Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinde Maliklerden Birisi Sözleşmeyi İmzalamazsa Ne Olur?

Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinde Maliklerden Birisi Sözleşmeyi İmzalamazsa

TMK’nun 692. maddesi hükmü gereğince, paylı malın özgülendiği amacın değiştirilmesi, korumanın veya olağan şekilde kullanmanın gerekli kıldığı ölçüyü aşan yapı işlerine girişilmesi veya paylı malın tamamı üzerinde tasarruf işlemlerinin yapılması, oybirliği ile aksi kararlaştırılmış olmadıkça, bütün paydaşlarının kabulüne bağlıdır.

Arsa payı karşılığı inşaat da olağan şekilde kullanmanın gerekli kıldığı ölçüyü aşan bir yapı işidir. Bu nedenle paydaşların tamamının sözleşmede taraf olmaları gerekir. Ancak paydaşların sözleşmeyi aynı anda imzalamaları gerekmez. Değişik tarihlerde imzalanabileceği gibi, bir kısım arsa sahiplerinin yaptığı sözleşmeye sonradan icazet verilebilir. Aksi halde sözleşme geçersiz olacaktır.

Sözleşmede imzası bulunmayın paydaşın sözleşmenin feshi davasında taraf olması sözleşmeye onay verdiği anlamına gelir.Keza Yargıtay 15.HD ‘nin 02.02.2010 tarih, 2009/6610 E., 2010/648 K., sayılı kararında: ” TMK’nın 692. maddesi uyarınca kat karşılığı inşaat sözleşmelerinin geçerli olabilmeleri için tüm tapu maliklerince yapılması gerekir.

Somut olayda, kat karşılığı inşaat sözleşmesi X tarafından yapılmıştır. Sözleşme tarihinde taşınmazın paydaşı olan X ve X’in sözleşmede imzaları bulunmamaktadır. Ancak sözleşmede imzası bulunmayan tapu paydaşları X ve X kat karşılığı inşaat sözleşmesinin feshi davasını açmakla sözleşmeye muvafakat etmiş sayılırlar.” yönünde hüküm kurulmuştur.( 15.HD, 14.03.2013, 2012/7767 E., 2013/1748 K.)

Yine bu yönde bir başka yargıtay kararı şu şekildedir:

Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmelerinin geçerli olarak kurulabilmesi için tüm arsa malikleri ile geçerli bir sözleşme yapılması gerekir. Tüm arsa maliklerinin katılmadığı sözleşme geçersiz olup, sözleşmeye katılmayan malik ile sözleşme yapıldığı tarihte önceki sözleşmeler de geçerli hale gelir. (23. Hukuk Dairesi 2016/1139 E. , 2018/5669 K.)

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Son düzenleme tarihi 13 Temmuz 2020 22:45

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.