Araç Satış Sözleşmesi ve Örneği

Ağu 4, 2020 | Şirketler Hukuku Avukatlığı

Araç Satış Sözleşmesi ve Örneği

Satıcı,  trafikte kendi adına tescilli …………… plakalı aracı  Alıcıya X -TL bedelle satmıştır. Bu araç üzerinde bir adet X tedbiri ve ayrıca aracın borcu nedeniyle bir adet de rehin bulunmaktadır. Alıcı bu 2 ayrı hak mahrumiyetini bilerek aracı bu haliyle satın almıştır.

Alıcı, 07.11.2018 tarihi itibariyle satıcıya ……. TL (yazıyla ……………………………) kaparo bedeli ödemiştir. Teslim tarihine kadar satın alınacak araçta meydana gelebilecek her türlü kusur ve hasar halinde satıcı, alıcının ödemiş olduğu kaparo bedelini alıcıya 11.12.2018 tarihinde iade edecek olup taraflar araç satımından vazgeçmiş olacaktır.

Araç Satış Sözleşmesi Örneği -1-

OTOMOBİL SATIŞ PROTOKOLÜ

Bir tarafta …………………………………………………………………………………… adresinde mukim, ………………. TC Kimlik No’lu satıcı …………………………, diğer tarafta ……………………………………………………………………………………………………….. adresinde mukim, …………………………  TC Kimlik No’lu alıcı ………………….. arasında akdedilen otomobil satış sözleşmesine ilişkindir. Buna göre aşağıda cinsi ve evsafı yazılı araç Satıcı tarafından Alıcıya noter huzurunda satılacaktır.

Satılan aracın kimliği ;

Plaka                          :

Cinsi                           :

Markası ve tipi           :

Modeli            :

Rengi                          :

Motor No                    :

Şase No                       :

Tescil Tarihi   :

Ruhsat sahibi  :

Adres                          :

  • Yukarıda kimliği belirtilen otomobilin satışı 11.12.2018 tarihinde aşağıdaki şartların sağlanması halinde gerçekleşecektir.
  • Alıcı, 07.11.2018 tarihi itibariyle satıcıya ……. TL (yazıyla ……………………………) kaparo bedeli ödemiştir. Teslim tarihine kadar satın alınacak araçta meydana gelebilecek her türlü kusur ve hasar halinde satıcı, alıcının ödemiş olduğu kaparo bedelini alıcıya 11.12.2018 tarihinde iade edecek olup taraflar araç satımından vazgeçmiş olacaktır.
  • Satış konusu otomobilin satış bedeli ……………….. TL (yazıyla ……………………………)’dir. Alıcı, karşılıklı mutabık kaldığı …………….. TL’lik otomobil bedelinin;
  • ……………. TL’lik kısmını 12.2018 tarihinde …………….. adına kayıtlı olan …………………. Bankası’nın …………. Hesap No’lu hesabından, satıcının ……………… Bankası’nda bulunan ……………… Hesap No’lu hesabına gönderecektir.
  • Bakiye kalan ………….. TL’lik kısım ise 12.2018 tarihinde elden nakit olarak satıcının kendisine ödeyecektir. Nakit ödemenin yapılmasının ardından satıcı işbu sözleşmedeki uygun yere araç bedeli olarak elden teslim aldığı bedeli el yazısı ile imza ve tarihi de belirtmek suretiyle belirtecektir. İşbu yazının kararlaştırılan bedelin elden ödendiğini ispata yarar kesin delil niteliğinde olacağını taraflar kabul etmektedir.

3- Aracın satıcı tarafından alıcıya teslim tarihi 11.12.2018 olarak kararlaştırılmıştır. Ayrıca aracın noter huzurunda yapılacak satış tarihine kadar kullanılmasından doğan mesuliyetleri ve her türlü idari/adli/vergisel cezai mesuliyet ve mükellefiyetleri satıcıya, teslim tarihinden sonraki mesuliyet ve mükellefiyetler ise alıcıya aittir.

4- İşbu sözleşmeden doğan ihtilaflarda Adana Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. Ayrıca bu sözleşme 17.11.2018 tarihinde 1 sayfa olarak 2 nüsha halinde imzalanmış taraflar teslim almıştır.

Alıcı-Satıcı

EL YAZISI İLE:

Araç Satış Sözleşmesi Örneği -2-

ARAÇ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

…………….  ile ……………….. X tarihinde …………. bir araya gelerek aşağıdaki şartlarda bir araç satış sözleşmesi düzenlemişlerdir. Bundan sonra …………………….. ALICI, ……………….. ise  SATICI olarak anılacaktır.

1-Satıcı,  trafikte kendi adına tescilli …………… plakalı aracı  Alıcıya X -TL bedelle satmıştır. Bu araç üzerinde bir adet X tedbiri ve ayrıca aracın borcu nedeniyle bir adet de rehin bulunmaktadır. Alıcı bu 2 ayrı hak mahrumiyetini bilerek aracı bu haliyle satın almıştır.

2-Bu aracın satış bedeli olan 80.000-TL-nin ………..-TL’sı  peşin olarak satıcıya ödenecektir. Bakiye ………..-TL ise, araç üzerindeki rehin ve tedbir kalktığında aracın noterden alıcıya satışı yapılırken ödenecektir. Rehine konu olan borcu satıcı ödemeye devam edecektir. Borcu bittiğinde rehin kaldırılacaktır. 

3-Bu aracın alıcıya teslimi işbu sözleşmenin imzalanması ile birlikte yapılmıştır. Bugünden itibaren bu aracın kullanılmasından doğacak her türlü cezai ve hukuki sorumluluk alıcıya aittir. 3. kişilere verilebilecek her türlü zararı alıcı ödeyecektir. Satıcıya dava açılması durumunda da her türlü mahkeme ve avukat masrafları ile ortaya çıkacak tazminat bedellerini alıcı ödeyecektir.  Yine bugünden itibaren aracın her türlü vergisi alıcı tarafından ödenecek, muayenesi, sigortası alıcı tarafından yaptırılacaktır. Araca tam kasko da yine alıcı tarafından yaptırılacaktır.

4-Aracın bugünden itibaren cezai sorumluluk doğuran herhangi bir şekilde kullanılmasından dolayı yakalanması, bağlanması veya müsadere edilmesi durumunda alıcı hiçbir hak iddia etmeyecek ve ödediği …………..-TL üzerinde de hiçbir hak iddia etmeyecektir.

5-…………. tarihinde İstanbul’da düzenlenen işbu sözleşmeden doğacak uyuşmazlıklarda İstanbul  Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

Satıcı-Alıcı-ŞAHİT-ŞAHİT

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

Kategoriler

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir.