Araç Haczi Talebi Dilekçesi

Araç Haczi Talebi Dilekçesi -1-


        T.C.

        KADIKÖY

… İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

DOSYA NO: … … …Esas

            Alacaklı vekili geldi. “Borçlu aleyhine başlatılan kesinleşmiş icra takibi neticesinde

 -Borçlunun Uyap sisteminden tespit edilecek Taşınmazlarının haciz için bağlı bulundukları

Tapu Sicil Müdürlüklerine tezkere yazılmasına

 – yine uyaptan adına kayıtlı araç çıkması halinde kayden haczine

   karar verilmesini talep ediyorum.” dedi. Beyanı okundu, imzası alındı. 03.12.2017

                                                                                                                                    Alacaklı Vekili

Avukat Saim İNCEKAŞ -Adana/Seyhan

BORÇLULAR          : … … … (T.C. KİMLİK NO : … … … )

KARAR

Talep ve dosya incelendi; Talep gibi işlem yapılmasına karar verildi

  icra Md. Yrd.

Araç Haczi Talebi Dilekçesi -2-


İSKENDERUN  İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NE,

DOSYA NO: 2016/… E.

TALEP

1-Borçlu adına  kayıtlı araç kaydı bulunup bulunmadığının sorgulanmasını araç kaydına rastlanması halinde haciz konulmasını ve takyidatlarının çıkarılarak dosyamıza eklenmesini talep ederim.08.08.2019

                                                                                                          Alacaklı Vekili

                                                                                Av.

Araç İhtiyati Haczi Talebi Dilekçesi -3-


T.C.
………
Dosya No : ………

[TRAFİK TESCİL MD.BULUNDUĞU YER] TRAFİK TESCİL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ’ NE

Alacaklının adı soyadı ve adresi:
Alacaklının vekilinin adı soyadı ve adresi:
Borçlunun adı soyadı ve adresi:
Borç Miktarı:
Araç Bilgileri:[ARAÇ PLAKA NO]

           

Borçlunun menkul ve gayrimenkul malları ile üçüncü kişiler üzerindeki hak ve alacaklarının ihtiyaten haczine [İHT.HCZ. KR.VEREN MAHK.] Asliye Ticaret Mahkemesi’ nin [İHT.HCZ.DOSYA NO] D.İş sayılı dosyası ile [İHT.HCZ.KARAR TARİHİ] tarihinde karar verilmiştir.

Karar gereği, borçlu adına kayıtlı olması halinde yukarıda plaka numarası yazılı bulunan aracın ihtiyaten haczi ile, aracın görüldüğü yerde yakalanarak parka çekilmesine karar verilmiştir.

Karar gereği işlem yapılarak haczin tatbiki ile işlem neticesi ile birlikte varsa araç üzerindeki takyidatların Müdürlüğümüze bildirilmesi rica olunur. ………

………

İcra Müdürü 

bir yorum bırakın

error: Kopyalama, kısıtlı içerik ve diğer özellikleri sadece kayıtlı üyeler kullanabilir. Menü>Üyelik sekmesinden detaylı bilgi edininiz.