Araçtaki Ayıpların Tespiti Nasıl Yapılır?

Eyl 8, 2020 | Tüketici Hukuku Avukatlığı

Araçtaki Ayıp ve Tespit Edilmesi

Büyük bir hevesle aldığınız aracınızda bir arıza yani hukuki anlamıyla bir ayıp mı çıktı? Böyle bir durum son derece heves kırıcı, ancak bir şekilde bu ayıbın giderilmesi için neler yapabileceğinizi düşünmekten başka da bir çareniz yok. Araçtaki ayıbın tespit edilmesi, giderilmesi sürecini en hızlı şekilde işletmeniz gerekli. Adana Avukat İncekaş Hukuk Bürosu olarak bu yazımızda araçtaki ayıbın bir an önce tespit edilmesi için nasıl bir yol izlenmesi gerektiğini sizler için ele aldık.

Araçtaki Ayıpların Tespiti Dava Dilekçesi

ADANA … SULH HUKUK MAHKEMESİ’NE

BİLİRKİŞİ VE KEŞİF TALEPLİDİR.

TESPİT İSTEYEN:                                                                         

VEKİLİ: Adana Avukat İncekaş Hukuk Bürosu

ALEYHİNE TESPİT

İSTENEN:                                        

KONU                     :HMK’nın 400-405 maddeleri gereğince delil tespiti talebimizi havi layihamızdır.

AÇIKLAMALAR                  :

A) MADDİ VAKIALAR;

1) Tespit isteyen müvekkil ……………………………………………………………………………………………………………….(EK-1, FATURA)(Araç 0 Km Olup, ilk ve tek sahibi müvekkilimdir)

2)  Müvekkilim………………………………. Şoförler,otomobilciler ve nakliyeciler esnaf odasına kayıtlı olan bir taksici olup,söz konusu aracı ticari amaçla “TAKSİ” olarak kullanmak üzere ÖTV indiriminden yararlanarak satın almıştır.

B) ARAÇTA ÇIKAN AYIPLARA YÖNELİK AÇIKLAMALAR;

1) Müvekkilim Tespite konu aracı,ticari amaçla”taksi” olarak kullanırken, 13.02.2019 Tarihinde, seyir halindeyken, mekanik arıza sebebiyle,aniden araç bozulmuştur.(EK-2 ARAÇ ÇEKME VE TESLİM ALMA TUTANIĞI) Müvekkilimin maliki olduğu araçta hiçbir sorun yokken bozulması üzerine,oto kurtarma aracılığıyla söz konusu davaya konu araç, Volkswagen servisi olan “ …………………………..” servisine götürülmüştür.

2) Volkswagen Servisinde ,müvekkilimden herhangi bir rızasını içeren  imza alınmadan,aracın motoru sökülmüş,mekanik arızanın ise aracın motorundan kaynaklandığı,fabrika çıkışlı bir hatasının bulunduğu,söz konusu gizli hatanın giderilmesi için onarımının şart olduğunu tarafımıza iletmişlerdir.

3) Müvekkilim söz konusu aracı, taksici olması sebebiyle,hergün her saat şehir içinde ayrıca şehirler arasında kullanmakta olduğundan,ortaya çıkan  gizli ayıbın, aracın motorunun içerisinde olmasından, tamir edilmesi durumunda, bütün motorunun sökülmesi nedeniyle değeri azalacak olacağından ve müvekkilimi büyük bir maddi kayba sokacağından bahisle,fabrika çıkışlı bir hata sebebiyle aracının onarılmasını istememiştir.

4) Tespit isteyen Müvekkil ,TBK 227. Maddesinin 4. Fıkrasındaki seçimlik haklarından birisi olan  ayıpsız bir benzeri ile değiştirilmesini talep etmiş,……………………. Servisi ise,talebimizi muhatap …………………………………’ye bildirmediği gibi, “ Aracın ise servisten çekilmesini talep etmiştir.

5) Bunun üzerine müvekkilim TBK’nın 223. Maddesi gereğince “satılanda olağan bir gözden geçirmeyle ortaya çıkarılamayacak bir ayıp bulunması hâlinde,bu tür bir ayıbın bulunduğu sonradan anlaşılırsa, ayıbın hemen satıcıya bildirilmesi gerektiği”hükmü gereğince , 25 şubat 2019 tarihinde 00654 numaralı İhtarı  ,Aleyhe tespit istenile……………….. Aksaray 4. Noterliği  kanalıyla ihtar etmiştir.( EK-3) Fakat söz konusu ihtara cevap verilmemiştir.

6) Müvekkilim vergi yükümlülükleri olan,şoförler odasına kayıtlı taksicidir.İş bu davaya konu aracını da taksi amacıyla usulüne uygun olarak kullanmaktadır.13.02.2019 tarihinden itibaren ise fabrika çıkışlı hatadan dolayı taksisini kulanamamaktadır.Müvekkilim kazanç sağlayamadığı gibi,ticari faaaliyetini ikame ettirememesinden dolayı zarara girmiştir.

C) DELİL TESPİTİNDE HUKUKİ YARARIN VARLIĞINA YÖNELİK AÇIKLAMALAR;

1) Tespit isteyen müvekkil, ticari kazanç sağlayamadığı,mesleki faaliyetini devam ettiremediğinden ötürü mağduriyet yaşamaktadır. Yaşanan tüm mağduriyetler sonucunda müvekkilimin gelir sağladığı aracının motorunda böyle büyük bir hatanın çıkması,hem mesleki faaliyetini etkilediği gibi hemde ileri tarihli mağduriyet yaşayacağının bir göstergesidir.

2) Gelinen bu durum itibari ile dava konusu aracın arızalanmasında müvekkilin hiçbir sorumlululupu yoktur.Tespit isteyen müvekkil Türk Borçlar kanunundaki seçimlik haklarını kullanarak, ayıpsız bir benzeri ile değiştirilmesi hakkını kullanmak istemektedir. Müvekkilimin söz konusu aracının ……………………….. Volkswagen servisinde arızalı bir şekilde durması, büyük  bir zarara sebebiyet vermeye devam etmektedir.

3) Müvekkilim aracını kullanamadığı gibi onarımını da diğer seçimlik hakkını (ayıpsız bir benzeri ile değiştirme) kullanmasından ötürü yaptıramamaktadır. Müvekkilimin söz konusu mağduriyetinin devam etmemesi, tespit neticesi sonrasında açacağımız ayıpsız benzeriyle değiştirilme davasına kadar aracını (garanti kapsamı dışında) onarıp kullanabilmesi amacıyla , ARACIN MOTORUNDAKİ MEKANİK ARIZANIN FABRİKA ÇIKIŞLI OLDUĞUNUN tespit edilebilmesi için delil tespiti yoluna gitmek zorunluluğu hasıl olmuştur. Bu bakımdan müvekkil davacının delil tespiti talebinde HMK. ‘nun 400. maddesinin aradığı manada hukuki yararının olduğu izahtan varestedir.  

4) Kaldı ki, Müvekkilimin işi ve mesleği açısından aracını kullanabilmesi,hak kaybına uğramaması için, mekanik arızanın tespiti sonrasında aracının onarımı yaptırıp,söz konusu ayıpsız benzeri ile değiştirilmesi davası sonuçlanıncaya kadar aracını kullanması gerekmektedir. İş bu sebepten dolayı söz konusu tespitin aciliyeti vardır.HMK MADDE 403-” (1) Talep sahibinin haklarının korunması bakımından zorunluluk bulunan hâllerde, karşı tarafa tebligat yapılmaksızın da delil tespiti yapılabilir. ” gereğince Tespit talebimizin derhal yapılması gerekmektedir.

D) BİLİRKİŞİDEN TESPİT ETMESİ İSTEDİĞİMİZ HUSUSLARA DAİR AÇIKLAMALARIMIZ;

Söz konusu davaya konu …………………………………………….. TDI 120 PS Comfortline Tiptr araç………………………………. VOLKSWAGEN (Adres  : )  servisindedir.Araçtaki fabrika çıkışlı mekanik arızanın, üretim  hatasından kaynaklı olduğunun  tespit edilebilmesi için aracın bulunduğu adreste uzman bilirkişinin katılımı ile keşif icrasını talep etmekteyiz.

İcra edilecek keşif sırasında bilirkişiden cevaplamasını istediğimiz sorular şunlardır;

A)Aracın Motorundaki arızanın üretiminden kaynaklı mekanik arıza olup olmadığı,

NETİCE-İ TALEP                 : Yukarıda maruz durum muvacehesinde gerek işin aciliyeti ve gerekse aracın üretim kaynaklı mekanik hatasının tespiti halinde yüklenici aleyhine dava yoluna gidilecek oluşu karşısında HMK’ nın 400 vd. maddelerinde yer alan şartları taşıyan delil tespiti talebimizin kabulü ile;

1) Mahkemenizce resen seçilecek konunun uzmanı olan bilirkişi vasıtasıyla, servis mahallinde keşif icra edilerek araç ve aracın motorunda ………………………………………………… araç)  üretim hataları olup olmadığının TESPİTİNE,

2) HMK’nın 403. maddesi gereğince işin aciliyetine nazaran karşı tarafa tebligat yapılmaksızın delil tespit yapılmasına dair karar verilmesini bilvekale arz ve talep ederiz. tarih

                                                                                                                                                             Tespit isteyen Vekili

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Uyarı: Bu işlem için giriş yapmanız gerekmektedir. Üst menüde yer alan üye giriş sayfasından ücretsiz giriş yapabilirsiniz.