Bir Sayfa Seçin

»Bu makalemizde sizlere güncel 2020 yılında askerlik için çürük raporu alma şartlarınızı anlatacağız.«


»Makale İçeriği«

Şu gibi soruların cevabını vereceğiz: Çürük raporu nedir? Çürük nasıl alınır? Çürük raporu için nereye başvurulması gerekir? Hangi hastalık belirtilerine karşı çürük raporu verilir? Çürük raporu hangi tür hastanelerden alınır? Çürük raporunun sahte olması gibi durumlar söz konusu mudur?


»Çürük raporu nedir?«

Çürük raporu: Bilindiği üzere bir kişinin, vatandaşın askerliğini devam ettiremez veya gerçekleştiremez durumda olması nedeniyle verilen doktor veya heyet raporudur.Raporun anlamı kişinin askerlik için yeterli sağlık koşullarını taşımadığını ifade eder.Çürük raporunun ortaya çıkması için çeşitli hastalık belirtilerinin veya çeşitli dezanformasyon(eksiklikler), sakatlıkların söz konusu olması gerekmektedir.Bu gibi durumlarda doktorun görüşü doğrultusunda kişinin askerliğini yapmasında bir yarar görülmemekte ve kişiye çürük raporu verilmektedir.Bu durumda kimler çürük raporu alabilir? Çürük raporu almanın şartları nelerdir? Adana Avukatı Saim İncekaş cevaplıyor.

»Çürük Raporu Nerelerden Alınır?«

                 Askerlik çürük raporu örneği

Çürük raporu, askerlik şubelerinde bulunan askerlik meclislerindeki heyet tarafından ya da

Askere ait; askersel.

“>askeri hastaneler tarafından verilmektedir. Çürük raporu alma işlemi için kişi daha önceden almış olduğu sağlık raporları ile beraber askerlik şubesine başvurur ve askerlik şubesinde yapılacak olan sağlık taramasıyla çürük raporu verilip verilmeyeceği konusunda ilk inceleme tamamlanmış olur. 2 doktordan oluşan askerlik meclisi çürük raporu almak için başvuruda bulunan şahsın çürük raporu alma şartlarını sağlaması durumunda hastaneye sevk etmektedir. Hastanede yapılan incelemeler sonucunda şahsın ciddi problemleri ortaya çıkmış ve askerlik yapamaz durumda olduğu tespit edilmiş ise çürük raporu verilmektedir.

Çürük raporu nereden alınır? Çürük raporları denetimi askeri şubeler tarafından yapılır.Özel bir hastahaneden veya askerlik şubenin belirtmediği bir devlet hastanesinden rapor almanız durumunda bu raporun bir geçerliliği yoktur.Askerlik şubelerinde bulunan askerlik heyetleri tarafından veyahut askeri hastane merkezlerinde bulunan doktorlar tarafından çürük raporu verilebilmektedir.Belirttiğimiz bu yerlerde daha önceki hastalıklarınıza ait belgeler vs. yanınızda bulunması yararınıza olacaktır.Çürük raporu talebinizi güçlendirecek birer delil niteliği taşıyacaktır daha önceden aldığınız belge ve raporlar.

Askeri birimde yapılan ön inceleme sonucunda koşullara uyduğunuz kararını veren doktor sizi bir hastaneye sevkeder ve daha detaylı kontrolleriniz yapılır.Bu kontroller sonucunda şahsın yönetmelikte belirtilen hastalıklara veya eksikliklere sahip olduğu ve askerliğe elverişli olmadığı saptanarak askerlik yapamaz durumda olduğunu belirtlen çürük raporunu verir.

»Kaç Kiloya Kadar Çürük Raporu Verilir?«

Öncelikle başlıkta sorduğumuz soru tamamen yanlış bilenen bilgilerden birisidir.Aşşağıda bahsediceğimiz yönetmelikte de  görüleceği üzere KESİN BİR KİLO SINIRI YOKTUR.Yönetmelikte bu açıkça belirtilmiştir.Kilo nedeniyle çürük raporu verilmesi için ancak KİLO ve BOY ENDEKSİNİZ’in sağlıklı olmaması durumu gerekmektedir.Bu endeks ise çeşitli değişkenlere bağlıdır ve doktorların yorumuna açıktır.Bu soru bakımından özetlemek gerekirse belli bir kilo sınırı söz konusu değildir.Elverişli olup olmadığınız doktor raporuyla belirlenecektir.

Hangi hastalıklara çürük raporu verilir?

(Psikolojik hastalığım var, kilo sorunum var, görme sorunum var, askerde çürük raporu almak istiyorum, askerde kemik erimesine çürük verilir mi?, askerlikten kimler çürük alabilir? gibi sorularınızın cevabını aşşağıda bulacaksınız.Ayrıntı sorularınızı yorumlarda sorabilir veya mesaj yoluyla iletebilirsiniz.)

Aşşağıda paylaştığım ilgili yönetmelikten mevcut olan hastalık/dezanformasyonlarınızı ‘CTRL+F’ tuşlarına birlikte basarak veya tek tek ilgili maddeleri okuyup arayabilirsiniz.Mevcut hastalığınız A Dilimi’nde bulunuyorsa çürük raporu kapsamında değilsiniz, B ve D dilimi’nde bulunuyorsa çürük raporu kapsamındasınız anlamını taşımaktadır.

Çürük Raporu Alması Gereken Kişiye Raporun Verilmemesi

Çürük raporu şartlarına uyan bir hastalığınız veyahut sakatlığınız olmasına rağmen usulsuz bir şekilde raporun tarafınıza verilmemesi durumunda neler yapmanız gerekir?

Hakkınızda ‘askerliğe elverişlidir’ kararı verilmiş ise söz konusu bu rapora itiraz hakkınız vardır. Size en yakın askerlik şubesine giderek hakkınızda verilmiş olan ‘askerliğe elverişlidir’ kararına itiraz edebilirsiniz. Burda anlatılmak istenilen siz hasta olmanıza rağmen size ‘hasta değilsin, askere gidebilirsin’ ibareli rapora itiraz etmeniz gerektiğidir.

Öncelikle usulsuzluk hakkında bir avukata danışarak söz konusu durumun detaylı incelemesi yapılır. Askerlik için elverişli olunmamasına rağmen askere gönderilen bir kişide büyük psikolojik ve biyolojik rahatsızlıklar meydana gelebilir. Bu durumda kişinin çeşitli zararları ortaya çıkabilir. Zararların giderilmesi için idari avukat’a başvurmanız gerekmektedir.


TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ SAĞLIK YETENEĞİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Kanuni Dayanak ve Ekler
Amaç

Madde 1 – Bu Yönetmeliğin amacı, Türk Silahlı Kuvvetlerinde görevli askeri ve sivil personel ile askerlik görevi ile yükümlü vatandaşların Silahlı Kuvvetlerdeki görevlere uyarlık bakımından sağlık yeteneklerini tesbit etmek ve barışta ve savaşta yapılacak sağlık işlemlerini düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2 – Bu Yönetmelik, 1111 Sayılı Askerlik Kanunu, 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 211 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu, 1076 Sayılı Yedek Subay ve Yedek Askeri Memurlar Kanunu, 635 Sayılı Uzman Jandarma Kanunu, 3269 Sayılı Uzman Erbaş Kanunu gereğince Silahlı Kuvvetler mensubu olan personeli, askeri öğrenci ve

askeri öğrenci adaylarını, sivil personelle ilgili kanunlar gereğince Silahlı Kuvvetlerde görevli personeli, askerlik görevi ile yükümlü vatandaşları ve bu Yönetmeliği uygulamakla görevli kişi, makam ve kuruluşları kapsar.

İKİNCİ BÖLÜM

Yükümlülerin Sağlık Muayeneleri

Gruplandırma

Madde 6 – Askerlik çağına giren yükümlüler, askerlik yoklamasında veya askeri hastanelerin sağlık kurullarında, askerliğe elverişli olanlar ve askerliğe elverişli olmayanlar olmak üzere gruplandırılır.

1) Askerliğe elverişli olanlar: Sağlık yetenekleri bakımından hiç bir hastalık ve arızası bulunmayanlar ile hastalık ve arızaları, Hastalık ve Arızalar Listesinin A dilimine girenlerdir.

2) Askerliğe elverişli olmayanlar: Hastalık ve arızaları, Hastalık ve Arızalar Listesinin B ve D dilimlerine girenlerdir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
 
Askeri Öğrenci Adayları ile Askeri Öğrencilerde Aranacak Sağlık Yetenekleri

Öğrenci Adaylarının Sağlık Yetenekleri

Madde 25 –

Askeri öğrenci adaylarının sağlık kurulu muayeneleri Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığının belirleyeceği tam teşekküllü Askeri Hastanelerde yapılır.

Türk Silahlı Kuvvetleri

Askeri Okullarına alınacak öğrenci adayları tam sağlam olmalı ve diskromatopsi bulunmamalıdır. Öğrenci adaylarında ayrıca aşağıdaki niteliklerin bulunması gereklidir.

1) (Değişik: 11/1/2000-2000/34 K.) 11-18 yaş kız ve erkek çocukları ile 18 ve üzerindeki yaş grupları için boy-ağırlık oranları, aşağıda belirtilen ölçülere uygun olmalıdır.

Hava Lisesi ve Hv.Harp Okulu için :

Hv.Astsb.MYO için :

2) (Mülga: 11/1/2000 – 2000/34 K.)

(Değişik: 30/1/1997- 97/9106 K.) Kara, Deniz ve Hava Okulları hariç olmak üzere, üniversite fakültelerine veya yüksek okullara alınacak askeri öğrenci adaylarında düzeltme ile her iki gözde görmeler ayrı ayrı tam olmak şartıyla 3 diyoptriye kadar miyopi ve hipermetropi (3 dahil), yüksek çapı 3 diyoptriyi geçmeyen veya iki ekseni arasında kırılma farkı 3 diyoptriyi geçmeyen astigmatizmalar bu okullara girmeye engel değildir.

(Değişik: 30/1/1997 – 97/9106 K.) Aşağıda yazılı laboratuar muayeneleri her askeri öğrenci adayına (uzman erbaş adayları dahil) kesinlikle yapılır.

1) Mikrofilm, direkt üriner sistem grafisi,
2) Serolojik sifiliz testleri HBsAG,
3) Kan sayımı ve sedimantasyon,
4) Tam idrar muayenesi,
5) Kanda üre ve kreatinin,
6) Açlık kan şekeri,
7) Lüzum görülen diğer laboratuar muayeneleri.
(Ek fıkra: 2/3/1995- 95/6599 K.)

Askeri öğrenci adayları hakkında hastahanelerce verilecek ön raporlara, ön rapor tarihinden itibaren 7 gün içinde itiraz edilebilir.

DiskromatopsiMadde 42 –

Türk Silahlı Kuvvetleri

Askeri Okullarına alınacak öğrencilerde (Yedeksubay öğrencileri hariç), Türk Silahlı Kuvvetlerine muvazzaf olarak sivil kaynaktan ve yedeksubaylıktan alınacak adaylarda diskromatopsi bulunmaz. Diskromatopsi muayenesi İschiara (Psödo İzokromatik renk levhaları) yöntemi ile yapılır. Gerek duyulduğunda, muayene yardımcı metotlarla desteklenir.

YEDİNCİ BÖLÜM

Hava Kuvvetleri Komutanlığı Okullarına Alınacak Öğrenci Adayları ve Öğrencilerde Aranacak Sağlık Yetenekleri

Madde 66 – Hava Kuvvetleri Komutanlığı

Askeri Öğrencilere aittir.)

Hava Harp Okulu Öğrenci Adayları ile Uçucu Yetiştirilecek Adayların Sağlık Yetenekleri

Madde 68 – (Değişik : 30/1/1997-97/9106 K.)

Hava Harp Okuluna alınacak öğrenciler ile uçucu yetiştirilecek adaylara bu Yönetmeliğin 25 (Boy ile ilgili hükümler hariç), 26 ve 27 nci maddesi hükümleri uygulanmakla beraber, bunlarda boy 165 cm.den kısa, 190 cm.den uzun, oturma yüksekliği 98 cm.den fazla olmamalıdır. Yaşlarına göre boy ve ağırlıkları, “Uçucu Yetiştirilecek ve Uçucu Personelin Yaşlarına Göre Boy ve Ağırlıklarını Gösterir Çizelge”ye uygun olmalı,

Askeri Okullarına alınacak öğrenci adayları ve öğrenciler hakkında bu Yönetmeliğin 25,26 ve 27 nci madde hükümleri uygulanır. (26 ve 27 nci Maddeler Halen daha Askeri okullarda okuyan Askeri Öğrencilere aittir.)

Hava Harp Okulu Öğrenci Adayları ile Uçucu Yetiştirilecek Adayların Sağlık Yetenekleri

Madde 68 – (Değişik : 30/1/1997-97/9106 K.)

Hava Harp Okuluna alınacak öğrenciler ile uçucu yetiştirilecek adaylara bu Yönetmeliğin 25 (Boy ile ilgili hükümler hariç), 26 ve 27 nci maddesi hükümleri uygulanmakla beraber, bunlarda boy 165 cm.den kısa, 190 cm.den uzun, oturma yüksekliği 98 cm.den fazla olmamalıdır. Yaşlarına göre boy ve ağırlıkları, “Uçucu Yetiştirilecek ve Uçucu Personelin Yaşlarına Göre Boy ve Ağırlıklarını Gösterir Çizelge”ye uygun olmalı,

Askeri Havacılığa Uyarlılık Yeteneği yeterli bulunmalı, havacılığa uygun kişilik testlerinde başarılı olmalıdır.

Uçucu Adaylarının Sağlık Nitelikleri

Madde 69 – (Değişik: 20/9/1988 – 88/13300 K.)

İlk defa uçuşa başlayacakların ve uçuş eğitimindeki adayların tam sağlam olmaları şarttır. Uçuş eğitimi sırasında çıkacak arıza ve hastalıklar için yetişmiş uçucuların sağlık yetenekleri ile ilgili hükümler uygulanmaz. Uçucu

aday uçuculuk sağlık niteliğini kaybedenlere, Hava Sağlık Muayene Merkezleri Sağlık Kurullarınca “uçucu yetiştirilmeye elverişli değildir” kararı verilir ve bunlar hakkında bu Yönetmeliğin 1 ve 2 numaralı sınıflandırma çizelgelerine göre işlem yapılır.

NOT :
1) Yukarıda 6 ncı Maddede geçen Hastalık ve Arızalar Listesi ayrıca bu konuya eklenecektir. Konu tamamen TIP DİLİ ile anlatıldığı içinden, bir doktor arkadaşımız hepimizin anlayacağı dile çevrilmesi için yardımda bulunacak.

DİKKAT !!!!
A DİLİMİ = ASKERLİĞE ELVERİŞLİ
B VE D DİLİMLERİ = ASKERLİĞE ELVERİŞLİ DEĞİLDİR.

 

CERRAHİ HASTALIKLAR

 

Madde 68 -(Değişik: 30/1/1997 – 97/9106 K.) (KALIN BAĞIRSAK VE MAKAT SORUNLARI)
A DİLİMİ)
1. Beden ve hareket fonksiyonlarını bozmayan anüs ve rektumun şekil bozuklukları, hemoroidleri, anal füssür ve perianal fistülleri, cerrahi tedavi ile düzeltilmiş mukoza prolapsusları (Prolapsusani), anal sifinkter darlık ve yetmezlikleri. (Hemoroid, kalın bağırsağın makattan sarkması neticesinde yapılmış ameliyatlar)
2. Sinüs plonidalis (Kıl Dönmesi)

B DİLİMİ)

1. Beden hareket ve fonksiyonlarını bozan sfinkter ani yetersizliği, darlığı şekil bozuklukları ve bunların başarısız tedavileri. (Makat ile ilgili yapılmış ameliyatlar sonucunda tedavi edilemeyen rahatsızlıklar)

2. Komplikasyonsuz total rektum prolapsusları (Prosidensiya) ve bunların başarılı ameliyatları. (Doğrudan makat ve kalınbağırsak ameliyatları)

D DİLİMİ)
1. Sifinkter yetmezliği oluşturmuş cerrahi tedaviye rağmen nüks eden total rektum prolapsusları (prosidensiya).
2. Birkaç kez ameliyata rağmen nüks eden ve kalıcı komplikasyonlar oluşturan perianal, rektal ve rekto-vağinal fistüller. (Ameliyat olunmasına rağmen iyileşmeyen makatta oluşan apseler)
3. Tedavisi olanaksız anüs ve rektumun önemli darlık ve yetersizlikleri.
4. Anüs ve rektumun kötü huylu ve tedavisi olanaksız iyi huylu tümörleri.

Madde 69 – (FITIK KONUSU)

A DİLİMİ)
1. Ameliyatla tedavi edilebilen her çeşit fıtıklar ve fıtık eğilimi gösteren karın duvarı zayıflıkları.(Ameliyat olmuş ve nüksetmesi olasılığı bulunmayan fıtık, apandisit gibi küçük ameliyat nedbeleri sağlam kabul edilir.)

B DİLİMİ)
1. Ameliyatı sakıncalı olup, diğer koruyucu tedbirlerle yerine konabilen ve korunabilen karın duvarı fıtıkları.

D DİLİMİ)
1. Ameliyatı sakıncalı, yerine konması ve tutulması olanaksız büyük fıtıklar.
2. Lomber, obtüratör, iskiyadik ve perineal fıtıklar.
3. (Değişik: 30/1/1997 – 97/9106 K.) En az üç kez ameliyata rağmen nüks eden ve cerrahi olarak düzeltilemeyen karın duvarı fıtıkları.

Madde 70 – (Ek: 30/1/1997 – 97/9106 K.) (ALLERJİK HASTALIKLAR)
A DİLİMİ)
1. Hayati önemi olmayan,kardiyovasküler ve solunum sistemini tutmayan allerjik anafilaktik reaksiyontürleri.

B DİLİMİ)
1. Kardiyovasküler ve solunum sistemini de bozan ve hayati tehlike arz eden ve sık sık tekrarlayan, objektif tanı yöntemleri (laboratuar ve eliminasyon-provakasyon testleri) ile kanıtlanmış, eliminasyonu mümkün olmayan allerjik anafilaktik reaksiyon türleri.

D DİLİMİ)
1. Askerlik hizmetine engel, ileri derecede fonksiyon bozukluğu ve komplikasyon yapmış allerjik hastalıklar.
NOT: Hastalığın tuttuğu organ ya da sisteme göre ilgili klinik dallara ait D dilimlerindeki fıkralar gereğince işlem yapılır.

DİKKAT !!!!
A DİLİMİ = ASKERLİĞE ELVERİŞLİ
B VE D DİLİMLERİ = ASKERLİĞE ELVERİŞLİ DEĞİLDİR.

 

ENFEKSİYON HASTALIKLARI

 

Madde 52 – (Değişik: 11/1/2000 – 2000/34 K.)

A DİLİMİ)
Komplikasyon yapmadan tamamen iyileşmiş

bakteri, virüs, fungus, protozoon ve diğer parazitlerin neden olduğu menenjit, meningo-ensefalit (Kabakulak) ve ensefalitler (Menenjit Hst.).

B DİLİMİ)
1. Tedaviden sonra tam olarak iyileşmiş, laboratuvar tetkikleri ile geçirilmiş olduğu teyit edilebilen, hiçbir sekel bırakmamış tüberküloz menenjit.

2. Komplikasyonlarla seyretmiş, sekel bırakarak iyileşmiş bakteriyel,paraziter ve mikotik (Mantar) enfeksiyonlar.

3. Altı aydan uzun sürdüğü serolojik olarak kanıtlanmış Hepatit B (HbsAg ve ANti-HBc total ile) ve Hepatit C (Anti-HCV ve HCV RNA ile) virüs enfeksiyonları, serolojik ve histopatolojik olarak kronikleştiği kanıtlanmış diğer kronikleşme özelliğindeki primer ve sekonder hepatotrop (HBV) virüslerce oluşturulan karaciğer hastalıkları. (BULAŞICI SARILIK HASTALIĞI)

4. Hepatit B ve C virüsleri ile diğer kronikleşme özelliğindeki primer ve sekonder hepatotrop virüslerin neden olduğu serolojik olarak kanıtlanmış, histopatolojik olarak kronik Hepatit tanısı koyduracak özellikteki bulgular bulunmayan hepatitler. (BULAŞICI SARILIK HASTALIĞI)

5.Hepatit B ve C virüsleri ile diğer kronikleşme özelliğindeki primer ve sekonder hepotatrop virüslerin neden olduğu serolojik olarak kanıtlanmış, histopatolojik olarak düşük-orta aktivite gösteren (şiddetli, yüksek aktivite göstermeyen) kronik Hepatitler. (BULAŞICI SARILIK HASTALIĞI)

D DİLİMİ)
1.Sekel bırakmış (Kalıcı Engel bırakmış) infektif menenjit, meningo-ensefalit ve ensefalitler.

2.Hepatit B,C ve D virüsleri ile diğer kronikleşme özelliğindeki primer ve sekonder, hepatotrop virüslerin neden olduğu serolojik olarak kanıtlanmış, histopatolojik olarak orta-yüksek aktivite gösteren (hafif, düşük aktivite göstermeyen)kronik Hepatitler.

3. Doğrulama testleri ile kanıtlanmış olan AIDS gelişmiş ya da gelişmemiş HIV enfeksiyonları, tedavisi mümkün olmayan veya tedaviye yanıt vermeyen, laboratuvar bulguları ile saptanmış enfeksiyonlarla komplike diğer her türlü konjenital veya edinsel immum yetmezlik sendromları ve hastalıkları.

4. Kalıcı organ fonksiyon bozukluklarına yol açan sistemik enfeksiyonlar.

DİKKAT !!!!
A DİLİMİ = ASKERLİĞE ELVERİŞLİ
B VE D DİLİMLERİ = ASKERLİĞE ELVERİŞLİ DEĞİLDİR.

 

çürük raporu almanın yolları

DERİ HASTALIKLARI

 

Madde 29

A DİLİMİ)

1. Silahlı hizmete engel olmayan, lokalize ve az sayıda : iyi huylu deri tümörleri, (Doğuştan olan benler), sikatrisler (Yara izi) ve yanık sekelleri (yüz bölgesinde 4 cm2`den, diğer vücut bölgelerinde 10 cm2`den büyük olanlar).
2. Çeşitli nedenlerle oluşmuş, silahlı hizmete engel olmayan estetik görünümü bozmasa bile görülen vücut bölgelerindeki tatuaj (Dövme), 2 cm2`den daha büyük  ve
3. Hareketlere güçlük vermeyen, zeka geriliği olmayan, tümörlü, pigmentli Von Recklinghausen hastalığı.
4. Tedavi ile iyileşmiş ve silahlı hizmete engel olmayan deri tüberküloz ve tüberkülidleri.

B DİLİMİ)

1. Hareketlere güçlük veren, tedavi ile , büyük ve yaygın iyi huylu deri tümörleri, estetik görünümü bozan yüz ve boyun bölgesindeki yaygın skatrisler (Yara İzleri).
2. Tedavi ile iyileşmeyen, yüzde ve vücutta ileri derecede şekil bozukluğu yapmış deri tüberküloz ve tüberkülidleri. (Yılancık, Şark Çıbanı vb.)
3. Hareketlere güçlük verecek derecede büyük tümörleri olan ya da estetik görünümü ileri derecede bozan, zeka geriliği ile beraber olmayan hastalığı.

D DİLİMİ)

Tedavi ve ameliyatla düzelmesi olanaksız, hareketleri ya da estetik görünümü bozan çok yaygın skatrisler ve keloidler (yanık ya da cerrahi girişim sonucu deride oluşan bağ dokusu kütleleridir.), vücutta büyük, yaygın pigmentli nevüsler. (Çok büyük geniş BENLER, Yara İzleri, Yanık İzleri)
3. Hareketlere güçlük verecek derecede büyük tümörleri olan, ya da estetik görünümü ileri derecede bozan ve zeka geriliği ile beraber olan Von Recklinghausen hastalığı.

Madde 30

A DİLİMİ)

1. Silahlı hizmete engel olmayan, tedavi ile iyileşen, kronik ve sınırlı deri hastalıkları ve belirtileri (psoriasisler, skleroderma plakları, lokalize atrofiler, kronik ekzemalar, yaygın olmayan vitiligo plakları, yürüyüşe ve silahlı hizmete engel olmayan çeşitli nedenlerle olmuş keratodermiler, sıcak mevsimlerde devam etmeyen ichthyosisler ve benzeri deri hastalıkları.)
2. Tedavi ile iyileşmeyen sınırlı alopecia areata plakları.
3. Askerlik hizmetine engel olmayan soğuk ürtikeri.

B DİLİMİ)

1. Hareketlere güçlük veren, tedavi ile iyileşmeyen, kronik ve yaygın deri hastalıkları ve sekelleri.
2. Güneş ışınlarından etkilenen aktinodermatozlar, yaygın diskoid lupus erythematosus, deri porfiriası, el, yüz veya vücudu kaplayan yaygın vitiligo (Samyeli).
3. Tedavi ile iyileşmeyen alopecia totalis (Kellik) veya alopecia universalis (Bölgesel kellik).
4. Epidermolysis bullosa simple2.
5. (Değişik: 30/1/1997 – 97/9106 K.) En az bir yıllık süreden itibaren aktivasyon ve remisyon periyotlarıyla seyrettiği tesbit edilmiş olan Behçet hastalığı
a. Ağızda aft,
b. Genital bölgede ülserasyonlar,
c. Göz bulguları,
d. Eklem bulguları,
e. Damar bulguları,
Yukarıdaki (a) veya (b) bendlerinden birini yahut her ikisini içeren en az üç bulgunun bulunması şartı aranır.
NOT: Bu fıkra subay ve astsubaylarda 2 yıl tedavi periyodundan; yükümlülerde
1 yıl ertesi yıla bırakma veya sevki geciktirme işleminden sonra uygulanır.

D DİLİMİ)

1. Silahlı hizmete engel olan ve tedavi ile iyileşmeyen, bulaşıcı ve diğer deri hastalıkları (Lepra (Cüzzam), eritrodermik, artropatik ve püstüler psoriasisler, ileri derecede ichthyosisler, 2eroderma pigmentosum, güneş ışınlarıyla şiddetlenen veya sistemik belirtisi olan porfirialar, el ve ayaklardaki keratodermiler,pemphigoid ve pemphiguslar, generalize eritrodermiler, derin mikozlar, tedavi ile iyileşmeyen geniş ve çeşitli nedenli deri ülserleri, distrofik tip epidermolysis bullosa, ileri derecede sistemik komplikasyonları olan Behçet hastalığı).

Madde – 31

A DİLİMİ) 1. Tedavi ile tamamen iyileşmiş, sekel bırakmamış sifiliz (Frengi).

B DİLİMİ) 1. Konjenital sifiliz. (Doğuştan Frengi mikrobu taşıyor olmak)

D DİLİMİ) 1. İç organlarda, kemiklerde ve eklemlerde ileri derecede tahribat yapmış, tedavisi olanaksız sifiliz sekelleri ve gomlar.

 

KAS VE İSKELET SİSTEMİ HASTALIKLARl – 1 nci Bölüm

 

Madde 57

A DİLİMİ)
1. Silah kullanmaya engel olmayan beden hareket ve vazifelerini bozmayan üst ve alt tarafların hafif şekil bozuklukları, hastalıkları, (Kübitüs varus (Dirsekte içe doğru şekil bozukluğu), koksa vara (Kalça kemik başının hafif dışa çıkmış durumu), koksa valga (Kalça kemiğinin genişliği), genu valgum, genu varum (Dizlerin şekil bozukluğu), tibial torsiyon (Bacak kemiklerinin duruş bozukluğu),konjenital boğumlar (doğuştan bacaklarda oluşan küçük boğumlar) v.b. şekil 1).

B DİLİMİ)
1. Beden hareket ve vazifelerini bozan ve ameliyatla düzeltilmeyen üst ve alt tarafların şekil bozuklukları, A diliminde belirtilen hastalıklar ve bacak ekseninin (Spina ilyaka anterior (Kalça çıkıklığına bağlı şekil bozukluğu),  (Diz Kapağı bozuklukları), ayağın ikinci parmaktan geçen ekseni)ileri derecedeki şekil bozuklukları.

D DİLİMİ)
1. Diz üstü ve dirsek üstü amputasyon veya diz ve dirsek eklemleri hizası dahil daha üst bölümlerden dezartikülasyon. (Organ Kaybı)
2. Diz altı ya da dirsek altı

amputasyon dezartikülasyon. (Organ Kaybı)
3. Kol ya da bacaklardan birinin ya da bir bölümünün anadan doğma yokluğu ya da vazife bakımından anadan doğma ya da edinsel bir hastalık sekeli ile yok hükmünde olması. (Doğuştan organ yokluğu)
4. Travmatik bir nedenle oluşmuş üst ya da alt taraflarından birinin yok hükmünde fonksiyon kaybı. (Organ kaybı)

Madde 58
A DİLİMİ)
1. Beden hareket ve vazifelerini bozmayan büyük eklemlerin yerine konmuş çıkığı ya da hafif şekil bozukluğu, önemsiz derecede yapışıklıklar (Normal hareket açısı toplamının 1/4 (dahil) kadarının azalması) (Eklemlerin normal hareket açısı Şekil-2, 3, 4, 5 te gösterilmiştir).

2. Üst ve alt taraf flanks ve flankslar arası eklemlerin iyileşmiş, beden hareket ve vazifelerini bozmayacak derecedeki iltihap sekelleri. (Parmaklarda meydana gelmiş ancak tedavi edilmiş hareket kısıtlığı)

3. Beden hareket ve fonksiyonlarını bozmayan, hayat için tehlike göstermeyen, kemik ve yumuşak dokular içinde yabancı cisimler. (Platin çivi vb.)

B DİLİMİ)
Beden hareket ve vazifelerini bozan:
1. Üst tarafın büyük eklemlerinin (omuz, dirsek ve el bileği) sık sık nükseden habitüel çıkığı, yarım yapışıklığı, normal hareket açısının 1/4 (hariç) ile 1/2 (dahil)`sine kadar hareket noksanlığı ya da gevşekliği. (Tedavi edilemeyen çıkıklar)

2. Alt taraf büyük eklemlerin (kalça, diz ve ayak bileği) hareketlerinde ½ nisbetinde noksanlık yapan eski çıkıkları, yarım yapışıklıkları ya da diğer hastalık sekelleri ameliyatla düzelmesi olanaksız gevşek eklem, sık nükseden, ameliyatla tedavisi olanaksız tüberküloza bağlı olmayan hidropslar (Eklemlerde sıvı birikimi).

3. Ameliyatla çıkarılamayan (Omuz, dirsek, el bileği, kalça, diz ve bileğinde) ve eklem hareketlerini en az 1/2 oranında azaltan eklem faresi (Korpora libera), yabancı cisimler.

4. Üst ve alt taraf falanks ve falankslar arası eklemlerin askerlik görevine engel olacak derecede olan spesifik ve nonspesifik iltihap sekelleri. (Parmak kemiklerinde meydana gelen ve tedavi edilemeyen iltahaplar)

5. Beden hareket ve fonksiyonlarını bozan ya da hayat için tehlike gösteren yumuşak dokuların, organların ve kemiklerin içindeki ameliyatla çıkarılmayan yabancı cisimler.

6. (Değişik: 11/1/2000 – 2000/34 K.) Üst veya alt taraf eklemlerin parsiyel ya da total protezle düzeltilmiş lezyonları. (Kemik ve eklem bozukluklarına uygulanan protezler)

7. Henüz sekel halini almamış, deformite yapmamış olmakla birlikte üst veya alt taraf eklemlerin bir veya birden fazla sayıda tutmuş, kesin tedavisi olmayan kronik, progressif enflamatuar, spesifik veya nonspesifik romatizmal hastalıklar.

8. (ek: 30/1/1997-97/9106 K.) Üst ve alt taraf büyük eklemlerin beden hareket ve vazifelerini bozan aseptik nekroz sekelleri ve geniş eklem yüzü harabiyetleri.(Kemik ve kas üzerinde bulunan ölmüş dokuların harabiyeti)

D DİLİMİ)
Beden hareket ve vazifelerini ileri derecede bozan:

1. Üst ve alt taraf büyük eklemlerinin yerine konmamış eski çıkığı, eklem hareketlerini yarıdan fazla azaltan ya da yürümeyi önemli derecede bozan yapışıklılığı, gevşekliği. (Kalça çıkıkları, Omuz çıkıkları vb.)

2. Üst ya da alt taraf büyük eklemlerinin giderilmesi olanaksız, eski aseptik nekrozu, spesifik ve nonspesifik romatizmal iltihap sekelleri,

3. (Değişik: 11/1/2000 – 2000/34 K.) Üst veya alt taraf büyük eklemlerin parsiyal ya da total protezle düzeltilmiş lezyonları.

KAS VE İSKELET SİSTEMİ HASTALIKLARl– (2 nci BÖLÜM)

 Madde 59 – (Değişik: 30/1/1997 – 97/9106 K.)

A DİLİMİ)
1. Üst ve alt tarafın beden hareket ve vazifelerini bozmayan: kemiklerin soliter çıkıntıları (Kemik çıkıntısı), soliter iyi huylu tümörleri, edinsel ya da doğmalık şekil ve yapı bozuklukları, spesifik ya da nonspesifik romatizmal kemik iltihap sekelleri.

2. Üst ve alt tarafın beden hareket ve vazifelerini bozmayan; boyu 170 santimetreden kısa olanlarda üst tarafta 3 cm. (3 cm. dahil)`ye kadar, boyu 170 santimetre ve daha uzun olanlarda 4 cm. ( 4 cm. dahil)`ye kadar olan uzama ya da kısalmalar. (Vucudun üst tarafı ile alt tarafı uyumluluğu)

3. Üst ve alt tarafın beden hareket ve vazifelerini bozmayan; boyu 170 santimetreden kısa olanlarda alt tarafta 3 cm. (3 cm. dahil)`ye kadar, boyu 170 santimetre ve daha uzun olanlarda 4 cm. (4 cm dahil)`ye kadar olan uzama ya da kısalmalar.

B DİLİMİ)
1. Beden hareket ve vazifelerini bozan; boyu 170 santimetreden kısa olanlarda üst tarafta 3 cm (3 cm.hariç)`den 5 cm. (5 cm. dahil)`ye kadar, 170 santimetre ve daha uzun olanlarda 4 cm. (4 cm. hariç)`den 6 cm. (6 cm.dahil)`ye kadar uzama ya da kısalmalar. (Vucut üst ve alt taraf uyumsuzlukları)

2. Beden hareket ve vazifelerini bozan; boyu 170 santimetreden kısa olanlarda alt tarafta 3 cm. (3 cm. hariç)`den 4 cm. (4 cm. dahil)`ye kadar, boyu 170 santimetre ve daha uzun olanlarda 4 cm. (4 cm. hariç)`den 5 cm. (5 cm.dahil)`ye kadar uzalma ya da kısalmalar. (Vucut üst ve alt taraf uyumsuzlukları)

3. Beden hareket ve vazifelerini bozan; aktivitesi durmuş, hafif sekel bırakmış spesifik, nonspesifik ve romatizmal iltihap sekelleri. (Romatizma neticesi hareket kısıtlılığı yaratan rahatsızlıklar)

4. Beden hareket ve vazifelerini bozan; fena tedavi edilmiş kemik kırıkları sonucu meydana gelen sekeller, şekil bozuklukları. (Daha önce oluşmuş ancak iyi tedavi edilmediğinden hareket kısıtlılığı ve şekil bozukluğu yaratan Kemik kırıkları)

D DİLİMİ)
1. Beden hareket ve faaliyetlerini ileri derecede bozan; fena tedavi edilmiş kemik kırıkları sonucu meydana gelen sekeller, şekil bozuklukları, yalancı eklem. (Kaynamayan kemik kırıkları)

2. Beden hareket ve faaliyetlerini ileri derecede bozan; 59 uncu maddenin B diliminin (1) numaralı fıkrasında gösterilen rakamlardan daha fazla uzama ya da kısalmalar.

3. Beden hareket ve faaliyetlerini ileri derecede bozan; 59 uncu maddenin B diliminin (2) numaralı fıkrasında gösterilen rakamlardan daha fazla uzama ya da kısalmalar.

4. Beden hareket ve faaliyetlerini ileri derecede bozan; kötü huylu kemik tümörleri, kemiklerin mültipl iyi huylu tümörleri, ameliyatla tedavi edildiği halde iki kezden fazla nüks eden soliter iyi huylu kemik tümörleri.

5. Beden hareket ve faaliyetlerini ileri derecede bozan; uzun kemiklerin (Femur, tıbıa, humerus, radius, ulne) tüberkülozu ve diğer kemiklerin tedavisi olanaksız, spesifik romatizmal nonspesifik iltihapları ve sekelleri.

Madde 60
A DİLİMİ)
1. Silahlı hizmete engel olmayan her çeşit eklem derisi yara izleri ve yapışıklıklar. (Örneğin minisküs ameliyatı izi gibi)

B DİLİMİ)
1. Büyük eklemlerin hareketlerini 1/2 oranında azaltan yapışıklıkları ve yara izleri. (Örneğin kalça kemiği ameliyaı izi gibi)

D DİLİMİ)
1. Büyük eklemlerin hareketlerini 1/2`den fazla azaltan geniş yara izleri ve yapışıklıkları.

Madde 61

A DİLİMİ)
Beden hareket ve vazifelerini bozmayan:
1. Kas ve tendon arızaları, beden ve ekstremite hareketlerini bozmayan soliter ya da grup halindeki kas agenezileri (Kas Yokluğu) ve ameliyatla tedavi edilebilen iyi huylu kas tümörleri.

