Araç Kira Sözleşmesinin Feshi İhtarname Örneği

ADANA (  ) NOTERLİĞİ’NE

İHTARNAME

İHTAR EDEN : 

MUHATAP : 

KONU : Şahsım ile muhatap arasında akdedilen …… yevmiye numaralı Araç Kira ve Devir Sözleşmesinin sözleşmeye aykırılık sebebiyle tarafımca tek taraflı feshi, sözleşmeye aykırılıktan kaynaklanan cezai şartın ödenmesi, aksi takdirde yasal yollara başvurulacağı hususlarını içeren ihtarnamedir. 

AÇIKLAMALAR

1-) Şahsım ile tarafınız arasında ………. yevmiye numaralı Araç Kira ve Devir Sözleşmesi akdedilmiştir. İşbu Sözleşme uyarınca maliki olduğunuz……. plakalı  ….. model DAF Kamyonun kiralanması karşılığında Sözleşmede belirtilen kira bedelinin 48 ay olarak sürekli ödenmesi, bedelin tamamının ödenmesi halinde ……. plakalı aracın mülkiyetinin şahsıma geçeceği hususunda anlaşılmıştır. 

2-) Sözleşme gereğince …… aracın kiralanması karşılığında ödenmesi kararlaştırılan kira bedeli şahsım tarafından tarafınıza eksiksiz ve muntazam bir şekilde ödenmiştir. Buna karşılık …… tarihli Araç Kira ve Devir Sözleşmesi uyarınca şahsıma kiraladığınız aracın üzerine, tarafınız aleyhine girişilen icra takibi dolayısıyla …….. Sayılı dosyasından haciz konması ve aracın yakalanarak trafikten men edilmesine karar verilmesi üzerine …….. plakalı aracı kullanma imkanım ortadan kalkmıştır. Aynı zamanda kira sözleşmesi süresince araca tarafımca çok sayıda tamirat ve masraf yapılmıştır, bu masraflara ilişkin olarak alacak ve dava haklarım saklıdır. Böylece …….. tarihli Araç Kira ve Devir Sözleşmesi konusuz kalmıştır. Bu husus açıkça Sözleşmeye aykırılık teşkil etmekte olup tarafınız açıkça Sözleşmeye uymadığınızdan dolayı ……….. tarihli Araç Kira ve Devir Sözleşmesini tek taraflı olarak feshediyorum. Sözleşme konusu araca haciz ve yakalama konulmasından dolayı 3 ay boyunca tarafımca araç çalıştırılamamış bu nedenle maddi zararım doğmuştur. Yoksun kaldığım kazanç ve araca yapmış olduğum tamirat ve masraflara karşılık 100.000,00 TL cezai şartı aşan alacak, talep ve dava haklarım saklıdır.

3-) ……. tarihli Araç Kira ve Devir Sözleşmesinin dördüncü maddesinde “Kiraya veren taraf haksız olarak aracı çalıştırmaması, sözleşmeyi fesih etmesi, kiracıya mağduriyet yaratması halinde 100.000 (Yüzbin) TL cezai şart ödemeyi şimdiden  kabul etmektedir.” hususu ifade edilmiştir. Tarafınızın Sözleşmeye aykırı davranışı sonucu Sözleşmeye konu kiralanan aracın üzerine haciz konulup yakalanarak trafikten men edilmesine karar verilmesi dolayısıyla ……… plakalı aracın şahsım tarafından kullanım imkanı ortadan kaldırılmıştır. Bu sebeple Sözleşmede kararlaştırılan 100.000,00 TL cezai şartı tarafıma ödemenizi, aksi takdirde yasal yollara müracaat edeceğimi, bu nedenle yapılacak tüm masrafların tarafınızdan talep edileceğini ihtaren bildiririm. 19.02.2019                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          İHTAR EDEN

SAYIN NOTER;

Üç suretten ibaret olan işbu ihtarnamenin bir suretinin dairenizde saklanmasını, bir suretinin muhataba tebliğini ve muhataba tebliğ şerhini havi bir suretinin de tarafıma verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim. 

Bu makaleyi sosyal medyada paylaşarak sitemize katkıda bulunabilirsiniz.
    Generic placeholder image
    Avukat Saim İncekaş
    Avukat Saim İncekaş Avukatlık Ofisi'nde kurucu avukat.
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Henüz Oy Yok)
Loading...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

tr Türkçe
X
error: Uyarı: Sağ tıklamak için üye olabilirsiniz !! Üye olabilmek için tarafımızdan referans kodu almanız gerekmektedir.