Arsa Sahibin Müteahhit Yerine Daireyi Satması Neticesinde Düzenlenecek İbraname

Arsa Sahibin Müteahhit Yerine Daireyi Satması Neticesinde Düzenlenecek İbraname

BELGEDİR

X Noterliğinin …….. tarih …… nolu Düzenleme Şeklinde Taşınmaz Satış Vaadi ve Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi gereği arsa sahiplerinden ………. üzerinde bulunan ancak müteahhite bırakılan dairelerden olan …. ili ….. ilçesi …..parselde bulunan …. nolu konut niteliğindeki bağımsız bölümün satışı, müteahhit ……………..‘nin bilgisi ve muvafakati dahilinde satım bedeli müteahhitte kalacak şekilde müteahhitin işaret ettiği üçüncü kişi alıcı X’e tapuda devredilmektedir.

Tapuda devir işlemi ile yukarıda anılan sözleşme gereği müteahhit şirketin X nolu daireye ilişkin olarak X’ten bir alacağı kalmayacak olup bu nedenle arsa sahibi X ibra edilmektedir.

İşbu tutanak; X Noterliğinin X tarih X y. nolu Düzenleme Şeklinde Taşınmaz Satış Vaadi ve Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin X maddesi gereğince tarafların ortak ve hür iradeleri ile düzenlenmiş olup belgenin imzalanmasıyla birlikte dairenin tapuda mülkiyetinin devri ve satış bedelinin tamamının alıcı tarafından müteahhit şirkete ödeneceği ve bu nedenle ilgili taşınmaz bölümü bakımından müteahhit şirket tarafından X’in ibra edildiği taraflarca gayrikabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt edilmiştir. tarih

Satıcı

…………. (Kimlik No: ………….)

adına vekaleten ……………………………..

(imza)

Alıcı ……………………..

(TC No: ………………..….)

(imza)

…………….. adına

(Yetkilisi: …………) (Vergi No: ……………..…….)

(imza)

Son düzenleme tarihi 13 Temmuz 2020 21:07

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.