Araç Haczi Talebi Dilekçesi

Mar 6, 2018 | Talepler

Araç Haczi Talebi Dilekçesi -1-


T.C.

KADIKÖY

… İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

DOSYA NO: … … …Esas

Alacaklı vekili geldi. “Borçlu aleyhine başlatılan kesinleşmiş icra takibi neticesinde

-Borçlunun Uyap sisteminden tespit edilecek Taşınmazlarının haciz için bağlı bulundukları Tapu Sicil Müdürlüklerine tezkere yazılmasına yine uyaptan adına kayıtlı araç çıkması halinde kayden haczine karar verilmesini talep ediyorum.” dedi. Beyanı okundu, imzası alındı.(buraya dilekçe tarihini giriniz)

                                                                                                                                    Alacaklı Vekili

Avukat Saim İNCEKAŞ -Adana/Seyhan

BORÇLULAR:

KARAR

Talep ve dosya incelendi; Talep gibi işlem yapılmasına karar verildi

  icra Md. Yrd.

Araç Haczi Talebi Dilekçesi -2-


İSKENDERUN  İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NE,

DOSYA NO: 2016/… E.

TALEP

1-Borçlu adına  kayıtlı araç kaydı bulunup bulunmadığının sorgulanmasını araç kaydına rastlanması halinde haciz konulmasını ve takyidatlarının çıkarılarak dosyamıza eklenmesini talep ederim.08.08.2019

                                                                                                          Alacaklı Vekili

                                                                                Av.

Araç İhtiyati Haczi Talebi Dilekçesi -3-


T.C.
………
Dosya No : ………

[TRAFİK TESCİL MD.BULUNDUĞU YER] TRAFİK TESCİL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ’ NE

Alacaklının adı soyadı ve adresi :  
Alacaklının vekilinin adı soyadı ve adresi :  
Borçlunun adı soyadı ve adresi :  
Borç Miktarı :  
Araç Bilgileri : [ARAÇ PLAKA NO]

           

Borçlunun menkul ve gayrimenkul malları ile üçüncü kişiler üzerindeki hak ve alacaklarının ihtiyaten haczine [İHT.HCZ. KR.VEREN MAHK.] Asliye Ticaret Mahkemesi’ nin [İHT.HCZ.DOSYA NO] D.İş sayılı dosyası ile [İHT.HCZ.KARAR TARİHİ] tarihinde karar verilmiştir.

Karar gereği, borçlu adına kayıtlı olması halinde yukarıda plaka numarası yazılı bulunan aracın ihtiyaten haczi ile, aracın görüldüğü yerde yakalanarak parka çekilmesine karar verilmiştir.

Karar gereği işlem yapılarak haczin tatbiki ile işlem neticesi ile birlikte varsa araç üzerindeki takyidatların Müdürlüğümüze bildirilmesi rica olunur. (buraya dilekçe tarihini giriniz)

İcra Müdürü 

Araç Haczi Talebi

ADANA 2. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NE

DOSYA NO:

Yukarıda numarası yazılı dosya borçlusu ….  haciz talepli olarak gönderilen icra emri …. tarihinde tebliğ edilmiş olmasına rağmen bugüne kadar dosya borcu kapatılmamıştır. Takip kesinleşmiştir.

Borçlu adına kayıtlı …. plakalı araca haciz konularak takyidatlarının çıkarılmasını talep ederim.

Alacaklı Vekili

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank