Kategoriler: İcra Hukuku

Araç Haczi Talebi Dilekçesi

Araç Haczi Talebi Dilekçesi

[ICRADAIRESI]’ NE

İCRA DOSYA NO: [ICRADOSYANO]

ALACAKLI:[ALACAKLIADISOYADI]

VEKİLİ: [ ALACAKLIVEKILIADISOYADI ]

BORÇLU:

BORÇLU ADRESİ:[BORCLUADRESI]

KONU: Borçlu adına kayıtlı araçların haczi ve takyidatların çıkartılması talebidir.

Yukarıda adı geçen borçlu hakkında başlatılan takip kesinleşmiştir.

UYAP sisteminde borçlu adına kayıtlı araç olduğu görünmektedir. Buna göre UYAP kayıtlarında borçlunun adına kayıtlı görünen araçların trafik kaydına haciz şerhinin işlenmesine, haczedilecek araçların takyidatlarının ilgili trafik tescil şube müdürlüğünden sorgulanarak dosya içine alınmasına karar verilmesini müvekkilim adına saygıyla dilerim. [GUNUN TARIHI]

Alacaklı Vekili

[ALACAKLI VEKILI ADI SOYADI]

Son düzenleme tarihi 7 Nisan 2020 19:12

Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Epistemofili teşhisi bulunmaktadır.

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.