Araç Haczi Talebi Dilekçesi

Araç Haczi Talebi Dilekçesi -1-


   T.C.

KADIKÖY

… İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

DOSYA NO: … … …Esas

Alacaklı vekili geldi. “Borçlu aleyhine başlatılan kesinleşmiş icra takibi neticesinde

-Borçlunun Uyap sisteminden tespit edilecek Taşınmazlarının haciz için bağlı bulundukları

Tapu Sicil Müdürlüklerine tezkere yazılmasına

– yine uyaptan adına kayıtlı araç çıkması halinde kayden haczine

 karar verilmesini talep ediyorum.” dedi. Beyanı okundu, imzası alındı. 03.12.2017

Alacaklı Vekili

Avukat Saim İNCEKAŞ -Adana/Seyhan

BORÇLULAR          : … … … (T.C. KİMLİK NO : … … … )

KARAR

Talep ve dosya incelendi; Talep gibi işlem yapılmasına karar verildi

icra Md. Yrd.

Araç Haczi Talebi Dilekçesi -2-


İSKENDERUN  İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NE,

DOSYA NO: 2016/… E.

TALEP

1-Borçlu adına  kayıtlı araç kaydı bulunup bulunmadığının sorgulanmasını araç kaydına rastlanması halinde haciz konulmasını ve takyidatlarının çıkarılarak dosyamıza eklenmesini talep ederim.08.08.2019

                            Alacaklı Vekili

Av.

Araç İhtiyati Haczi Talebi Dilekçesi -3-


T.C.
………
Dosya No : ………

[TRAFİK TESCİL MD.BULUNDUĞU YER] TRAFİK TESCİL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ’ NE

Alacaklının adı soyadı ve adresi :
Alacaklının vekilinin adı soyadı ve adresi :
Borçlunun adı soyadı ve adresi :
Borç Miktarı :
Araç Bilgileri : [ARAÇ PLAKA NO]

Borçlunun menkul ve gayrimenkul malları ile üçüncü kişiler üzerindeki hak ve alacaklarının ihtiyaten haczine [İHT.HCZ. KR.VEREN MAHK.] Asliye Ticaret Mahkemesi’ nin [İHT.HCZ.DOSYA NO] D.İş sayılı dosyası ile [İHT.HCZ.KARAR TARİHİ] tarihinde karar verilmiştir.

Karar gereği, borçlu adına kayıtlı olması halinde yukarıda plaka numarası yazılı bulunan aracın ihtiyaten haczi ile, aracın görüldüğü yerde yakalanarak parka çekilmesine karar verilmiştir.

Karar gereği işlem yapılarak haczin tatbiki ile işlem neticesi ile birlikte varsa araç üzerindeki takyidatların Müdürlüğümüze bildirilmesi rica olunur. ………

………

İcra Müdürü

Son düzenleme tarihi 28 Ekim 2019 19:07

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.