2. Üst tarafta kolda 3 santimetre (3 cm. dahil), ön kolda (dirsek altı)2 santimetre (2 cm. dahil)`ye kadar kas atrofisi (Kas Erimesi) ya da çevre genişliği yapmış hastalık sekelleri.

3. Alt tarafta 3 cm. (3 cm. dahil)`ye kadar olan kas atrofileri ya da çevre genişliği yapmış hastalık sekelleri.

B DİLİMİ)
Beden hareket ve vazifelerini bozan:

1. Önemli beden hareketleri yaptıran tendon ve kasların travmatik sekelleri (Kalıcı rahatsızlıkları).(Kas kasıntıları, kas fıtıkları v.b)

2. Büyük kaslarda devamlı kas iltihapları, miyozit ossifikan (Kas romatizması).

3. Üst tarafta kolda 3 cm. (hariç) 5 cm. (dahil)`ye kadar, ön kolda 2 santimetreden (hariç) 4 cm. (dahil)`ye kadar sabit hale gelmiş kas atrofileri ya da çevre genişliği yapan sekeller.

4. Alt tarafta uylukta 3 santimetreden (hariç) 6 cm. (dahil)`ye kadar, tibia çevresinde 3 cm. (hariç) 5 cm. (dahil)`ye kadar sabit hale gelmiş kas atrofileri ya da çevre genişliği yapan sekeller.

D DİLİMİ)
Beden hareket ve vazifelerini ileri derecede bozan:

1. Kas ve tendonların travmatik önemli derecedeki harabiyeti, ekstremitelerin hareketlerini 58 nci Maddenin 1.fıkrası derecesinde bozan grup kas hastalıkları.

2. Önemli ve devamlı kas iltihapları, ameliyatla tedavisi olanaksız ya da nüks eden iyi huylu kas tümörleri kasların kötü huylu tümörleri.

3. Üst tarafta kolda 5 cm. den fazla ve ön kolda 4 cm. den fazla kas atrofisi ya da çevre genişliği yapan hastalık sekelleri.

4. Alt tarafta uylukta 6 cm.den tibya çevresinde 5 cm. den fazla kas atrofisi ya da çevre genişliği yapan hastalık sekelleri.

 

KAS VE İSKELET SİSTEMİ HASTALIKLARl- (3 ncü BÖLÜM)

 Madde 62

A DİLİMİ)

Başın,kolların serbestçe hareketini kısıtlamayan (Doğuştan Boyun Eğriliği), servikal kaburga (7.omurganın yan çıkıntısının normalden uzun olması) , kalkık skapula (Kürek kemiğinin kalkık olması).

2. Omuz ya da kalçalardan birinin ötekine oranla hafif kalkık ya da inik oluşu.

B DİLİMİ)
1. Nörolojik ya da vasküler belirti yapan servikal kaburga. (İskelet sistemi ile kandolaşımına olumsuz etki yapan kaburga çıkıntısı)

2. Kol ve gövde hareketlerini azaltan skapula (Kürek Kemiği) gevşekliği ya da şekil bozukluğu.

D DİLİMİ)
1. Baş ve boyun hareketlerini ileri derecede bozan ya da yüzde ileri derecede

asimetri yapan tedavi ile düzeltilmesi, giderilmesi olanaksız tortikolis. (İleri derecede boyun eğriliği)

2. Kol ve boyun hareketlerine engel olan, ağır sinirsel ve damarsal bozukluğa yol açmış servikal kaburga.

3. Görünüşü ileri derecede bozan, omuz ve pelviz asimetrisi, (KFS, boyundaki 7. omurdan herhangi ikisinin birbirleriyle kaynaşması ile seyreden doğumsal bir bozukluktur) serebral paralizi v.b.

Madde 63 – (Değişik : 30/1/1997 – 97/9106 K.)

A DİLİMİ)
1. Omurganın hafif derecedeki eğrilik ya da sekil bozuklukları.

2. Göğüs kafesinin hafif şekil bozuklukları (Güvercin göğsü, kunduracı göğsü v.b.).

3. Hareket, his ve stabilite bozukluğu yapmayan, paravertebral kas spazmı göstermeyen, uzun süre ayakta durma ve yürüyüşte bel ve bacak ağrısı meydana getirmeyen iki seviyede spina bifida occulta, birinci derecede spondilolistezis (Bel Omuru kayması) (67 inci maddedeki Ek Şekil 1`de görüldüğü gibi), iyileşmiş soliter ve multipl vertebra kırıkları (Kalça Kemiği kırıkları), tek ve çift taraflı sakralizasyon (Beşinci bel omuru ile kuyruk sokumu kemiğinin birleşik olması), lumbalizasyon (Son göğüs omuru ya da ilk sağrı omurunda doğumsal oluşum bozukluğu) , trompizm (Hiç bir klinik belirti vermeyen sadece radyolojik olarak saptanan tek seviyedeki spina bifida occulta, tek ve çift taraflı sakralizasyon, tek vertebrada lumbalizasyon fakülte ve yüksek okullara alınacak öğrenci adaylarında sağlam kabul edilir).

4. Servikal vertebralar dışındaki vertebralarda posttravmatik ya da nonspesifik romatizmal, iltihap sonu ankiloz ya da cerrahi artrodez (Cerrahi girişim ile bir eklemin sabitleştirilmesi) (En çok 2 vertebrada).

5. Opere edilmemiş disk hernileri (Bel Fıtığı)

B DİLİMİ) (Değişik:4/5/1993-93/4398 K.)
1. Omurganın görünüşü bozacak derecede açı yapan, kompansatris açı gösteren tüberküloza bağlı bulunmayan eğrilik ve şekil bozuklukları (Skolyoz (Omurga Eğriliği), kifoz (Kamburluk), jibozite, lordoz v.b.)

2. Hareket his ya da stabilite bozukluğu yapan spina bifida, spondilolistezis, sakralizasyon, lumbalizasyon, tamamen iyileşmiş ya da aktivitesi durmuş Malde Pott. (Omurilik sinirinin sıkışması neticesinde meydana gelmiş, cerrahi müdahale yapılmasına rağmen halen daha devam eden bel, omurga rahatsızlıkları)

3. Omurganın hareketlerini % 25`den fazla kısıtlayan, devamlı ağrı ve stabilite bozukluğu yapan spondilartritler, travmatik veya dejeneratif hastalıklar, Scheurman hastalığı, Ankilozan Spondilitis.

4. (Değişik: 30/1/1997 – 97/9106 K.) Nedeni ne olursa olsun bir vertebrada tam laminektomi, servikal vertebralarda yapılan tek seviyeli, diğer vertebralarda üç vertebrayı içine alan füzyon ameliyatları. (omurlarda yapılan ameliyatlar)

5. Göğüs kafesinin ileri derecedeki şekil bozuklukları.

6. Radyolojik olarak kanıtlanmış, aynı seviyeden bilateral veya iki ayrı seviyeden tek taraflı açılarak yapılmış disk hernisi ameliyatları.

D DİLİMİ (Değişik: 4/5/1993 – 93/4398 K.)
1. Bel kemiğinin beden hareket ve faaliyetlerini çok ileri derecede bozan ya da görünüşü bozacak derecede şekil bozukluğu yapan eğrilik ya da şekil bozuklukları (asimetri, torsiyon ve fiksasyon gösteren geniş kavisli skolyozlar, sabit ve aşırı lordoz, çok keskin açı gösteren kifoz ve başka şekil bozuklukları).

2. Hiç bir askerlik görevi yapamayacak derecede fonksiyon bozukluğu yapmış göğüs kafesinin çok ileri şekil bozuklukları.

3. İleri derecede hareket ve his bozukluğu yapmış sakralizasyon, lumbalizasyon, spina bifida, spondilolistezis ve ankilozan spondilitis. (Omurga eğrilikleri)

4. 2 vertebrada tam laminektomi ya da 2`den fazla vertabrada kısmi laminektomi, servikal vertebralarda yapılan birden fazla seviyeli füzyon ameliyatları. (Omurgada yapılmış ameliyatlar)

5. Medulla spinalis ya da vertebraların kötü huylu tümörleri. (Omurlarda bulunan tümörler)

6. İleri derecede harabiyet yapmış Mal de Pott.

7. Belirgin his, trofik, statik ya da sfinkter bozukluğu ya da radyolojik bulgu gösteren, tedavisi olanaksız disk hernileri, ekstra meduller tümörler.

8. Tüberküloz hariç, herhangi bir nedenle meydana gelen, tedavi amacı ile yapılmış 3`den fazla vertebrayı içine alan artrodez (Omurga ameliyatı).

9. Kolumna vertebralis hareketlerini % 50 ya da daha fazla kısıtlayan arızalar.

KAS VE İSKELET SİSTEMİ HASTALIKLARl(4 ncü BÖLÜM) (SON)

Madde 64

A DİLİMİ)
1. Askerlik görevine engel olmayan ya da ameliyatla düzeltilebilen fazla parmak ya da baş parmakla 2 nci parmak arası hariç, kullanılan elde iki, diğer elde üç parmak arasında yapışıklıklar ya da Syndactilie. (Muvazzaf olacak personel için el ve ayak parmaklarında yapışıklık olmayacak. Olduğu takdirde B DİLİMİ)

2. Baş ve işaret parmakları hariç, diğer parmaklardan birinin büyük (Makrodaktili) ya da küçük (mikrodaktilie) olması (% 50`den az) (Parmakların aşın büyük/küçük olduğu doğumsal oluşum bozukluğu)

3. Kullanılan elin baş, işaret parmağında bir ya da diğer parmaklarında beş ya da diğer el baş parmağında iki, diğer parmaklarından beş interfalanjial (Parmak Eklemleri) ya da metakarpo-falangial (Parmakların el ayasına bağlandığı yer) eklemlerde sertlik ya da gevşeklik (işaret parmağı tanı sertliğinde bunun yerine orta parmağın fonksiyon yapıp yapmayacağı dikkate alınır.)

B DİLİMİ)1. Hareketleri bozan ve ameliyatla düzeltilmesi olanaksız ellerden birinde konjenital ya da edinsel baş ve işaret parmakları arasındaki yapışıklıklar.

2. Ameliyatla düzeltilmesi olanaksız. Konjenital (Doğuştan) ya da edinsel (Sonradan) baş ve işaret parmakları arası hariç kullanılan elde 3 parmak, öteki elde 4 parmak arasındaki yapışıklıklar ya da her iki elde birden, baş ve işaret parmakları arası hariç, beş parmak toplamında yapışıklıklar.

3. Elin ve işaret parmaklarının büyüklüğünün öteki tarafa göre % 5O`den büyük (Makrodaktilie) ya da küçük (Microdaktilie) olması.

4. Ellerden birinde ya da her ikisinde birden baş ve işaret parmakları hariç diğer parmaklardan ikisi normal parmaklara göre büyüklüğünün % 50`den büyük (Makrodaktilie) ya da % 5O`den küçük (Microdaktilie) olması.

5. Kullanılan elde baş ve işaret parmağı dahil toplamı beş olan (5 dahil)öteki elde 6 (6 dahil) interfalangial ya da metakarpo falangial eklemin sertlik ya da gevşeklikleri.

6. Ellerden birinde baş ve işaret parmağı hariç, 6-9 (9 dahil) interfalangial ya da metakarpo falangial eklemlerde sertlik ya da gevşeklikler.

D DİLİMİ)

1. Ellerden birinde parmakların interfalangial ve metakarpo falangial eklemlerinde B dilimlerinde gösterilenlerden fazla sayıda sertlik ya da gevşeklikler.

2. El fonksiyonlarını yok denecek derecede azaltan kemiklerin noksan ya da fazla büyümesi, kiriş ve kas arızaları, şekil bozuklukları.

Madde 65

A DİLİMİ)
1. Kullanılan baş parmağı hariç bir parmağın bütünü, ya da toplamı üçü geçmemek üzere parmaklarda flanks noksanlıkları (Parmak Boğum noksanlıkları), bir parmağın metekarpı (Tamamı) ile birlikte çıkarılmış olması. (Muvazzaf olacak personel için el ve ayak parmaklarında ve parmak boğumlarında noksanlık olmayacak. Olduğu takdirde B DİLİMİ)

2. (Değişik: 30/1/1997 – 97/9106 K.) Kullanılmayan eldeki parmaklarda baş parmak hariç toplam dördü geçmemek üzere (Beş hariç) flanks noksanlıkları. (Muvazzaf olacak personel için el ve ayak parmaklarında ve parmak boğumlarında noksanlık olmayacak. Olduğu takdirde B DİLİMİ)

3. Ellerden birinde ya da her ikisinde birden baş parmakta bir flanks yokluğu ya da baş parmaklar sağlam olduğu halde işaret parmaklarında kullanılan elde iki kullanılmayan elde metekarpı ile birlikte parmağın yokluğu. (Muvazzaf olacak personel için el ve ayak parmaklarında ve parmak boğumlarında noksanlık olmayacak. Olduğu takdirde B DİLİMİ)

4. Her iki elde birden işaret parmaklarında toplam dördü geçmemek üzere flanks noksanlıkları ya da baş parmaklarında bir flanks yokluğu ile işaret parmakların bir flanks yokluğunun birlikte bulunması.

B DİLİMİ)
1. Kullanılan el baş parmağı hariç, diğer parmaklarda toplamı 4-5 olan flanks yokluğu ya da fonksiyon bakımından bu parmakların yok hükmünde olması.

2. Kullanılan elin baş parmağı hariç, diğer bir parmağın metekarpı ile birlikte çıkarılması ve buna ek olarak diğer parmaklarda 1-3 flanksın yokluğu

3. (Değişik: 30/1/1997 – 97/9106 K.) Kullanılan elin baş parmağında tüm falanks tam yokluğu ya da bu parmağın fonksiyon bakımından yok hükmünde olması.

4. Kullanılan ya da kullanılmayan ellerde baş parmak hariç, diğer iki parmakta tüm flanksların yokluğu ya da bu iki parmağın fonksiyon bakımından yok hükmünde olması.

5. Kullanılmayan elde baş parmak hariç, diğer parmaklarda toplam 5-8 olan (8 dahil) flanks yokluğu ya da bu parmakların fonksiyon bakımından yok hükmünde olması.

6. Kullanılmayan elde baş parmağın tam yokluğu (2 flanks) ya da baş parmağın fonksiyon bakımından yok hükmünde olması.

D DİLİMİ)
1. Kullanılan ya da kullanılmayan elde baş parmağın metekarpı (Tamamı) ile birlikte yokluğu.

2. Kullanılan elde iki parmağın metekarpları (Tamamı) ile birlikte yokluğu.

3. (Değişik: 30/1/1997 – 97/9106 K.) Kullanılan elde toplam yedi ve daha fazla flanks yokluğu.

4. Kullanılmayan elde iki parmağın metekarpları ile birlikte yokluğu ve buna ek olarak iki flanksın yokluğu.

5. Kullanılmayan elde toplamı dokuz ve daha fazla flanks yokluğu.

6. Her iki elde birden toplamı dokuz ve daha fazla flanks yokluğu.

7. Bir elin tüm fonksiyonlarının yok hükmünde olması.

Madde 66

A DİLİMİ)
1. Yürüyüşü güçleştirmeyecek derecede olan ayakların şekil bozuklukları.

2. Ayakların hareketlere engel olmayan yara izleri ve kalkaneus epinleri (Topuk Dikenleri).

3. Bir ayağın diğer ayağa oranla 3 cm. (3 cm. dahil) küçük ya da büyük olması.

B DİLİMİ)
1.(Değişik:30/1/1997-97/9106 K.) Yürüyüşü bozan ve ayağın basarken çekilen ön, arka grafilerinde talus ve kalkaneus arasında ayrılma (Ayak bileği ve tarağı), yan grafilerde talus, naviküler ve birinci metatanstan geçen düz çizginin talonaviküler veya navikulokuneiform eklemde açılanması, tarsal kemiklerde dejenerasyon olması ve kalkaneal yükseklik açısının 10 dereceden (67 nci maddedeki Ek Şekil 2`de görüldüğü gibi) daha az olması ile karakterize flask, spastik

2. Yürüyüşü bozan çukur tabanlık.

3. Yürüyüşü bozan

4. Ayak bilek ekleminin nötral vaziyetten 10 dereceden fazla dorsal fleksiyon yapamayan düşük ayak ve 10 dereceden fazla fleksiyon yapamayan sabit hale gelmiş şekil bozuklukları. (Ayak Bileğinin kendi çevresinde döndürülmesine izin vermeyen şekil bozuklukları)

5. Ayağın eversiyon ve inversiyon hareketlerine engel olan kas, kiriş ve kemik hastalıkları sekelleri. (Ayağın aşağı-yukarı hareketlerine engel olan rahatsızlık)

6. Yürüyüşe engel ve basınç ile ağrılı kalkaneus epinleri (Ayağın topuk-bilek

bağlantı yerleri)ve aşil kirişi (ayağı bacağa bağlayan ve hareket ettiren kas) kısalığı.

7. Bir ayağın diğer ayağa oranla 6 cm. (6 cm. dahil) kadar küçük ya da büyük olması.

8. Talus, naviculer, kuboit kemiklerinden birinin ya da kuneiform kemiklerinden ikisinin yokluğu ya da ileri derecedeki harabiyeti. (Ayak bilek kemiklerinde noksanlık ya da harabiyet. Örnek ayağın bilekten kırılması neticesinde meydana gelmiş, tedaviye cevap vermemiş kemik harabiyetleri)

D DİLİMİ)
1. Yürüyüşe tam engel olan flask düz tabanlık (ayak, bacak kaslarında atrofi ya da spazm, tarsal eklemlerde gevşeme ya da artropatik dejeneresansla birlikte olan arızalar).

2. Spastik düz tabanlık (Kalkaneotalar ya da kalkaneo naviculer blok şeklinde geniş kemik kayması, ayakta şişlik ve kas spazmı ile birlikte olan durumlar).

3. Artritik değişikliklerle birlikte olan çukur tabanlık.

4. Ayağın pençe şeklini alması (Aşil kirişi, kontraksiyonu ve parmakların plantar kontraksiyonu ve artriti görünümle birlikte olan),

5. Ayak bileklerinin nötral vaziyetten 5 dereceden az dorsal fleksiyon,5 dereceden az plantar fleksiyon yapabilme halleri.

6. Ayağın eversiyon ve inversiyon hareketlerinin askerlik görevine engel olacak derecede azalması.

7. İki taraflı ve tedaviden yararlanmayan, yürüyüşü güçleştiren kalkaneus epinleri.

8. Bir ayağın diğerine oranla 6 cm. (dahil) büyük ya da küçük olması.

9. Kalkaneusun ya da diğer tarsal kemiklerden (Talus, Naviculer, kuboit kemiklerden) ikisinin ya da kuneiformlardan 3`nün yokluğu, harabiyet ve triplartrodez yapılmış ayaklar.

10. Bir ayağın fonksiyon bakımından yok hükmünde olması.

Madde 67

A DİLİMİ)
1. Yürüyüşü bozmayan ayak parmaklarının hafif şekil bozuklukları.

2. Baş parmak hariç diğer parmaklardan ikisinin yokluğu ya da toplam olarak 6 flanksın noksanlığı. (Muvazzaf olacak personel için el ve ayak parmaklarında ve parmak boğumlarında noksanlık olmayacak. Olduğu takdirde B DİLİMİ)

3. Ayak Parmaklarının normal vaziyette yapışıklığı.

4. Baş ve ikinci parmak hariç bir parmağın metetarsıyla yokluğu. (Muvazzaf olacak personel için el ve ayak parmaklarında ve parmak boğumlarında noksanlık olmayacak. Olduğu takdirde B DİLİMİ)

5. Başparmakta iki ya da diğer parmaklarda 5 (5 dahil) interfalangial metetarsofalangial eklemlerde sertlik ya da gevşeklik.

6. Parmak fazlalığı (Bir ayakta iki parmağa kadar). (Muvazzaf olacak personel bu kapsamda değil. Olduğu takdirde B DİLİMİ)

7. Hafif derecede Halluks-Valgus ya da halluks-varus (Ayak Başparmaklarının diğer parmaklar üzerine içe veya dışa eğrilmiş olması).

B DİLİMİ)
1. Başparmak yokluğu ya da yok hükmünde olması, başparmağın ikinci parmakla birlikte sürekli ve ileri derecede şekil bozukluğu ileri derecede osteokondritli halluks-valgusu, varusu, rijit durumu çekiç parmak, çıkık parmak büzülme, yapışma, parmak binmesi halleri.

2. Başparmak hariç diğer parmaklarda üçünün noksanlığı ya da ileri derecede şekil bozukluğu (iki ayaktaysa toplamı 5 parmağa kadar (5 dahil).

3. Başparmak hariç diğer parmaklarda toplam olarak 6`sında metetarsoflangial ya da interfalangial eklemlerde tam ankiloz (Hareketsizlik) ya da gevşeklik.

4. Başparmak ile ikinci parmağın metetarso-flangial ya da interfalangial eklemlerinde tam ankiloz.

5. Tedaviye direnen naviculer (Köhler hastalığı) ya da ikinci metetars başı (Freiberg hastalığı) osteokondiriti harabiyet yapan gut sekelleri.

6. Başparmak ya da ikinci parmak hariç diğer üç parmaktan ikisinin metetarslarıyla birlikte yokluğu ya da yok hükmünde olacak derecede harabiyeti.

D DİLİMİ)
1. Her iki ayak baş parmağının yokluğu ya da yok hükmünde olması.

2. Bir ayakta baş ve ikinci parmağın metetarsı ile birlikte çıkarılması ya da yok hükmünde olacak derecede harabiyeti. (Parmak kaybı)

3. Her iki ayakta başparmaklar hariç diğer parmaklardan 6 ya da daha fazlasının çıkarılması ya da yok hükmünde olacak derecede harabiyetleri. (Parmak kayıpları)

4. Baş ve ikinci parmak hariç diğer üç parmağın metetarslarıyla birlikte çıkarılması ya da yok hükmünde olacak derecede harabiyetleri. (Parmak kayıpları)

5. Her iki ayak başparmağının potin giymeye engel, ileri derecede atrit, çıkık halluksvalgus ya da vurus, kötü yapışıklıklardan ileri gelen şekil bozuklukları.

6. Ayağın yürüme ve ağırlığı taşıma fonksiyonlarını % 50`den fazla bozan arızaları.

 Makale Sahibi

Av. Saim İncekaş

Askerlik ile İlgili Diğer Yazılar:

Avukat Saim İNCEKAŞ Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Son Güncelleme Tarihi