Arsa Sahibi Ferağ Görevini Yerine Getirmeden Tazminat İsteyemez

Tem 16, 2020 | Arsa Karşılığı İnşaat

Arsa Sahibi Ferağ Görevini Yerine Getirmeden Tazminat İsteyemez

Arsa Sahibi Ferağ Görevini Yerine Getirmeden Tazminat İsteyemez

 

  • Davalının sözleşme gereğince A ve B blok inşaatların kabasını süresi içinde tamamlamasına karşın davacı tarafça davalıya verilecek olan bağımsız bölümlerin satış yetkisinin ve ferağının verilmediği, bu surette davacının sözleşme gereğince edimini yerine getirmediği inşaatın ferağ aşamasına gelmesinden sonra, sözleşmedeki bu edimini yerine getirmeyen arsa sahibinin inşaatın gecikmesinden söz ederek gecikme tazminatı talep etmeye hakkı bulunmaz.

İlgili yargıtay kararı şu şekildedir:

Taraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.
Davacı vekili, müvekkili ile davalı şirket arasında … tarihli kat karşılığı inşaat sözleşmesi yapıldığını, sözleşmeye göre inşaata davalı şirketçe inşaat ruhsatının alımına müteakip 1 ay içinde başlanılacağını, inşaatın yapım süresinin 18 ay olduğunu, anılan bu sözleşmenin taraflarca … tarihli sözleşme ile tadil edildiğini, davalıya ve müvekkiline bırakılan dairelerin yeniden düzenlendiğini, gerek ilk ve gerekse yeni sözleşmeye göre de inşaatın bitim tarihinin … tarihi olduğunu, …. Asliye Hukuk Mahkemesinin … D.iş sayılı dosyası ile yapılan tespitte her iki bloğun genel olarak %70 oranında tamamlandığının tespit edildiğini, bugüne kadar dairelerin müvekkiline teslim edilmediğini, 4 nolu dairenin her iki tarafın rızası ile satıldığını ileri sürerek diğer 6 daire için aylık … TL’den … Ocak ayından itibaren 6 aylık kira bedeli olan… TL’nin dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalıdan tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
Davalı vekili, sözleşmeye göre müvvekiline devredilmesi gereken bağımsız bölümlerin devredilmediğini, sözleşmede kademeli devir yetkisi öngörüldüğünü, müvekkilinin de tapu iptali ve tescil talepli dava açtığını, resmi şekilde yapılmayan … tarihli sonraki sözleşmeyi kabul etmediklerini savunarak davanın reddini istemiştir.
Mahkemece, iddia, savunma, benimsenen bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamına göre, … Asliye Hukuk Mahkemesi’nin… esas sayılı, davacısı …. ve davalısı ….. olan tapu iptal ve tescil davasında davanın kabulü ile dava konusu A blok 2 ve 5 no’lu bağımsız bölümler ile B blok 2, 5 ve 6 no’lu bağımsız bölümlerin tapularının iptali ile davacı adına tesciline karar verildiği, A blok 1 no’lu bağımsız bölümün iskan alınana kadar davalı uhdesinde bırakılmasına karar verildiği ve kesinleştiği, … tarihli adi sözleşmede yapılan değişikliklerin esaslı nitelikte olduğu ve resen düzenleme şeklinde yapılmadığı bu nedenle taraflar arasındaki… tarihli sözleşme hükümlerinin geçerli olduğu, davalının sözleşme gereğince A ve B blok inşaatların kabasını süresi içinde tamamlamasına karşın davacı tarafça davalıya verilecek olan bağımsız bölümlerin satış yetkisinin ve ferağının verilmediği, bu surette davacının sözleşme gereğince edimini yerine getirmediği inşaatın ferağ aşamasına gelmesinden sonra, sözleşmedeki bu edimini yerine getirmeyen arsa sahibinin inşaatın gecikmesinden söz ederek gecikme tazminatı talep etmeye hakkı bulunmadığıgerekçesi ile davanın reddine karar verilmiştir. (23. Hukuk Dairesi 2015/303 E. , 2016/2113 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ : …. Asliye Hukuk Mahkemesi)
Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

blank

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir.