Yorum yaparak bilgiyi çoğaltın!

Yazıyı okumanızın ardından konuyla alakalı fikir, düşünce, gelişme veya düzeltmelerini yorum kısmında belirtebilirsiniz. Bu sayede konuyla ilgili gelişmelerden e-posta yoluyla haberdar olur ve yenilikleri takip etme şansı yakalarsınız.

Araçta Maddi Hasar Rucuen Tazminat Konulu İstinafa Cevap Dilekçesi

Araçta meydana gelen maddi hasar nedeniyle sigorta şirketine açılan rucuen tazminat davasında yerel mahkemenin kararı sonrasında istinafa cevap dilekçesinin nasıl hazırlanması gerektiği aşağıdaki örnek taslak üzerinde inceleyebilirsiniz.


…………… BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ

İLGİLİ DAİRESİNE

Sunulmak Üzere

……………….. SULH HUKUK MAHKEMESİ

SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

Gönderilmek Üzere

……………….NÖBETÇİ SULH HUKUK MAHKEMESİ
SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

YANIT VEREN

DAVACI                    : ………. ………………….. (TC Kimlik No: ……………..)

Adres: …………………………………….

VEKİLİ                      : Avukat Saim İNCEKAŞ- Turhan Cemal Beriker Bulvarı, Ziya Algan İş Merkezi No:9 K:5 D:41, 01010 Seyhan/ADANA
İSTİNAF YOLUNA BAŞVURAN

DAVALI                    :

……………………. …………………………

Adres: ……………………………………..

KONU                        : ……….. Sulh Hukuk Mahkemesinin ……Esas- …….. Karar sayılı, ……….. tarihli kararına karşı istinaf kanun yolu başvurusuna karşı yanıtlarımızdır
AÇIKLAMALAR     :

  • Davalı …………….. Tic. Ltd. Şti, müvekkile …………… poliçe numarası ile ………… plaka sayılı aracını Ticari Filo Kasko Poliçesi ile sigortalatmıştır. Davalıya ait aracın ………… tarihinde …………… plaka sayılı araçla çarpışması neticesinde, müvekkil şirket oluşan …….. TL tutarındaki tüm zararını ödemiştir. Sigortalı bulunan ………… plaka sayılı vasıtaya çarparak araçta maddi hasar meydana gelmesine sebep olan ………… plaka sayılı vasıta ……… Sigorta A.Ş.ye ……………… poliçe no ile zorunlu mali sorumluluk ve ihtiyati mali mesuliyet sigortası ile sigortalıdır.

  • Müvekkil şirket sigortalı aracın uğradığı hasarın bedeli olarak sigortalısına ………. tarihinde ……… TL ödeyerek sigortalısının haklarına halef olmuştur. Kazada kusurlu olan ……….. plaka sayılı aracı sigortalamış olan ……… Sigorta A.Ş.’ye rücu edilmiş, ……… Sigorta tarafımıza …….TL ödemiş, kalan ……… TL’nin ise kendilerine doğrudan başvuran ……….. plaka sayılı aracın sahibine ödediklerini bildirmişlerdir.

  • Davalı sigortalı hasarın tamamı olan …….. TL’yi müvekkilim şirketten almasına rağmen, ……. Sigorta’ya başvurarak haksız ve hukuka aykırı olarak ……. TL daha almıştır. TTK.1301.md. ve Karayolları Trafik Kanunu gereğince müvekkil, davalı sigortalısının haklarına halef olduğundan davalının sebepsiz olarak zenginleştiği miktar olan ……. TL’nin yasal faizi ile beraber iadesi talep edilmiştir.

  • Mahkemece, davalının kendi sigorta şirketinden zararının tamamını aldığı halde zarar veren 3. kişinin sigortacısından da …….. TL alarak, davacı müvekkil şirketin halefiyet hakkını ihlal ettiği anlaşıldığından davanın kabulüne karar verilmiştir. Yerel mahkemenin kararı usul ve yasaya uygundur.

TALEP SONUCU : Yukarıda açıklanan nedenlerle,

  • Mahalli mahkeme tarafından verilen kararın usul ve yasaya uygun bulunması nedeniyle istinaf başvurusunun usulden ve esastan reddine karar verilmesini,
  • Vekalet ücreti ve masrafların karşı tarafa yüklenmesini,
  • Kötü niyetle istinafa başvuran karşı tarafın yargılama giderlerine ve cezaya mahkum edilmesine karar verilmesini vekaleten arz ve talep ederim. Saygılarımla.

İSTİNAF YOLUNA BAŞVURANA

YANIT VEREN DAVACI VEKİLİ

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Son düzenleme tarihi 18 Ocak 2020 01:42

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.