ASGARİ ÜCRETLİ OLARAK ÇALIŞMAK TEDBİR NAFAKASI VERİLMESİNE ENGEL DEĞİLDİR-Yargıtay Kararı: Esas : 2008/10244 Karar : 2008/15023 Tarih : 18.09.2008

T.C.
YARGITAY
ÜÇÜNCÜ HUKUK DAİRESİ

Esas : 2008/10244
Karar : 2008/15023
Tarih : 18.09.2008

ASGARİ ÜCRETLİ OLARAK ÇALIŞMAK TEDBİR NAFAKASI VERİLMESİNE ENGEL DEĞİLDİR
TEDBİR NAFAKASI
4721 s. MK169197
ÖZET
Asgari ücretli olarak çalışmak tedbir nafakası verilmesine engel değildir. Nitekim yerleşik Yargıtay uygulamasına göre de asgari ücret yoksulluğu ortadan kaldırıcı bir gelir düzeyi olarak kabul edilmemiştir. Kaldı ki tedbir nafakasının niteliği, tarafların birlikte olduğu dönemde sürdürülen yaşam düzeyinin, ayrı yaşama halinde de olsun korunmasına yöneliktir. Mahkemece, eş için takdir edilen nafakanın çalıştığı dönemde de geçerli olacağı değerlendirilip buna göre çocuklar yönünden de nafaka miktarı hakkaniyet ölçüsünde artırılarak hüküm kurulmalıdır.
Taraflar arasında görülen nafaka davasının yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen hüküm taraf vekillerince temyiz edilmiştir.

Y A R G I T A Y K A R A R I

Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü.

Davada, davalı kocanın başka bir kadınla karı-koca hayatı yaşadığı, eşine şiddet uyguladığı ileri sürülerek eş ve çocuklar için tedbir nafakası istenilmiş; mahkemece eş için asgari ücretle çalışmaya başladığı tarihe kadar geçerli olmak üzere 150-YTL., çocuklar için 110’ar YTL.tedbir nafakasına hükmedilmiştir.

Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuni gerektirici sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik görülmemesine göre, davalı tarafın bütün davacı tarafın sair temyiz itirazları yerinde değildir.

Ancak, asgari ücretli olarak çalışmak tedbir nafakası verilmesine engel değildir. Nitekim yerleşik Yargıtay uygulamasına göre de asgari ücret yoksulluğu ortadan kaldırıcı bir gelir düzeyi olarak kabul edilmemiştir. Kaldı ki tedbir nafakasının niteliği, tarafların birlikte olduğu dönemde sürdürülen yaşam düzeyinin, ayrı yaşama halinde de korunmasına yöneliktir.

Somut olayda ilköğretimde okuyan 2 çocuklu bir anne için toplam 370-YTL.nafaka miktarı, tarafların sosyal ve ekonomik durumlarına ve özellikle polis olan davalının 1586-YTL.tutarındaki gelirine ve çocukların eğitim seviyesine uygun bulunmamıştır.

Mahkemece, eş için takdir edilen nafakanın çalıştığı dönemde de geçerli olacağı değerlendirilip buna göre çocuklar yönünden de nafaka miktarı hakkaniyet ölçüsünde artırılarak hüküm kurulmalıdır.

Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün HUMK.nun 428. maddesi gereğince BOZULMASINA ve peşin alınan temyiz harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 18.09.2008 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Son düzenleme tarihi 20 Mayıs 2020 13:56

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.