yükümlülerde
1 yıl ertesi yıla bırakma veya sevki geciktirme işleminden sonra uygulanır.

D DİLİMİ)

1. Silahlı hizmete engel olan ve tedavi ile iyileşmeyen, bulaşıcı ve diğer deri hastalıkları (Lepra (Cüzzam), eritrodermik, artropatik ve püstüler psoriasisler, ileri derecede ichthyosisler, 2eroderma pigmentosum, güneş ışınlarıyla şiddetlenen veya sistemik belirtisi olan porfirialar, el ve ayaklardaki keratodermiler,pemphigoid ve pemphiguslar, generalize eritrodermiler, derin mikozlar, tedavi ile iyileşmeyen geniş ve çeşitli nedenli deri ülserleri, distrofik tip epidermolysis bullosa, ileri derecede sistemik komplikasyonları olan Behçet hastalığı).

Madde – 31

A DİLİMİ) 1. Tedavi ile tamamen iyileşmiş, sekel bırakmamış sifiliz (Frengi).

B DİLİMİ) 1. Konjenital sifiliz. (Doğuştan Frengi mikrobu taşıyor olmak)

D DİLİMİ) 1. İç organlarda, kemiklerde ve eklemlerde ileri derecede tahribat yapmış, tedavisi olanaksız sifiliz sekelleri ve gomlar.

 

KAS VE İSKELET SİSTEMİ HASTALIKLARl – 1 nci Bölüm

 

Madde 57

A DİLİMİ)
1. Silah kullanmaya engel olmayan beden hareket ve vazifelerini bozmayan üst ve alt tarafların hafif şekil bozuklukları, hastalıkları, (Kübitüs varus (Dirsekte içe doğru şekil bozukluğu), koksa vara (Kalça kemik başının hafif dışa çıkmış durumu), koksa valga (Kalça kemiğinin genişliği), genu valgum, genu varum (Dizlerin şekil bozukluğu), tibial torsiyon (Bacak kemiklerinin duruş bozukluğu),konjenital boğumlar (doğuştan bacaklarda oluşan küçük boğumlar) v.b. şekil 1).

B DİLİMİ)
1. Beden hareket ve vazifelerini bozan ve ameliyatla düzeltilmeyen üst ve alt tarafların şekil bozuklukları, A diliminde belirtilen hastalıklar ve bacak ekseninin (Spina ilyaka anterior (Kalça çıkıklığına bağlı şekil bozukluğu),  (Diz Kapağı bozuklukları), ayağın ikinci parmaktan geçen ekseni)ileri derecedeki şekil bozuklukları.

D DİLİMİ)
1. Diz üstü ve dirsek üstü amputasyon veya diz ve dirsek eklemleri hizası dahil daha üst bölümlerden dezartikülasyon. (Organ Kaybı)
2. Diz altı ya da dirsek altı

amputasyon dezartikülasyon. (Organ Kaybı)
3. Kol ya da bacaklardan birinin ya da bir bölümünün anadan doğma yokluğu ya da vazife bakımından anadan doğma ya da edinsel bir hastalık sekeli ile yok hükmünde olması. (Doğuştan organ yokluğu)
4. Travmatik bir nedenle oluşmuş üst ya da alt taraflarından birinin yok hükmünde fonksiyon kaybı. (Organ kaybı)

Madde 58
A DİLİMİ)
1. Beden hareket ve vazifelerini bozmayan büyük eklemlerin yerine konmuş çıkığı ya da hafif şekil bozukluğu, önemsiz derecede yapışıklıklar (Normal hareket açısı toplamının 1/4 (dahil) kadarının azalması) (Eklemlerin normal hareket açısı Şekil-2, 3, 4, 5 te gösterilmiştir).

2. Üst ve alt taraf flanks ve flankslar arası eklemlerin iyileşmiş, beden hareket ve vazifelerini bozmayacak derecedeki iltihap sekelleri. (Parmaklarda meydana gelmiş ancak tedavi edilmiş hareket kısıtlığı)

3. Beden hareket ve fonksiyonlarını bozmayan, hayat için tehlike göstermeyen, kemik ve yumuşak dokular içinde yabancı cisimler. (Platin çivi vb.)

B DİLİMİ)
Beden hareket ve vazifelerini bozan:
1. Üst tarafın büyük eklemlerinin (omuz, dirsek ve el bileği) sık sık nükseden habitüel çıkığı, yarım yapışıklığı, normal hareket açısının 1/4 (hariç) ile 1/2 (dahil)`sine kadar hareket noksanlığı ya da gevşekliği. (Tedavi edilemeyen çıkıklar)

2. Alt taraf büyük eklemlerin (kalça, diz ve ayak bileği) hareketlerinde ½ nisbetinde noksanlık yapan eski çıkıkları, yarım yapışıklıkları ya da diğer hastalık sekelleri ameliyatla düzelmesi olanaksız gevşek eklem, sık nükseden, ameliyatla tedavisi olanaksız tüberküloza bağlı olmayan hidropslar (Eklemlerde sıvı birikimi).

3. Ameliyatla çıkarılamayan (Omuz, dirsek, el bileği, kalça, diz ve bileğinde) ve eklem hareketlerini en az 1/2 oranında azaltan eklem faresi (Korpora libera), yabancı cisimler.

4. Üst ve alt taraf falanks ve falankslar arası eklemlerin askerlik görevine engel olacak derecede olan spesifik ve nonspesifik iltihap sekelleri. (Parmak kemiklerinde meydana gelen ve tedavi edilemeyen iltahaplar)

5. Beden hareket ve fonksiyonlarını bozan ya da hayat için tehlike gösteren yumuşak dokuların, organların ve kemiklerin içindeki ameliyatla çıkarılmayan yabancı cisimler.

6. (Değişik: 11/1/2000 – 2000/34 K.) Üst veya alt taraf eklemlerin parsiyel ya da total protezle düzeltilmiş lezyonları. (Kemik ve eklem bozukluklarına uygulanan protezler)

7. Henüz sekel halini almamış, deformite yapmamış olmakla birlikte üst veya alt taraf eklemlerin bir veya birden fazla sayıda tutmuş, kesin tedavisi olmayan kronik, progressif enflamatuar, spesifik veya nonspesifik romatizmal hastalıklar.

8. (ek: 30/1/1997-97/9106 K.) Üst ve alt taraf büyük eklemlerin beden hareket ve vazifelerini bozan aseptik nekroz sekelleri ve geniş eklem yüzü harabiyetleri.(Kemik ve kas üzerinde bulunan ölmüş dokuların harabiyeti)

D DİLİMİ)
Beden hareket ve vazifelerini ileri derecede bozan:

1. Üst ve alt taraf büyük eklemlerinin yerine konmamış eski çıkığı, eklem hareketlerini yarıdan fazla azaltan ya da yürümeyi önemli derecede bozan yapışıklılığı, gevşekliği. (Kalça çıkıkları, Omuz çıkıkları vb.)

2. Üst ya da alt taraf büyük eklemlerinin giderilmesi olanaksız, eski aseptik nekrozu, spesifik ve nonspesifik romatizmal iltihap sekelleri,

3. (Değişik: 11/1/2000 – 2000/34 K.) Üst veya alt taraf büyük eklemlerin parsiyal ya da total protezle düzeltilmiş lezyonları.

KAS VE İSKELET SİSTEMİ HASTALIKLARl– (2 nci BÖLÜM)

 Madde 59 – (Değişik: 30/1/1997 – 97/9106 K.)

A DİLİMİ)
1. Üst ve alt tarafın beden hareket ve vazifelerini bozmayan: kemiklerin soliter çıkıntıları (Kemik çıkıntısı), soliter iyi huylu tümörleri, edinsel ya da doğmalık şekil ve yapı bozuklukları, spesifik ya da nonspesifik romatizmal kemik iltihap sekelleri.

2. Üst ve alt tarafın beden hareket ve vazifelerini bozmayan; boyu 170 santimetreden kısa olanlarda üst tarafta 3 cm. (3 cm. dahil)`ye kadar, boyu 170 santimetre ve daha uzun olanlarda 4 cm. ( 4 cm. dahil)`ye kadar olan uzama ya da kısalmalar. (Vucudun üst tarafı ile alt tarafı uyumluluğu)

3. Üst ve alt tarafın beden hareket ve vazifelerini bozmayan; boyu 170 santimetreden kısa olanlarda alt tarafta 3 cm. (3 cm. dahil)`ye kadar, boyu 170 santimetre ve daha uzun olanlarda 4 cm. (4 cm dahil)`ye kadar olan uzama ya da kısalmalar.

B DİLİMİ)
1. Beden hareket ve vazifelerini bozan; boyu 170 santimetreden kısa olanlarda üst tarafta 3 cm (3 cm.hariç)`den 5 cm. (5 cm. dahil)`ye kadar, 170 santimetre ve daha uzun olanlarda 4 cm. (4 cm. hariç)`den 6 cm. (6 cm.dahil)`ye kadar uzama ya da kısalmalar. (Vucut üst ve alt taraf uyumsuzlukları)

2. Beden hareket ve vazifelerini bozan; boyu 170 santimetreden kısa olanlarda alt tarafta 3 cm. (3 cm. hariç)`den 4 cm. (4 cm. dahil)`ye kadar, boyu 170 santimetre ve daha uzun olanlarda 4 cm. (4 cm. hariç)`den 5 cm. (5 cm.dahil)`ye kadar uzalma ya da kısalmalar. (Vucut üst ve alt taraf uyumsuzlukları)

3. Beden hareket ve vazifelerini bozan; aktivitesi durmuş, hafif sekel bırakmış spesifik, nonspesifik ve romatizmal iltihap sekelleri. (Romatizma neticesi hareket kısıtlılığı yaratan rahatsızlıklar)

4. Beden hareket ve vazifelerini bozan; fena tedavi edilmiş kemik kırıkları sonucu meydana gelen sekeller, şekil bozuklukları. (Daha önce oluşmuş ancak iyi tedavi edilmediğinden hareket kısıtlılığı ve şekil bozukluğu yaratan Kemik kırıkları)

D DİLİMİ)
1. Beden hareket ve faaliyetlerini ileri derecede bozan; fena tedavi edilmiş kemik kırıkları sonucu meydana gelen sekeller, şekil bozuklukları, yalancı eklem. (Kaynamayan kemik kırıkları)

2. Beden hareket ve faaliyetlerini ileri derecede bozan; 59 uncu maddenin B diliminin (1) numaralı fıkrasında gösterilen rakamlardan daha fazla uzama ya da kısalmalar.

3. Beden hareket ve faaliyetlerini ileri derecede bozan; 59 uncu maddenin B diliminin (2) numaralı fıkrasında gösterilen rakamlardan daha fazla uzama ya da kısalmalar.

4. Beden hareket ve faaliyetlerini ileri derecede bozan; kötü huylu kemik tümörleri, kemiklerin mültipl iyi huylu tümörleri, ameliyatla tedavi edildiği halde iki kezden fazla nüks eden soliter iyi huylu kemik tümörleri.

5. Beden hareket ve faaliyetlerini ileri derecede bozan; uzun kemiklerin (Femur, tıbıa, humerus, radius, ulne) tüberkülozu ve diğer kemiklerin tedavisi olanaksız, spesifik romatizmal nonspesifik iltihapları ve sekelleri.

Madde 60
A DİLİMİ)
1. Silahlı hizmete engel olmayan her çeşit eklem derisi yara izleri ve yapışıklıklar. (Örneğin minisküs ameliyatı izi gibi)

B DİLİMİ)
1. Büyük eklemlerin hareketlerini 1/2 oranında azaltan yapışıklıkları ve yara izleri. (Örneğin kalça kemiği ameliyaı izi gibi)

D DİLİMİ)
1. Büyük eklemlerin hareketlerini 1/2`den fazla azaltan geniş yara izleri ve yapışıklıkları.

Madde 61

A DİLİMİ)
Beden hareket ve vazifelerini bozmayan:
1. Kas ve tendon arızaları, beden ve ekstremite hareketlerini bozmayan soliter ya da grup halindeki kas agenezileri (Kas Yokluğu) ve ameliyatla tedavi edilebilen iyi huylu kas tümörleri.

2. Üst tarafta kolda 3 santimetre (3 cm. dahil), ön kolda (dirsek altı)2 santimetre (2 cm. dahil)`ye kadar kas atrofisi (Kas Erimesi) ya da çevre genişliği yapmış hastalık sekelleri.

3. Alt tarafta 3 cm. (3 cm. dahil)`ye kadar olan kas atrofileri ya da çevre genişliği yapmış hastalık sekelleri.

B DİLİMİ)
Beden hareket ve vazifelerini bozan:

1. Önemli beden hareketleri yaptıran tendon ve kasların travmatik sekelleri (Kalıcı rahatsızlıkları).(Kas kasıntıları, kas fıtıkları v.b)

2. Büyük kaslarda devamlı kas iltihapları, miyozit ossifikan (Kas romatizması).

3. Üst tarafta kolda 3 cm. (hariç) 5 cm. (dahil)`ye kadar, ön kolda 2 santimetreden (hariç) 4 cm. (dahil)`ye kadar sabit hale gelmiş kas atrofileri ya da çevre genişliği yapan sekeller.

4. Alt tarafta uylukta 3 santimetreden (hariç) 6 cm. (dahil)`ye kadar, tibia çevresinde 3 cm. (hariç) 5 cm. (dahil)`ye kadar sabit hale gelmiş kas atrofileri ya da çevre genişliği yapan sekeller.

D DİLİMİ)
Beden hareket ve vazifelerini ileri derecede bozan:

1. Kas ve tendonların travmatik önemli derecedeki harabiyeti, ekstremitelerin hareketlerini 58 nci Maddenin 1.fıkrası derecesinde bozan grup kas hastalıkları.

2. Önemli ve devamlı kas iltihapları, ameliyatla tedavisi olanaksız ya da nüks eden iyi huylu kas tümörleri kasların kötü huylu tümörleri.

3. Üst tarafta kolda 5 cm. den fazla ve ön kolda 4 cm. den fazla kas atrofisi ya da çevre genişliği yapan hastalık sekelleri.

4. Alt tarafta uylukta 6 cm.den tibya çevresinde 5 cm. den fazla kas atrofisi ya da çevre genişliği yapan hastalık sekelleri.

 

KAS VE İSKELET SİSTEMİ HASTALIKLARl- (3 ncü BÖLÜM)

 Madde 62

A DİLİMİ)

Başın,kolların serbestçe hareketini kısıtlamayan (Doğuştan Boyun Eğriliği), servikal kaburga (7.omurganın yan çıkıntısının normalden uzun olması) , kalkık skapula (Kürek kemiğinin kalkık olması).

2. Omuz ya da kalçalardan birinin ötekine oranla hafif kalkık ya da inik oluşu.

B DİLİMİ)
1. Nörolojik ya da vasküler belirti yapan servikal kaburga. (İskelet sistemi ile kandolaşımına olumsuz etki yapan kaburga çıkıntısı)

2. Kol ve gövde hareketlerini azaltan skapula (Kürek Kemiği) gevşekliği ya da şekil bozukluğu.

D DİLİMİ)
1. Baş ve boyun hareketlerini ileri derecede bozan ya da yüzde ileri derecede

asimetri yapan tedavi ile düzeltilmesi, giderilmesi olanaksız tortikolis. (İleri derecede boyun eğriliği)

2. Kol ve boyun hareketlerine engel olan, ağır sinirsel ve damarsal bozukluğa yol açmış servikal kaburga.

3. Görünüşü ileri derecede bozan, omuz ve pelviz asimetrisi, (KFS, boyundaki 7. omurdan herhangi ikisinin birbirleriyle kaynaşması ile seyreden doğumsal bir bozukluktur) serebral paralizi v.b.

Madde 63 – (Değişik : 30/1/1997 – 97/9106 K.)

A DİLİMİ)
1. Omurganın hafif derecedeki eğrilik ya da sekil bozuklukları.

2. Göğüs kafesinin hafif şekil bozuklukları (Güvercin göğsü, kunduracı göğsü v.b.).

3. Hareket, his ve stabilite bozukluğu yapmayan, paravertebral kas spazmı göstermeyen, uzun süre ayakta durma ve yürüyüşte bel ve bacak ağrısı meydana getirmeyen iki seviyede spina bifida occulta, birinci derecede spondilolistezis (Bel Omuru kayması) (67 inci maddedeki Ek Şekil 1`de görüldüğü gibi), iyileşmiş soliter ve multipl vertebra kırıkları (Kalça Kemiği kırıkları), tek ve çift taraflı sakralizasyon (Beşinci bel omuru ile kuyruk sokumu kemiğinin birleşik olması), lumbalizasyon (Son göğüs omuru ya da ilk sağrı omurunda doğumsal oluşum bozukluğu) , trompizm (Hiç bir klinik belirti vermeyen sadece radyolojik olarak saptanan tek seviyedeki spina bifida occulta, tek ve çift taraflı sakralizasyon, tek vertebrada lumbalizasyon fakülte ve yüksek okullara alınacak öğrenci adaylarında sağlam kabul edilir).

4. Servikal vertebralar dışındaki vertebralarda posttravmatik ya da nonspesifik romatizmal, iltihap sonu ankiloz ya da cerrahi artrodez (Cerrahi girişim ile bir eklemin sabitleştirilmesi) (En çok 2 vertebrada).

5. Opere edilmemiş disk hernileri (Bel Fıtığı)

B DİLİMİ) (Değişik:4/5/1993-93/4398 K.)
1. Omurganın görünüşü bozacak derecede açı yapan, kompansatris açı gösteren tüberküloza bağlı bulunmayan eğrilik ve şekil bozuklukları (Skolyoz (Omurga Eğriliği), kifoz (Kamburluk), jibozite, lordoz v.b.)

2. Hareket his ya da stabilite bozukluğu yapan spina bifida, spondilolistezis, sakralizasyon, lumbalizasyon, tamamen iyileşmiş ya da aktivitesi durmuş Malde Pott. (Omurilik sinirinin sıkışması neticesinde meydana gelmiş, cerrahi müdahale yapılmasına rağmen halen daha devam eden bel, omurga rahatsızlıkları)

3. Omurganın hareketlerini % 25`den fazla kısıtlayan, devamlı ağrı ve stabilite bozukluğu yapan spondilartritler, travmatik veya dejeneratif hastalıklar, Scheurman hastalığı, Ankilozan Spondilitis.

4. (Değişik: 30/1/1997 – 97/9106 K.) Nedeni ne olursa olsun bir vertebrada tam laminektomi, servikal vertebralarda yapılan tek seviyeli, diğer vertebralarda üç vertebrayı içine alan füzyon ameliyatları. (omurlarda yapılan ameliyatlar)

5. Göğüs kafesinin ileri derecedeki şekil bozuklukları.

6. Radyolojik olarak kanıtlanmış, aynı seviyeden bilateral veya iki ayrı seviyeden tek taraflı açılarak yapılmış disk hernisi ameliyatları.

D DİLİMİ (Değişik: 4/5/1993 – 93/4398 K.)
1. Bel kemiğinin beden hareket ve faaliyetlerini çok ileri derecede bozan ya da görünüşü bozacak derecede şekil bozukluğu yapan eğrilik ya da şekil bozuklukları (asimetri, torsiyon ve fiksasyon gösteren geniş kavisli skolyozlar, sabit ve aşırı lordoz, çok keskin açı gösteren kifoz ve başka şekil bozuklukları).

2. Hiç bir askerlik görevi yapamayacak derecede fonksiyon bozukluğu yapmış göğüs kafesinin çok ileri şekil bozuklukları.

3. İleri derecede hareket ve his bozukluğu yapmış sakralizasyon, lumbalizasyon, spina bifida, spondilolistezis ve ankilozan spondilitis. (Omurga eğrilikleri)

4. 2 vertebrada tam laminektomi ya da 2`den fazla vertabrada kısmi laminektomi, servikal vertebralarda yapılan birden fazla seviyeli füzyon ameliyatları. (Omurgada yapılmış ameliyatlar)

5. Medulla spinalis ya da vertebraların kötü huylu tümörleri. (Omurlarda bulunan tümörler)

6. İleri derecede harabiyet yapmış Mal de Pott.

7. Belirgin his, trofik, statik ya da sfinkter bozukluğu ya da radyolojik bulgu gösteren, tedavisi olanaksız disk hernileri, ekstra meduller tümörler.

8. Tüberküloz hariç, herhangi bir nedenle meydana gelen, tedavi amacı ile yapılmış 3`den fazla vertebrayı içine alan artrodez (Omurga ameliyatı).

9. Kolumna vertebralis hareketlerini % 50 ya da daha fazla kısıtlayan arızalar.

KAS VE İSKELET SİSTEMİ HASTALIKLARl(4 ncü BÖLÜM) (SON)

Madde 64

A DİLİMİ)
1. Askerlik görevine engel olmayan ya da ameliyatla düzeltilebilen fazla parmak ya da baş parmakla 2 nci parmak arası hariç, kullanılan elde iki, diğer elde üç parmak arasında yapışıklıklar ya da Syndactilie. (Muvazzaf olacak personel için el ve ayak parmaklarında yapışıklık olmayacak. Olduğu takdirde B DİLİMİ)

2. Baş ve işaret parmakları hariç, diğer parmaklardan birinin büyük (Makrodaktili) ya da küçük (mikrodaktilie) olması (% 50`den az) (Parmakların aşın büyük/küçük olduğu doğumsal oluşum bozukluğu)

3. Kullanılan elin baş, işaret parmağında bir ya da diğer parmaklarında beş ya da diğer el baş parmağında iki, diğer parmaklarından beş interfalanjial (Parmak Eklemleri) ya da metakarpo-falangial (Parmakların el ayasına bağlandığı yer) eklemlerde sertlik ya da gevşeklik (işaret parmağı tanı sertliğinde bunun yerine orta parmağın fonksiyon yapıp yapmayacağı dikkate alınır.)

B DİLİMİ)1. Hareketleri bozan ve ameliyatla düzeltilmesi olanaksız ellerden birinde konjenital ya da edinsel baş ve işaret parmakları arasındaki yapışıklıklar.

2. Ameliyatla düzeltilmesi olanaksız. Konjenital (Doğuştan) ya da edinsel (Sonradan) baş ve işaret parmakları arası hariç kullanılan elde 3 parmak, öteki elde 4 parmak arasındaki yapışıklıklar ya da her iki elde birden, baş ve işaret parmakları arası hariç, beş parmak toplamında yapışıklıklar.

3. Elin ve işaret parmaklarının büyüklüğünün öteki tarafa göre % 5O`den büyük (Makrodaktilie) ya da küçük (Microdaktilie) olması.

4. Ellerden birinde ya da her ikisinde birden baş ve işaret parmakları hariç diğer parmaklardan ikisi normal parmaklara göre büyüklüğünün % 50`den büyük (Makrodaktilie) ya da % 5O`den küçük (Microdaktilie) olması.

5. Kullanılan elde baş ve işaret parmağı dahil toplamı beş olan (5 dahil)öteki elde 6 (6 dahil) interfalangial ya da metakarpo falangial eklemin sertlik ya da gevşeklikleri.

6. Ellerden birinde baş ve işaret parmağı hariç, 6-9 (9 dahil) interfalangial ya da metakarpo falangial eklemlerde sertlik ya da gevşeklikler.

D DİLİMİ)

1. Ellerden birinde parmakların interfalangial ve metakarpo falangial eklemlerinde B dilimlerinde gösterilenlerden fazla sayıda sertlik ya da gevşeklikler.

2. El fonksiyonlarını yok denecek derecede azaltan kemiklerin noksan ya da fazla büyümesi, kiriş ve kas arızaları, şekil bozuklukları.

Madde 65

A DİLİMİ)
1. Kullanılan baş parmağı hariç bir parmağın bütünü, ya da toplamı üçü geçmemek üzere parmaklarda flanks noksanlıkları (Parmak Boğum noksanlıkları), bir parmağın metekarpı (Tamamı) ile birlikte çıkarılmış olması. (Muvazzaf olacak personel için el ve ayak parmaklarında ve parmak boğumlarında noksanlık olmayacak. Olduğu takdirde B DİLİMİ)

2. (Değişik: 30/1/1997 – 97/9106 K.) Kullanılmayan eldeki parmaklarda baş parmak hariç toplam dördü geçmemek üzere (Beş hariç) flanks noksanlıkları. (Muvazzaf olacak personel için el ve ayak parmaklarında ve parmak boğumlarında noksanlık olmayacak. Olduğu takdirde B DİLİMİ)

3. Ellerden birinde ya da her ikisinde birden baş parmakta bir flanks yokluğu ya da baş parmaklar sağlam olduğu halde işaret parmaklarında kullanılan elde iki kullanılmayan elde metekarpı ile birlikte parmağın yokluğu. (Muvazzaf olacak personel için el ve ayak parmaklarında ve parmak boğumlarında noksanlık olmayacak. Olduğu takdirde B DİLİMİ)

4. Her iki elde birden işaret parmaklarında toplam dördü geçmemek üzere flanks noksanlıkları ya da baş parmaklarında bir flanks yokluğu ile işaret parmakların bir flanks yokluğunun birlikte bulunması.

B DİLİMİ)
1. Kullanılan el baş parmağı hariç, diğer parmaklarda toplamı 4-5 olan flanks yokluğu ya da fonksiyon bakımından bu parmakların yok hükmünde olması.

2. Kullanılan elin baş parmağı hariç, diğer bir parmağın metekarpı ile birlikte çıkarılması ve buna ek olarak diğer parmaklarda 1-3 flanksın yokluğu

3. (Değişik: 30/1/1997 – 97/9106 K.) Kullanılan elin baş parmağında tüm falanks tam yokluğu ya da bu parmağın fonksiyon bakımından yok hükmünde olması.

4. Kullanılan ya da kullanılmayan ellerde baş parmak hariç, diğer iki parmakta tüm flanksların yokluğu ya da bu iki parmağın fonksiyon bakımından yok hükmünde olması.

5. Kullanılmayan elde baş parmak hariç, diğer parmaklarda toplam 5-8 olan (8 dahil) flanks yokluğu ya da bu parmakların fonksiyon bakımından yok hükmünde olması.

6. Kullanılmayan elde baş parmağın tam yokluğu (2 flanks) ya da baş parmağın fonksiyon bakımından yok hükmünde olması.

D DİLİMİ)
1. Kullanılan ya da kullanılmayan elde baş parmağın metekarpı (Tamamı) ile birlikte yokluğu.

2. Kullanılan elde iki parmağın metekarpları (Tamamı) ile birlikte yokluğu.

3. (Değişik: 30/1/1997 – 97/9106 K.) Kullanılan elde toplam yedi ve daha fazla flanks yokluğu.

4. Kullanılmayan elde iki parmağın metekarpları ile birlikte yokluğu ve buna ek olarak iki flanksın yokluğu.

5. Kullanılmayan elde toplamı dokuz ve daha fazla flanks yokluğu.

6. Her iki elde birden toplamı dokuz ve daha fazla flanks yokluğu.

7. Bir elin tüm fonksiyonlarının yok hükmünde olması.

Madde 66

A DİLİMİ)
1. Yürüyüşü güçleştirmeyecek derecede olan ayakların şekil bozuklukları.

2. Ayakların hareketlere engel olmayan yara izleri ve kalkaneus epinleri (Topuk Dikenleri).

3. Bir ayağın diğer ayağa oranla 3 cm. (3 cm. dahil) küçük ya da büyük olması.

B DİLİMİ)
1.(Değişik:30/1/1997-97/9106 K.) Yürüyüşü bozan ve ayağın basarken çekilen ön, arka grafilerinde talus ve kalkaneus arasında ayrılma (Ayak bileği ve tarağı), yan grafilerde talus, naviküler ve birinci metatanstan geçen düz çizginin talonaviküler veya navikulokuneiform eklemde açılanması, tarsal kemiklerde dejenerasyon olması ve kalkaneal yükseklik açısının 10 dereceden (67 nci maddedeki Ek Şekil 2`de görüldüğü gibi) daha az olması ile karakterize flask, spastik

2. Yürüyüşü bozan çukur tabanlık.

3. Yürüyüşü bozan

4. Ayak bilek ekleminin nötral vaziyetten 10 dereceden fazla dorsal fleksiyon yapamayan düşük ayak ve 10 dereceden fazla fleksiyon yapamayan sabit hale gelmiş şekil bozuklukları. (Ayak Bileğinin kendi çevresinde döndürülmesine izin vermeyen şekil bozuklukları)

5. Ayağın eversiyon ve inversiyon hareketlerine engel olan kas, kiriş ve kemik hastalıkları sekelleri. (Ayağın aşağı-yukarı hareketlerine engel olan rahatsızlık)

6. Yürüyüşe engel ve basınç ile ağrılı kalkaneus epinleri (Ayağın topuk-bilek

bağlantı yerleri)ve aşil kirişi (ayağı bacağa bağlayan ve hareket ettiren kas) kısalığı.

7. Bir ayağın diğer ayağa oranla 6 cm. (6 cm. dahil) kadar küçük ya da büyük olması.

8. Talus, naviculer, kuboit kemiklerinden birinin ya da kuneiform kemiklerinden ikisinin yokluğu ya da ileri derecedeki harabiyeti. (Ayak bilek kemiklerinde noksanlık ya da harabiyet. Örnek ayağın bilekten kırılması neticesinde meydana gelmiş, tedaviye cevap vermemiş kemik harabiyetleri)

D DİLİMİ)
1. Yürüyüşe tam engel olan flask düz tabanlık (ayak, bacak kaslarında atrofi ya da spazm, tarsal eklemlerde gevşeme ya da artropatik dejeneresansla birlikte olan arızalar).

2. Spastik düz tabanlık (Kalkaneotalar ya da kalkaneo naviculer blok şeklinde geniş kemik kayması, ayakta şişlik ve kas spazmı ile birlikte olan durumlar).

3. Artritik değişikliklerle birlikte olan çukur tabanlık.

4. Ayağın pençe şeklini alması (Aşil kirişi, kontraksiyonu ve parmakların plantar kontraksiyonu ve artriti görünümle birlikte olan),

5. Ayak bileklerinin nötral vaziyetten 5 dereceden az dorsal fleksiyon,5 dereceden az plantar fleksiyon yapabilme halleri.

6. Ayağın eversiyon ve inversiyon hareketlerinin askerlik görevine engel olacak derecede azalması.

7. İki taraflı ve tedaviden yararlanmayan, yürüyüşü güçleştiren kalkaneus epinleri.

8. Bir ayağın diğerine oranla 6 cm. (dahil) büyük ya da küçük olması.

9. Kalkaneusun ya da diğer tarsal kemiklerden (Talus, Naviculer, kuboit kemiklerden) ikisinin ya da kuneiformlardan 3`nün yokluğu, harabiyet ve triplartrodez yapılmış ayaklar.

10. Bir ayağın fonksiyon bakımından yok hükmünde olması.

Madde 67

A DİLİMİ)
1. Yürüyüşü bozmayan ayak parmaklarının hafif şekil bozuklukları.

2. Baş parmak hariç diğer parmaklardan ikisinin yokluğu ya da toplam olarak 6 flanksın noksanlığı. (Muvazzaf olacak personel için el ve ayak parmaklarında ve parmak boğumlarında noksanlık olmayacak. Olduğu takdirde B DİLİMİ)

3. Ayak Parmaklarının normal vaziyette yapışıklığı.

4. Baş ve ikinci parmak hariç bir parmağın metetarsıyla yokluğu. (Muvazzaf olacak personel için el ve ayak parmaklarında ve parmak boğumlarında noksanlık olmayacak. Olduğu takdirde B DİLİMİ)

5. Başparmakta iki ya da diğer parmaklarda 5 (5 dahil) interfalangial metetarsofalangial eklemlerde sertlik ya da gevşeklik.

6. Parmak fazlalığı (Bir ayakta iki parmağa kadar). (Muvazzaf olacak personel bu kapsamda değil. Olduğu takdirde B DİLİMİ)

7. Hafif derecede Halluks-Valgus ya da halluks-varus (Ayak Başparmaklarının diğer parmaklar üzerine içe veya dışa eğrilmiş olması).

B DİLİMİ)
1. Başparmak yokluğu ya da yok hükmünde olması, başparmağın ikinci parmakla birlikte sürekli ve ileri derecede şekil bozukluğu ileri derecede osteokondritli halluks-valgusu, varusu, rijit durumu çekiç parmak, çıkık parmak büzülme, yapışma, parmak binmesi halleri.

2. Başparmak hariç diğer parmaklarda üçünün noksanlığı ya da ileri derecede şekil bozukluğu (iki ayaktaysa toplamı 5 parmağa kadar (5 dahil).

3. Başparmak hariç diğer parmaklarda toplam olarak 6`sında metetarsoflangial ya da interfalangial eklemlerde tam ankiloz (Hareketsizlik) ya da gevşeklik.

4. Başparmak ile ikinci parmağın metetarso-flangial ya da interfalangial eklemlerinde tam ankiloz.

5. Tedaviye direnen naviculer (Köhler hastalığı) ya da ikinci metetars başı (Freiberg hastalığı) osteokondiriti harabiyet yapan gut sekelleri.

6. Başparmak ya da ikinci parmak hariç diğer üç parmaktan ikisinin metetarslarıyla birlikte yokluğu ya da yok hükmünde olacak derecede harabiyeti.

D DİLİMİ)
1. Her iki ayak baş parmağının yokluğu ya da yok hükmünde olması.

2. Bir ayakta baş ve ikinci parmağın metetarsı ile birlikte çıkarılması ya da yok hükmünde olacak derecede harabiyeti. (Parmak kaybı)

3. Her iki ayakta başparmaklar hariç diğer parmaklardan 6 ya da daha fazlasının çıkarılması ya da yok hükmünde olacak derecede harabiyetleri. (Parmak kayıpları)

4. Baş ve ikinci parmak hariç diğer üç parmağın metetarslarıyla birlikte çıkarılması ya da yok hükmünde olacak derecede harabiyetleri. (Parmak kayıpları)

5. Her iki ayak başparmağının potin giymeye engel, ileri derecede atrit, çıkık halluksvalgus ya da vurus, kötü yapışıklıklardan ileri gelen şekil bozuklukları.

6. Ayağın yürüme ve ağırlığı taşıma fonksiyonlarını % 50`den fazla bozan arızaları.

 Makale Sahibi

Av. Saim İncekaş

Askerlik ile İlgili Diğer Yazılar:

Avukat Saim İNCEKAŞ Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

138 Yorumlar

 1. Fatih

  Tesekkurler bilgilendirici bir makale

  Yanıtla
 2. Omer haznedar

  Boyun fıtığım var. Hastaneden mr ım da var acaba muaf olur muyum

  Yanıtla
  • Ahmet

   heyet karşısına çıkıp değerlendirilmeniz lazım

   Yanıtla
   • Sinan

    İnternet üzerinden size cvpverildimi acaba müjde atim dönm edilerek bana hic

    Yanıtla
   • Yakup

    Merhaba 1985 doğumluyum 2005 yılında muayene oldum ve heyet karşısında askerliğe elverişli değildir raporu aldım ..
    Sol gözde %75 görme kaybı var
    Maaş bağlama,erken emeklilik,sıfır araç alımlarında ötv indirimi,vs ne gibi avantajlarım var (varmı?)
    Bilgilendirirseniz minnettar kalırım
    Şimdiden tesekkür ederim

    Yanıtla
  • Omer

   Merhabalar kardesim 2016 yilinda psikiyatiri sorunlarindan dolayi intihar edip askeri hastanede yatti askerlik subesinden hastaneye sevki yapti ve gatadan 1 yil erteleme verdiler okb tanisiyla suan hastaligi tekrar artti 2 3 yildir bakaya tekrar askere alirlarmi

   Yanıtla
 3. Kaya

  Merhaba boyum 1.90 kilom 60-63 arasında gidip geliyor. Boy kilo endeksim askere alınmam için uygun mu? Ayrıca küçükken yaşadığım bir kaza sonucu sol kl eklemimde hem kırılma hemde çıkma durumu yaşamıştım.. Alçıdan alındıkdan sonra verilen hareketleri fizik tedaviyi gerçekleştirdim fakat şuan sağ kolumdaki eklem hareketini tam olarak yapabilirken sol kolumu sağ kolum kadar kapatamıyorum. Kemik tam olarak kaynamadı sanırım. En ufak şeylerde bile sol kolumda eklem ağrısı yaşıyorum. Tecil bozdurmak istiyorum ama durumum ne olur bilmiyorum iş yerime bilgi vermem gerekiyor..

  Yanıtla
  • Samet

   Hocam ben yeni gittim muayeneye tecil işlemleri için.Önce aile hekimine gönderiyorlar orası boy ve kilonu ölçüyor.Bende 1.90 boyundayım ve 67 kiloyum.Bana doktor şöyle dedi ; “Eğer 61 kilo olsaydın seni hasteneye sevk etmek zorunda kalırdım”.Yani sanırım 1.90 için 61 kilo ve aşağısı hastaneye sevk.Bende aynı zamanda vitiligo var ve vücudumun %30 undan fazlasını kaplıyor.Bugün muayene oldum ve “Askerliğe el verişli değildir” raporu yazdılar.Perşembe günü heyet karşısına çıkıcaz bakalım 🙂

   Yanıtla
   • Avukat Saim İncekaş

    Bilgilendirici paylaşımın için sağol Samet diğer arkadaşlara ışık tutar bu bilgiler.

    Yanıtla
   • hakan

    kardeşim bende vitiligo hastasıyım bende mayısta askere gideceğim %30 luk diliim nasıl oluyor

    Yanıtla
   • mert

    abi sana ulaşacağım bi adres verır misin mümkünse bana bende hastayım da bir şeyler sormak istiyorum

    Yanıtla
  • Furkan

   Merhaba benim sedef hastalığım var şuan bacak aramda (genital bölgede) yoğunluk göstermiş durumda afedersiniz kaşıyorum ve kanama oluyor sonra yürümemi engel oluyor siz askere alırlar mı ve bide özel ilaçlı şampuanlarım var nemlendiricim var cevabınızın için teşekkür ederim

   Yanıtla
 4. Atsiz

  Merhabalar bende belirgin güvercin göğüs var, reflü ve vitiligo var fakat bana askerliğe elverişli yazdılar muayenede. Güvercin göğsünde ileri derece olup olmadığı nasıl belirleniyor arkadaşlar?

  Yanıtla
  • Anonim

   Merhaba benim erkek arkadaşım 5 ay önce trafik kazası geçirip beli kırıldı 3 ay boyunca evde sürekli yattı ve belinde 14 kırık ve boşluk var fazla egilemiyor subatin 2de asker heyet raporu aldı %5 rapor cikmis askerlik yapabilirmi yoksa çürük mü verirler

   Yanıtla
   • Günay

    Merhaba ben bundan 11 12 sene önce 2 defa kalça çıkığı ameliyatı oldum ve ayağımdaki kısalık geçmedi sağ bacağım sol bacağıma göre 4.5 cm kısa ve yürürken topallama meydana geliyor ve sağ kalçada 2 adet 16 cmlik çivi var o halen orda duruyor ayrıca sol gözüm çok kötü durumda ve sol gözümle hiç bisey göremiyorum sağ kulağımda da hafif işitme kaybım var ve bide sinir zeka hastalığım mevcut acaba ben muaf olur muyum

    Yanıtla
 5. Muzaffer

  Hocam ben anal fistül den ameliyat oldum ve tekrarladı sizce sonuç ne olur

  Yanıtla
 6. niyazi

  Merhabalar ben sürekli %43 engelli raporu olan aynı zamanda engelli memurum engel durumum anal inkontinans var raporumdada yazıyo askerlik durumum ne olur yardımcı olursanız sevinirim

  Yanıtla
 7. Ufuk

  Hocam kolay gelsin bende intihapli ekler romatizmasi var 7 yasinda belden ayagim tutmadi 4 ay yurumez oldum belden asagim tutmadi tedavi gordum ve ayaga kalktim kullandigim kortizon hap kulladim onlarda kemik erimesi yapti ve suan kemik erimem devam ediyorm ve suan kalsiyum ilaclari kullaniyorm ayrica ürtürek hastaligi basladi 6 haftadir xolair iğne kuallaniyorum her ay duzuenli ve tecilimi bozdurmak istiyorm hocam bu sebeble askerlik subesi yada heyat askere yollarmi beni iyi aksamlar hocam tesskrler simdden

  Yanıtla
 8. Mevlüt aydın

  Benim tetik parmağım kırıldı eklem yeri parçalandı acaba çürük ala bilirmişim?

  Yanıtla
  • Avukat Saim İncekaş

   Askerlik şubeye giderek doktorunuzdan rapor almanız gerek. Kırıklar doktor yorumuna dayalı.

   Yanıtla
   • mevlüt aydın

    bana parmagını birdaga kıvıramazsın kullanamazsın dedi ve askere eninde sonunda gidersin dedi böle bişey varmı

    Yanıtla
   • Mevlut aydin

    Doktora gittim fakat tetik parmagim sakat kaldi kiviramiyorum askere gitceksin diyor bole bi hakki varmi

    Yanıtla
   • mevlüt aydın

    doktora cıktım fakat askelik yapamazsın dedi, 20 gün daga rapor verdi cürük raporu 20 gün rapor bitincemiğ vericek acaba?

    Yanıtla
    • Mehmet reşat yagmurlu

     Benim kolumda platin var çürük alirmiyim

     Yanıtla
   • Aydin

    Hocam benim sag tetik parmagim yok sizce curuk alabilirmiyim

    Yanıtla
  • SERKAN GÜNAL

   ben 28 yasındayım 170 boyunda 92 kiloyum askerlik icin cürük almam gerekıo ne yapmam lazım

   Yanıtla
 9. melek

  Eşim askerke devletr sevk alıo muayene oldu solgözünden 100 de 95 göremiyo göz tembelliği var askeri dosyana ekledik demişler ne yapmalıyız çürük için

  Yanıtla
 10. Saad

  Merhaba yüksek makamınıza selamlar

  Benim 2018 Mayıs’ta askerliğe sevk edlmem gerekiyor , ama Aralık ayının 28.de sol el bileğim kırıldı , acaba benim durumum ne olacak, askerlik iptal olacak yoksa askerliğe sevk tarihi mi ertelenecek ?? Yoksa hiç bir sorun olmayacak mı?? Lütfen en kısa zamanda bilgi vermenizi rica ediyorum
  Eğer buraya yazamazsanız tel.ime mesaj göndere bilirsiniz +905415971196

  Yanıtla
  • Avukat Saim İncekaş

   Askerlik Şubeye giderek “yoklama”nızı yaptırıcaksınız. Yoklama bilgi verme sırasında sizi aile sağlık ocağınıza gönderirler. Sağlık Ocağındaki doktorunuz vereceği raporda durumunuzun ne zaman düzeleceğini belirtir. Ciddi ve kalıcı etkileri olan bir kırıksa askerliğe elverişsiz olmanız dahi mümkün.

   Yanıtla
   • Halis toprak

    Merhaba, danışmak istediğim bir konu var.
    Sitenizde askerlik el verisli değildir konusuyla ilgili bir makale okudum. Öncelikle elinize sağlık. Benim sorum şu.
    Askerliğe elverisli değildir raporu almam gerektiğini düşündüğüm bir rahatsızlığım var. Doktor yüzeysel bakıp askerliğe elverislidir diye görüş belirtirse konuyla ilgili şikayetimi nereye ne şekilde yapabilirim?

    Yanıtla
 11. Mustafa

  Hıv pozitifim ve gelişmemiş seviyede ama askerlik yapmak istiyorum yolu var mı bilgisi olan yardımcı olursa sevinirim

  Yanıtla
  • can

   kardesim gecmis olsun kac kez korunmasiz iliski yasayarak bulasti aids soylermisin

   Yanıtla
 12. Ali

  Benim bacagimda menisküs var ayrıca s1 l2 l1 S2 fitiklarim var belimde durumum ne olur

  Yanıtla
 13. hakan

  Merhabalar,çenemin hemen altında görünen bölgede,3cm boyutunda pigmente nevüs adı verilen bir benim var,ve bu benin aşırı güneşli ortamda kalınca ya da yüksek terleme sonucunda kansere dönüşebilme riski var,

  tsk sağlık yönetmeliği 29.md de benlerle ilgili bir muafiyet söz konusu,bu durumda muaf kalır mıyım ?

  aile hekimimle görüştüğümde böyle bir riskin oluğunu ve hastaneye sevk edeceğini söyledi.

  Bu durumda hastanedeki sağlık raporundan sonra muaf kalabilir miyim ?

  şimdiden yardımlarınız için teşekkürler.

  Yanıtla
 14. deniz ilkay

  Merhaba,
  6 yıl evvel mesane kanseri teşhisi kondu ve tümör ameliyatla alındı. her yıl kontrol yapılıyor. Bu durum askerlikten muafiyet sebebi midir?

  Yanıtla
 15. Ozan

  Sayın avukat bey saygılar derecesini daha ölçtürtmediğim şekilde kifozmu askerlikten muaf olurmuyum

  Yanıtla
  • Sinan

   Hocam bende vitiligo var el ayakta vücudumun bazı yerlerde çürük durumum ne

   Yanıtla
 16. özlem

  merhaba benim abim askerde maddi durumumuz iyi değil bizim geçimimizi abim saglıyodu şimdi askere gitti ailesini geçindirdiği için çürük raporu verilir mi

  Yanıtla
 17. Tunahan

  Mrb bana heyette 30/b/1 dediler heyet baskani sefere elverlsli degil dedi ondan onceki sozunu duymadim sizce curuk alirmiyim bu arada sedef hastasiyim…lutfen bulgilendirin

  Yanıtla
  • Kaan alrınkaya

   Merhaba bende lomber L4-5 degenere hpn hastalığı teşhisi kondu nöbet ve spor muafiyeti aldım ağrılarım sürekli devam ediyor. Çürük alma olasılığım nedir?

   Mail yoluyla dönerseniz sevinirim.

   Yanıtla
   • Avukat Saim İncekaş

    Sorunuzun cevabını ancak kontrolü yapacak doktor verebilir. Misal: 2 kişinin de aynı yerden kolu kırılıyor ; birisi çürük alırken diğeri alamıyor. Mevcut hastalığınızın askerliğe etkisini doktor kanaatiyle belirleyebilirsiniz.

    Yanıtla
 18. ali çam

  Meraba ben şuanda askerim benim pisikolojik sorunlarım var bundan dolayı 10 yıldır istemsiz bir şekil vücudumuz kitleniyor, bunu komutana söyledim askerlik yapmak istemiyorum dedim oda çürük verecem sana dedi ve alman içinde elimden geleni yapacam dedi, kıta anket formu düzenledi hastaneye sevk etti, sonra hastaneye gittik bana minnosat envanteri testi yaptılar geçersiz saydılar, sonra algılama testi yapacaklar bu doktor ne yapmaya çalışıyor sizce çürük verirlermi acil cevap verirmisiniz lütfen

  Yanıtla
 19. Sinan

  MSN lira hiç cvp vermiyorlar galiba iki müjde cep gelmedi

  Yanıtla
 20. reyhan

  merhaba eşimide omirik kayması ,kırığı ve ileri derece bel fıtığı vardı. 3 ay önce ameliyat oldu. 6 tane platin takıldı. çürük çıkarmı acaba

  Yanıtla
 21. Kaan

  Merhaba
  Ben 7-8 yaşlarımda tüberküloz geçirdim üniverste hastanesinde 1 buçuk yıl kadar tedavi gördüm. Şuan herhangi bir sorunum yok fakat çok fazla hareket ettiğimde tıkanmalar yaşıyorum ve astımım da olduğundan zorlanıyorum. Benim durumumda askerlikten muafiyer alabilir miyim? Bilgilerinizi rica ederim

  Yanıtla
 22. Yusuf

  Merhabalar bende torasik outlet sendromu vardi sol kolumda vaskuler bozukluk yaratti ameliyatla 1. Kaburgam alindi askere alinirmiyim tesekkurler

  Yanıtla
 23. levent

  Öncelikle iyi akşamlar. bende 3 yaşımdayken sol bacağım kısaymış ve kalça çıkıklığım varmış ameliyat olmuşum . sol kalça bölgeme yaklaşık 25 cm platin takılmış ve vücudum boynumdan aşağısı alçıya alınmış… demir çubuk platin her neyse çıkartılmışfakat kışın soğuk havalarda sızlıyor koşarken merdiven çıkarken ağırlık taşırken sol bacağımdan sıkıntı çekiyorum. sanki platinin çıktığı yerde bi boşluk var içinde bıçağı çeviriyolar gibi bi acı giriyor . benm durumum ne olur. şimdiden çok teşekkürler…

  Yanıtla
 24. mevlüt aydın

  tetik parmagım kırık ve dülmedi tetik parmagım hiç kıvıramıyorum askerlik yapa bilir miyim?

  Yanıtla
 25. FERDİ

  Merhabalar 2014 yilinda trafik kazasi gecirdim ve kazada sağ femur alt uç kırigı olustu vida ve platin takildi ama hareket kistliligi yasiyorum 90° ye kadar kıvırabiliyorum heyete girdim doktorlar gidebilrsin diyo ama sizin makalenizden anladığım kadariyla muaf olmam gerekli bu konuda yardimci olablrmsnz? Ve şu an izmir tepecik eğitim araştirmada heyet işlemim devam ediyor doktora aciklamami nasi yaparsam etkili ve muaf yazar bilgi verirseniz memnun olurum kolay gelsin

  Yanıtla
 26. Anonim

  benım boyun düzlesmem ve omurgada egrılık var ve kıl dönmesı var ayrıcada askerım suan hastaneye gtsem askerlıkden muaf olabılırmıyım

  Yanıtla
 27. hasan

  Merhabalar, bende boyun düzleşmesi ve boyun fıtığı var. Mr sonuçlarım elimde. Askerlikten muaf olma şansım var mı?

  Yanıtla
 28. Sinan

  Bende vitiligo var el ve ayakta birde vücudumun bir çok yerinde askerden muafiyet miyim

  Yanıtla
 29. murat incir

  hocam merhaba 3 sene önce sağ el tendon -sinir kesisi ameliyatı oldum 4.5 parmaklar hiç çalısmıyor 3. parmak ise avuc icim kasıldığı icin acılmıyor geçen yıl erteleme verdiler elden dolayı bu yıl sizce durumum ne olur ?

  Yanıtla
 30. Mehmet

  Selamun aleyküm. 35B Hasta EYT maddesiyle 1 yıl erteledi psikiyatri beni. 23 mayısta tekrar yoklamam var. Ruhsal olarak hiçbir değişiklik olmadı. Verilen anti depresan sakinleştiricileri almadım, kontrollerime gitmedim. Bu sene de ertlerler mi beni? Çürük verme ihtimali de var mı?

  Yanıtla
 31. yunus

  merabalar.küçükken bi kaza geçirdim ve anlıma taş girdi kemik ezildiği için alındı.önceleri anlımın sol yanı kalp gibi atıyordu şimdi yarısından fazlası doldu kemikle ama hala belli kemik yok yani.üstünden 22 sene geçti.oraya bişey değdiğinde yada kafamı bi yere vurursam sızlıyor tüm gün.askerlik yapmama engelmi.yada çürükmü verirler.cvp verirseniz sevinirim

  Yanıtla
 32. Sinan

  Merhaba bende vitiligo var el ve ayakta birde vücudumun bir çok yerinde askerden muafiyet miyim

  Yanıtla
 33. Kasım

  Merhabalar
  Birkac yil icinde olduğum ameliyat yuzunden sag yuurtaligimi kaybettim bu yuzden çürüğe cikma ihtimalim varmi ?

  Yanıtla
 34. Yasin Abazaoğlu

  Arkadaşlar ben şu an askerim uzmanlık muayenesine gittim uzmanlık muayenesinde mitral kapak yetmezliği çıktı çürük alabilir miyim yardımcı olurmusunuz

  Yanıtla
 35. Ahmet

  Merhaba ben 2 ay önce sağlam olduğum halde çürük raporu aldım bunu iptal ettirip geri askere gitmek istiyorum iptal olurnu geri götürürlermi yardım edin acil lütfen

  Yanıtla
  • Avukat Saim İncekaş

   Çürük raporu bir idari işlemdir. İdari işlemin iptali için dava açarak iptali sağlayabilirsiniz.

   Yanıtla
   • Oktay

    Merhaba ben erteleme almıştım süresi dolduktan sonra doktor yine kurula sevk etti kurul doktor kararına bakmaksızın elverişli verip bana itiraz et dediler bende ettim başka bir hastaneye şube beni sevk etti oradaki doktor da beni kurula sevk etti o hastanenin kurulu bana elverişsiz verdi şimdi beni hakem hastaneye mi sevk ederler yada elverişsiz kararı mı kabul edilir?

    Yanıtla
 36. Mahir

  Merhaba benim midemde ulser var ve agzimdan kan geliyo belli sıklikla hakkari cukurcada gorev yapiyorum ve komutanimiz senin burda askerlik yapman dogru degil dedi gerekirse bizde bi yazi yazariz falan dedi komutanin yazdigi yaziyla heyete ciksam curuk verme ihtimalleri nedir burada bi kac kisi komutan bu adam askerlik yapmaya elverisli degildir heyete cikmasi uygundur diye yazarsa curuk alirsin direk dediler bunun dogrulugu nedir

  Yanıtla
 37. Aytkin

  Merhaba ben 4 aylık askerim, askeriyenin ortamından, yemeklerinden dolayı mide sorunlarım var sürrkli kusuyorum. 2 defa gataya gittim ikisinde beni düzgün bir şekilde muayne etmediler en son muayne oldugumda endoskopi yapıldı mide kapakçığının tam kapanmadığı, içerisinde ufak yaraların bulunduğu ve mide yiyecekleri öğütemediği ortaya çıktı. Verilen ilaçları kullandım ve hala devam ediyorum fakat hiç bir değişiklik olmadı yemek yiyince veya su içince kusma oluyor ve artık ben baya yıprandım dayanamuyorum askerliğe elverişsizdir raporu almak istiyorum ne yapmalıyım. Memlekette muayne olup devlet hastanesinden askerliğe elverişsizdir raporu alsam şubede işlemleri yaptırabilirmiyim cevaplarsabız çok teşekkür ederim. Durumum zaman geçtikçe kötüleşiyor ve askeriye bununla alakalı hiç bir işlem yaptırmamaya çalışıyor

  Yanıtla
 38. Fatih Erkek

  Merhaba. Benim 2016 yılında bir motor kazasından dolayı sağ bileğimin %30’luk kısmı kesilmişti. Ameliyat edildi dikildi. Bileğimde hafif çukurluk var. Dikiş izi vs hepsi belli. Bastırınca acıyor hala. Ara sıra ağrımaya devam ediyor. Askerlikle ilgili durumum ne olur?

  Yanıtla
 39. Soner

  Merhabalar bacağımda kısalık ve diğerine göre incelik var ve ayak baş parmağım oval şekilde ve iki parmak üst üste duruyor kemik fazlalığında kemik alındı bileğimden ayrıca düz tabanlık ve ayak numaram diğerine göre küçük sonuç ne olur?

  Yanıtla
  • Hasan

   Merhaba, danışmak istediğim bir konu var hocam ben Şırnak da askerdeyim 110 günüm var astım rahatsızlığım var ve solunum testlerim sivilde çok düşük çıkıyordu o yüzden işe bile giremedim burda da 2 gğnde bir sürekli revirde buhar veriyolar hastaneye sevk ettiler bana çürük verilme oranı nedir

   Yanıtla
 40. Uğur

  Merhaba şuan askerlik görevimi yapmaktayım bek ağrısından dolayı hastahaneye beyin cerrahı bolumune sevk aldım mr sonucunda sol tarafımdada 3 tane fıtık olduğu söylendi heyete sevk aldım raporda yazan tanı l3-4 disminde diffuz annulus bulging izlenmistir.l4-5 diskinde sol lateral,foranına ılımlı disk protuzyonu izlenmiştir.l5-s1 disk aralığında daralma ve diskte diffuz annulus bulging izlenmiştir madde 63
  Heyete çıktım ve hiçbiriyle söylenmeden elime elverislidır raporunu tutuşturDular yasaya baktığımda tam tersini söylüyor ne yapmam gerektiğini bilmiyörün gerekirse bimere sikayette bulunacam yardımcı olursan çok sevinirim tesekkur ederim.

  Yanıtla
 41. Ahmet

  Lutfen yardimci olun bana arkadaslar…
  11 yasimda Yurtdisina ailem ile beraber isci olarak gittik…
  30 yasima kadar hep askerligimi uzattim ve 10 senedir uzatma islemleri yapmadim… Suan 41 yasimdayim. Ve bronsit hastasiyim…

  Sorum.. 41 yasindakilerin askerlik durumu nedir?
  Sorum… Bronsit hastaligim curuk icin yeterlimi?
  Sorum… Suan askerlik durumum hakkinda bilgim yok, ne bir mektup geldi bana yani yurtdisinda nede bir uyari…. suan kacakmiyim neyim bilmiyorum.

  Bana Allah rizasi icin bir yol gosterin…. Askerlik subesine bir email attim 6 ay oldu cevap veren yok…

  Yanıtla
 42. Okan Kaya

  Ben 11 yıldır kronik hepatit c hastasıyım … Çürük alabilir miyim ? Alabilirsem önce nereden baslamaliyim?

  Yanıtla
 43. Mustafa

  Hocam sağ ayak bileği yan bağlarda hafif yırtık var ve bandaj yada bileklik takmadığım zaman ağrı yapıyor birde arka taraftaki tendonda çıkık var (kaç tane dr a gittiysem ameliyat önermedi ve bu haliyle daha rahat olacağımı söylediler) sadece ayak kaslarımı güçlendirmem gerektiğinisöyledilmuaf tecili bozdurmayı düşünüyorum muaf olur muyum acaba teşekkürler.

  Yanıtla
 44. Ramazan

  ben asker kacagıyım 1 senedir mahkemlere girdim defa e defa da ameliyat oldum dizimden mahkeme gatadan cüruk alıncak die karr ckrma polisler evime geldi gatadan curuk alıncak diye polis eslginde gidecekmsim gataya sizce cruk alablrmiyim

  Yanıtla
 45. Ramazan

  menüsküsden oldum ameliyatmı 3 defa

  Yanıtla
 46. İbrahim

  Gilbert sendromu olanlar askerden muaf yada erteleme imkanı olabilir mi

  Yanıtla
 47. Anonim

  Merhabalar, benim tecilim devam ediyor ve bilindiği üzere bedelli askerlik çıktı. Bende tekrarlayan omuz çıkığı var ve bunun için muaf tutulmayı talep etmek istiyorum. Tecilim bozulmadan hastaneye sevkimi isteyebilir miyim? Bunu öğrenip ona göre bedelli seçeneğini düşüneceğim.

  Yanıtla
 48. cahit

  Merhabalar, benim tecilim devam ediyor ve bilindiği üzere bedelli askerlik çıktı. Bende tekrarlayan omuz çıkığı var ve bunun için muaf tutulmayı talep etmek istiyorum. Tecilim bozulmadan hastaneye sevkimi isteyebilir miyim? Bunu öğrenip ona göre bedelli seçeneğini düşüneceğim.

  Yanıtla
 49. RÇ

  Merhabalar

  2007 yılında geçirdiğim beyin kanaması sonucu bir ameliyat geçirdim.

  Yukarıda belirttiğiniz kurallarda beyin ile alakalı bölümü bulamadım.

  8cm2 açıklıktan bahsediyolar ama benim durumumda raporumu okuyan doktorlar kafatası zarının da açıldığını söylüyolar ve ortalama 18-20 cm2 lik bir ameliyat izim başımın sağ tarafında mevcut.

  Şüphelerim var acaba askere alınırmıyım ? Cevaplayabilirseniz çok sevinirim.

  Yanıtla
  • Avukat Saim İncekaş

   En yakın Asker Alım Şubesine başvurunuz ve sevk edecekleri hastanede tetkikinizi yapınız.

   Yanıtla
 50. Bircan

  Merhabalar hocam benim makatta darlık var büyük abdeste çok sık gidiyor ve çok uzun süre kalıyorum. İki kere hemoroid ameliyetı oldum düzelmedi içte ve dışta hemoroidler olduğu gibi en son Kolonoskopi sonucunda rektum ülser tanısı konulundu. Çürük raporu bu durumda alabilir miyim. Teşekkürler.

  Yanıtla
 51. Ibrahim

  Sol kol dirsegim düşme sonucu kırıldı ameliyat oldum sonrasında fizik tedavi oldum fakat kemik uzaması olmuş kolunda fizik tedavi yapmama rağmen iyilesmedi sol kolumu omzuma degiremiyorum hareket kisitligim var 90 ° acida 45 ° derece bükebiliyorum askerlige elverisli miyim bunu öğrenebilir miyim rica etsem şimdiden teşekkür ederim

  Yanıtla
  • Adnan

   Merhaba. Bende de benzer hareket kısıtlılığı var. Onun bir ölçüsü var. Ona göre doktorlar ölçü alıp kısıtlılığın derecesine bakıyor. Ben çürük aldım. Sen de alırsın muhtemelen.

   Yanıtla
 52. sali

  Merhabalar

  Yaklaşık 2 yıldır. Dizimde rahatsızlığım var. Devlet hastanesine gitim ağır kesici hap ve krem yazdılar.
  Ağrılarım devam edince özel hastaneye gittim. Doktor ” KONDROMALAZİ PATELLA” hastalığın olduğunu söyledi. Egzersiz yapmam gerektiğini söyledi. Düzenli egzersiz yapmama rağmen geçmedi. 6 ay boyunca Belçika dan getirdiğim balık yağını kulandım. Lakin ağrılarım devam etti. Çoğu zaman namazı oturarak kılıyorum. Gün içinde merdiven inip çıktığımda o gece ağrıdan uyuyamıyorum.

  Mevcut olan bu hastalığım için ” askerliğe el verişli değildir ” raporu alabilir miyim ?
  Daha önce bu hastalıktan rapor alan oldu mu ?

  Yanıtla
  • Anonim

   sizde patela çıkığı olabilir bir destek almanızı tavsiye ederim

   Yanıtla
 53. Kayhan

  Merhaba bende askerlik için çürük raporu almak istiyorum boyum 1.78 ama kilom 40 bide küçükken gözlerim de bir sıkıntı yaşamistim acaba çürük raporu verirler mi ?
  fikri olan varsa yardımcı olabilir mi?

  Yanıtla
 54. Erkan

  Ben iki kere ameliyat oldum kıl dönmesinden dolayı ve bu ameliyat olduğum bölge makat yerine yapışık yakın olduğu için son ikinci ameliyattan sonra sağlık açısından baya endişeli olup acı çekiyorum 27 gündür hastanede teşhis olup tedavi olmaktayım teşhis muane ye dair genel cerrahi doktorları ameliyat olduğum bölgeyi açık bırakıp 5.7 ay süreçle dipten yaranın kendiligi üreme yapip iyileşmesine teşhis muane edilmiştir onun için artik dayanacak halde değilim her acı çekiyorum ben askerim görev yaptığım yer kuzey kıbrıs buna dair benim varlığım şuan hem benim saglik açımdan hemde askerlikl açısından zarar verdiğimi düşünmekteyim bunun gerkeni arz ediyorum

  Yanıtla
 55. ali kılınç

  merhaba ben 2015 te beyin tümör ameliyatı oldum iyi huylu çıktı 1999 doğumluyum çürük raporu verirlermi

  Yanıtla
 56. Furkan

  Merhabalar. Ruh ve sinir hastalıkları hastanesinde doktor “Tsk da askerlik yapması uygun değildir” diye bir.yazı yazıp verdi. Bölük komutanımda Tskda askerlik yapamaz diye RDM kağıdı imzalayıp bu kağıtlarla piskoloğa gitmemi istedi. Sizce çürük verirler mi. 3 aylık askerim.

  Yanıtla
 57. karakutuuuu

  Merhabalar yardımcı olursanız sevinirim…
  Ben hastaneden, kuruldan askere elverişli değildir raporu aldım hipotiroidi ve yaygın anksiyete ama barışta askerlik yapamaz seferde görev yapar falan yazmıyor. neden sadece elverişli değildir ve kodlar yazıyor? Sizce sadece elverişli değildir yazmasına rağmen kati(asıl) rapor onaylanır mı? o ibareyi neye göre yazıyorlar ya da yazmıyorlar?

  Yanıtla
 58. ayşe

  merhabalar tanıştığım çocuk küçükken annem babam ayrıldığında stresten dolayı ağır ilaçlar içmişim askerliğe almadılar dedi, böyle bi şey mümkün mü?

  Yanıtla
 59. Mehmet demir

  Merhabalar benim sol ayağımda kısalık var amaliyat geçirdim şu anda olmam gereken 3 amaliyat var doktora gittim bana çocuk felci gecirmisin sen dedi ayağım kısa atrofi var tendonlar gerilmiş ve elimden tendon kesiği amaliyat oldum şu anda burun ameliyatı oldum toplamda 3 amaliyat geçirdim askere alırlar mı beni cevap bekliyorum

  Yanıtla
 60. ömer faruk ÖZCAN

  merhaba bende 5 yaşından belli saç kıran hastalığı var tedavi gördüğüm süreçte saç çıkıyor askerliğe başladım askerligimin 2. ayında farklı bir tedavi görürüm niyetiyle askeri hastaneye gittim orda doktor her hangi bir tahlil yapmadan gözle yaptığı muayene de ilk kez duyduğum alopecia universalis teşhisini koydu ve bu yüzden heyet askerlige elverişli degildir kararı verdi. Benim bu duruma itiraz etme hakkım varmı yardımcı olursanız sevinirim.

  Yanıtla
  • Avukat Saim İncekaş

   Evet Ömer Bey itiraz hakkınız var. Askerlik şubeden itiraz başvurusunda bulunabilirsiniz.

   Yanıtla
 61. Batuhan

  2012 yılında akcigerime tüp takıldı sıvı toplanması sonucu ameliyat OLDUM ASKERLIGIM TECILDI SIMDI AKCIGERIMIN UZERINDE AMELIYAT IZIM VE AMELIYAT OLDUGUMA DAIR RAPORUM VAR ÇÜRÜK ALABILIRMIYIM

  Yanıtla
  • Avukat Saim İncekaş

   Askerlik şubeden sevk isteyip heyet karşısına çıkacaksınız. Kararı heyet yorumlayıp verecektir.

   Yanıtla
 62. Ibrahim

  19/01/2018 Tarihinde kolon kanseri ameliyati oldum su an onkoloji kontrollerim devam ediyor egitimden dolayi askerligi erteleme imkanim yok onkoloji kontrollerim devam ettigi icin askerligi erteleyebilir miyim

  Yanıtla
 63. DENİZ POYRAZ

  Öncelikle merhaba, ben sonradan Türk vatandaşlığını kazanmış biriyim, lakin askeri durumum Muaf- yabancı/mülteci olarak yazılmış lakin ben askere gitmek istiyorum 1927 tarihli 1111.sayılı askerlik kanun 39.madde (geçici maddesi) bunu mümkün kılıyor, okul arkadaşımı askere almışlar lakin bana muafiyet verilmiş ve araştırdım TSK’ya bir dilekçe yazmam gerekiyormuş və bu dilekçe örneği hiç yok bu konuda yardımcı olabilir misin lütfen.
  Saygılarımla

  Yanıtla
 64. mustafa çiftçi

  Merhaba eşcinselim pembe tezkere almak istiyorum nasıl bir yol izlemem lazım

  Yanıtla
   • Gökhan

    Merhaba
    Benim askerlik zaman geldi şuan yoklama kaçağıyım.
    Benim sol gözümde rahatsızlık var ve daha öncede ameliyat oldum görme sıkıntısı çekmekteyim ve 3 ay önce sol kolum dirseğimden kırıldı ve ameliyat oldum tel var şuan yani bu konuda askerlik durumun ne olur sizce

    Yanıtla
    • Avukat Saim İncekaş

     En yakın askerlik şubeye giderek hastaneye sevkinizi istemeniz gerekmektedir.

     Yanıtla
 65. Mert can

  Merhaba üst dişlerim hareketli takma protez; üst tarafta dişlerim yok çürük raporu alır mıyım?

  Yanıtla
  • Avukat Saim İncekaş

   Selamlar, en yakın askerlik şubesine başvurarak hastaneye sevk istemeniz gerekmektedir.

   Yanıtla
 66. Umutcan Kılıç

  Merhabalar, ailevi akdeniz ateşi hastalığım var ama taşıyıcıyım. Düzenli olarak konşisin ilaç kullanıyorum. Bu hastalıktan dolayı çürük raporu alabilir miyim?

  Yanıtla
 67. Tuğçe

  Merhaba benim sorum olucak benim aşim askerlik den muaf olucakmış muaf edicekler muaf onayı için ankaraya gidip onaylatmam lazım diyor da ankaraya gitmesi şart mı

  Yanıtla
 68. CAN

  TEŞEKKÜRLER KOLAY GELSİN.

  Yanıtla
 69. Can

  Merhabalar askerlikte kilodan dolayı 33 /D raporu alanlar zayıfladıklarında askere alıyorlar mı ? yada birisi şikayet ettiğinde de aynı şekilde alıyorlar mı ?

  Yanıtla
 70. berke güngör

  iyi günler ameliyat ile troidleri tamamen alındı ve hayatımın geri kalanı boyunca ilaç kullanmak zorundayım bu durumda askere alırlar mı bununla ilgili bi madde var mı organ kaybı ama yazılmamış ?

  Yanıtla
 71. Ramazan

  Merhabalar benim bir iki rahatsızlığım var askerlikle ilgili nasıl bir yol izlerim. Öncelikle 3-4 senedir anksiyete rahatsızlığım var. Bir müddet tedavi gördüm biraz toparladım ama devam ediyor. Ayrıca depersonalizasyon ve derealizasyon yaşıyorum. Boyunda 2 yerde fıtık var ayrıca düzleşme var. Bir de sol dizde menisküs yırtığından kalma bir ağrı diz kapağından yukarı çekme var. 4-5 senedir devam ediyor. Ben nasıl bir yol izlerim. Erteleme ya da muafiyet durumu olur mu ?

  Yanıtla
 72. AHMET BAKİ YAŞA

  Merhaba, sağ kol dirseğim kırılmadan dolayı yanlış kaynadı ve tam açılamıyor,skolyoz (derecesini bilmiyorum) ve orta derecede bel fıtığım var çürük raporu çıkar mı?

  Yanıtla
 73. Fatih

  Bedelli askerlikten iademi istedim.(Ağır psikolojik nedenler den dolayı.)Bir gün geçmeden pişman oldum.Şubedekiler geri dönüşü yok dediler.Bunun hukuki açıdan
  geri dönüşü olabilirmi?

  Yanıtla
 74. Metin Şen

  Sayın İncekaş, iyi günler.
  Ben 72 doğumluyum ve yurtdışında ikamet ediyorum. Askerlik yaşımın geldiği günden itibaren durumumdan dolayı konsolosluğa gidip askerluğimi düzenli şekilde tecil ettiriyordum lakin son 15 senedir bazı sebeplerden dolayı bunu yapmadım. Yeni askeri kanunlarda benim durumum nedir, bu durumu düzeltebilmek için kanuni imkanlarım nelerdir acaba? Şu durumda Türkiyeye giriş yaparsam ne olur? Cevabınızı istirham ederim, teşekkürler.

  Yanıtla
 75. ahmet

  merhaba ben 2 yıl önce uzun sürelerdir devam eden psikiyatrik problemlerden dlayı üniversitede 1 ay yattım şizotipal bozukluk teşhisi kondu.geçen yıl bu aylarda bi devlet hastanesinde 1 yıl erteleme aldım bu yılda erteliicektim fakat doktor işlevsellik düzeyi iyi olduğundan rapora elverişlidir yazdı.ilk yanlış yere yazmış şube kabul etmedi.yazarkende ikinciye veremiyoruz dedi.şubeye gittiğimde hem doğru yere yazdır dediler hemde hastayım de verebilir ikinciye uzatma dediler.gittim doktor yasal olarakamı veremiyosunuz falan dedim bana cevap bile vermedi.şundan dolayıda olabilir geçen yıl uzatmada ilaç tedavisi başlamıştı ben ilk kutudan sonra 5 ay falan gitmedim gene ağır depresyon dan falan fazla evden bile çıkmadım.ya ni benim şindi heralde yapabiliceğim tek şey itiraz etmek şubeye mi etmem lazım ve ne amaçla itiraz etmem lazım.

  Yanıtla
 76. yasin arıkan

  merhabalar;

  2012 12. ayında bir kaza sonucu t10 ve t12 omurlarında platin takılması için ameliyat oldum.

  ve 2016 yılında platinler alındı ama ara ara sırtımda ve bacağımda ağrılar oluyor. kazadan dolayı alt bölgede de fıtık oluşmuştu.

  bu ameliyatla çürük alma durumu nedir geçen zamandan dolayı bi farklılık olurmu ?

  bu durumda askerden muaf olma durumum var mı ?

  Yanıtla
 77. Hasan

  Mrb hocam benim yaş 22 boy 173 kilo ise 49 hocam ayrıten belimde ufak fıtıkla kayma var sizce sonuç ne olur Bi yardımcı olsanız….

  Yanıtla
 78. Burak

  Merhabalar. Benim doğuştan organlarım ters yani kalbim sağda diğer abdomen bölgesinde ki organlarında terste sağdakiler solda soldakiler sağda çürük alma gibi bir durum var mı?

  Yanıtla
 79. sekban

  Sağ gözüm hiç görmüyor çürük raporu almak istemiyorum ama gözümde görmüyor .s bu sebepden dolayı söyle bir sıkıntım da var ne diye sorarsanız ehliyetim normal ehliyet bi şekilde aldım ama çürük aldığımda bu sicilime işlermi yani kısacası ehliyeti elimden alırlarmı işim gereği ehliyetim alınırsa ben biterim .s

  Yanıtla
 80. Ömer

  Merhaba,ben 2012 de karaciğer nakli oldum (dönör) bu askerlik yapmamam için bir sebepmi,teşekkür ederim

  Yanıtla
 81. Muhammet 51

  Avukat bey iyi günler bende anal fissur rahatsızlığı var 10yildir 2 sefer ameliyatı l oldum 3 sefer tedavi gördüm halen nüks etmekte bugün heyete girdim bulunduğum ilde devlet Hastanesi’nde heyet bana rahatsızlığımi sormaksizin askere elverişlidir dedi haftaya rapor için geri çağırdı benim 3 çocuğum var biri fizik tedavisi görüyor borcum çok eşimde çalışıyor ama yetişemiyoruz nasıl bir yol izleyebilirim bu konudaki

  Yanıtla
 82. İsmail Cantürk

  merhaba hocam yaklaşık 1 yıl önce Ağır aplastik Anemi teşhisi kondu 3 ay önce de ilik nakli oldum. Nakil gayet başarılı geçti şu anda bi problem yok ilaç tedavisine devam ediyorum. 22 yaşındayım ve öğreciyim acaba askerlikten muaf olabilir miyim

  Yanıtla
 83. Emre

  Merhaba bende bel kayması var ve suan askerdeyım ve hergun ayağım Ağrı ve uyuşukluk yapıyo ve bundan dolayı çürük alabılır mıyım

  Yanıtla
 84. abdulkadir

  Hocam bende full vucudumda alopesi var beni kabul ediyolar mi askerlige yok dendi bana

  Yanıtla
 85. Tolga

  İyi günler benim belimde fıtık var tam belimin omuriliğe yakın kısmında sol omzumda kırıkdakta ayrılma var sol elimle 5 kiloluk bile bir şey tutarsam orda ayrılma artıyor ameliyat olmak istemedim ama geçmedi belimdeki sorunda egilemiyorum bazen çok şiddetli agrılar olur bütün omuriliğim agrıyor omuriliğe baskı yapıyor fıtık galba bide abimde yeğenimde 2 kuzenimde de skolyoz var korkuyorum bende de çıkar diye skolyoz olmaktansa askere gitmek daha iyi nasıl bir yol izlemem gerek muayne olmaya giderken hastaneye sevkimimi istiyim yoksa önce hastaneye gidip rapor alıp öylemi askerlik şubesine gitmem gerek

  Yanıtla
 86. Yakup

  İyi günler avukat bey ben mide rahatsızlığım nedeniyle hastaneye gittim ve tanı olarak pangastirit dendi ve dikkat etmessem ülser olacağım söylendi midede ki aşırı iltahaplanma nedeniyle antibiyotik verildi 14 kullan sonra üre nefes testine giriceksin dendi ilaçları kullandım fakat covid 19 nedeniyle hastaneye gidemedim tedavim yarım kaldı ve doktorum tarafından hem mide koruyucu hemde bir şurup verildi günde 4 sefer yemekten iki saat önce içiceksin diye bir yandan ilaçlar bir yandan yemek programım değişti yağlı baharatlı şeyler beni rahatsız ettiği için yasaklandı bu rahatsızlığım asker alımımda sıkıntı olurmu
  Teşekkür ederim şimdiden

  Yanıtla
 87. Soner

  Merhabalar, 2016 da omzum çıktı bir kaç kez tekrarladı kronik omuz çıkığım var ve makatta 5 yıldır tedavi gördüğüm hastalığım var vedr bel fıtığı var muaf alma durumum nedir öğrenebilir miyim

  Yanıtla
 88. ömer

  Merhaba avukat bey benim sol bacağımda 2.5 cm kısalma var ve bazı zmanlar aşırı ağrı oluyor rapor alabilir miyim yoksa askere alırlar mı beni.

  Yanıtla
 89. Emir dinç

  Öncelikle Verdiğiniz bilgilerden dolayı çok teşekkür ederim. Benim çürük raporu ile ilgili bir sorum olacakti
  Askerliğimi Hakkari derecik kuzey Irak sinirinda yapmaktayım gelmeden önce 7 yıllık sevdiğim kızı kaçırdım şuan gebelik durumu var ve abileri gidip evimden almislar rdm ye çıkıp bu durumu anlattım rdm 2 kez hava değişimi yazdı fakat komutanlarim hava değişimi mi vermedi yemek yemiyorum uyumuyorum her dakika aklım orada izine gitmek istedigimi söyledim zor izin aldım izine gittiğimde psikiyatriye gitsem çürük alirmiyim veya ne yapmalıyım şimdiden çok teşekkür ederim elinize sağlık iyi günler.

  Yanıtla
 90. Serkan

  Merhaba ben 2 bel fıtığı ameliyatı oldum ve ayakta his kaybı var topallıyorum kısmi felç var ayağımda, Ayrıca distoni hareket bozukluğu var sağ el ve ayakta Kasılma oluyor muaf olur muyum sizce

  Yanıtla
 91. Can

  Merhaba,Avukat bey yoklama yaptırmadan önce çürük raporu alabilir miyiz eğer alırsak askerlik şubesinde geçerli olur mu ? Teşekkür ederim

  Yanıtla
 92. Hamza

  Ben Akciğer Kronik Bronşektazi hastasıyım… Çürük alabilir miyim?

  Yanıtla
 93. ALİ EREN ONGUN

  merhaba ismim ALİ EREN ONGUN BENİM OMZUMDA DÜŞÜKLÜK VAR VE OMİRİLİK KEMİĞİM YAMUK BANA ÇÜRÜK RAPORU VERİRLERMİ ACİLK CEVAPLARSANIZ SEVİNİRİM.

  Yanıtla

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Vasiyetname Nasıl Okunur ve Yorumlanır

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir.