ARAZİ EK KİRA SÖZLEŞMESİ

BU SÖZLEŞME  KİRAYA VEREN……….. İLE KİRACI…………….. ARASINDA …………………………..TARİHİNDE   İMZALANAN ARAZİ EK KİRA SÖZLEŞMESİNE  EK SÖZLEŞMEDİR.

 

Taraflar arasında münakit olunan …..… tarihli ARAZİ EK KİRA SÖZLEŞMESİ imza edilmiş olup sözleşmenin 2. Maddesi ‘’Elektrik ve su pompası ile trafonun tamir ve bakımı kiracıya aittir. Kiracı bu için hiçbir ücret talep etmeyecektir.Kiracı elektrik vesaire aboneliklerini üzerine alacaktır.Ayrıca sulamadan kaynaklı Gediz Sulama Birliğine ödenen sulama ücreti kiracıya aittir.’’ şeklinde/hükmünde iken;

 Kiracı elektirk aboneliği alınmasına dair mevzuatın izin vermemesiyle bu konuda GEDİZ A.Ş.’nin bürokratik/idari karmaşası sebebiyle kiracı elektrik aboneliğini üzerine alamadığından iyiniyetle ve tarafların mutabakatı üzerine  akdin devamı için,

  1. madde ‘’Elektrik ve su pompası ile trafonun tamir ve bakımı kiracıya aittir. Kiracı bu iş için hiçbir ücret talep etmeyecektir. Elektirk ve su abonelikleri kiralayan üzerinde kalacaktır.Kiracı diğer vesaire aboneliklerini üzerine alacaktır.Ayrıca sulamadan kaynaklı Gediz Sulama Birliğine ödenen sulama ücreti kiracıya aittir.’’ Ancak elektrik aboneliği kiralayan üzerinde kalacaksa da elektrik kullanımı/kullanılmaması, hatalı kullanılması, bakımı,onarımı, güvenlik tedbirlerinin alınması-alınmaması vesaire herhangi bir sebeple kiracıya veya işçisine, mahiyetine veya herhangi bir 3. Kişiye gelecek cismani,maddi,manevi her türlü zarardan ve ödemeden kiracı mesuldür,bu fiilerden mevzuat kapsamında doğacak cezai sorumluluklarda kiracıya aittir Anılan sorumluluklardan dolayı herhangi bir şekilde kiralayanın herhangi bir mesuliyeti yoktur, kiralayanın cezai sorumluluğu da bulunmamaktadır. Ayrıca kiracı elektrik kullanımı-kullanılmaması, hatalı kullanılmasından dolayı fiili ve hukuki ihlalleriyle meri mevzuat hükümlerine aykırı davranması sebebiyle ilgili kurum ve kuruşlar tarafından verilecek para cezası, cezalar vesaire idari yaptırımlardan sorumludur, ödemekle yükümlüdür. Kiracı bu madde de sayılan sebepleri ve şartları gayrı kabili rucü kabul ettiğini kabul ve beyan eder’’ Şeklinde değiştirilmiştir. Taraflar uzlaşma, mutabakat ve kabulle 2.maddede ki bu değişikliği/değişik halini kabul etmişlerdir.

…..… tarihli ARAZİ EK KİRA SÖZLEŞMESİ’nin ve bu ek/değişiklik sözleşmesinin münakit taraflarınca iş bu sözleşme ……… tarihinde …. Nüsha olarak imzalanmıştır.

Kiaralayanlar                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Kiracı

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

bir yorum bırakın

error: Sağ tıklama ve kopyalama özelliğini sadece Üyeler kullanabilir. Menü >ÜYELİK< sekmesinden siteye üye olunuz.