Asıl Davadaki Talebi Açıklamak Amacıyla Ek Dava Açılabilir Mi?

Asıl davadaki talebin eksik olması durumunda ne yapılır? Ek bir dava açılarak asıl davadaki talep hakkında açıklama yapılabilir mi?

Bu sorunun cevabını aşağıda yer alan Yargıtay kararında bulabilirsiniz:

“…davanın nitelendirilmesinde tereddüte düşüldüğü kanaati ile taleplerini açıklama anlamında birleşen dosyadaki edinilmiş mallara katılma rejiminin tasfiyesi isteğini içeren davayı açtıklarını bildirmiştir.

Davacının birleşen dosyadaki talebi asıl davadaki talebinin açıklaması, malların ve isteğin netleştirilmesi ile ilgili olduğuna göre bağımsız bir dava olarak kabul edilemeyeceğinden, davalının zamanaşımı defi ve derdestlik itirazının incelenme imkanı yoktur.” (Y8HD, 28.06.2011, E. 2011/2643, K. 2011/3780)

Hakkında: Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Epistemofili teşhisi bulunmaktadır. Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Ayrıca

blank

Adres Araştırma Müzekkere Örneği

T.C. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ Dosya No: [EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ] EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ’ ne Alacaklının adı soyadı ve adresi …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

error: