Artık Değerin Nakit Olarak Ödenmesi

Artık Değerin Nakit Olarak Ödenmesi

EMKR de borçların parasal bir yükümlülük olması sebebiyle, bu rejim sonunda yapılan tasfiyedeki ödemelerin de nakit yolla eda edilmesi kuraldır.

Şu halde tasfiyenin bitiminden sonra muaccel hale gelmiş olan AD ve DAP borçlarının bu tarihten itibaren genel hükümler ve BK kuralları gereğince alacaklılarına ödenmeleri gerekecektir.

Aksi halde, tasfiye ile muaccel hale gelmiş bulunan bu alacakların cebri icra yoluyla borçlusundan tahsili yoluna gidilebileceği açıktır. Vurgulanması gerekir ki. TMK nun 217. maddesine göre mal rejimi; eşler arasında ki alacakların muaccel olmalarını önleyemediği gibi TMK’nin eşler arasında cebri icrayı yasaklayan 165. maddesi de kaldırılmış olduğundan; boşanma sebebi dışında sona eren EMKR dolayısıyla ortaya çıkacak DAP ve AD alacakları yönünden de cebri icra mümkün bulunmaktadır.

EMKR’de doğan DAP ve Katılma Alacağı borçlarının ödenmesi konusunda uygulanması gereken genel kurallar, açıklanan hususlardan ibaret bulunmakla birlikte; bu konuda TMK ca konulan bazı özel hükümlerin bulunduğunun da hatırlanması gerekir, “ödemelerin Ertelenmesi Kolaylığı” başlığı altında; borçlulardan teminat istenmesi ve faiz taleplerini de kapsayan bu kuralların, eşlerin karşılıklı yararlarını korumayı hedeflediği açıktır.

bir yorum bırakın

tr Türkçe
X
error: Sağ tıklama özelliği kapalıdır.