Yorum yaparak bilgiyi çoğaltın!

Yazıyı okumanızın ardından konuyla alakalı fikir, düşünce, gelişme veya düzeltmelerinizi yorum kısmında belirtebilirsiniz. Bu sayede konuyla ilgili gelişmelerden e-posta yoluyla haberdar olur ve yenilikleri takip etme şansı yakalarsınız.

Araç Haczi Talebi Dilekçesi

Araç Haczi Talebi Dilekçesi

[ICRADAIRESI]’ NE

İCRA DOSYA NO: [ICRADOSYANO]

ALACAKLI:[ALACAKLIADISOYADI]

VEKİLİ: [ ALACAKLIVEKILIADISOYADI ]

BORÇLU:

BORÇLU ADRESİ:[BORCLUADRESI]

KONU: Borçlu adına kayıtlı araçların haczi ve takyidatların çıkartılması talebidir.

Yukarıda adı geçen borçlu hakkında başlatılan takip kesinleşmiştir.

UYAP sisteminde borçlu adına kayıtlı araç olduğu görünmektedir. Buna göre UYAP kayıtlarında borçlunun adına kayıtlı görünen araçların trafik kaydına haciz şerhinin işlenmesine, haczedilecek araçların takyidatlarının ilgili trafik tescil şube müdürlüğünden sorgulanarak dosya içine alınmasına karar verilmesini müvekkilim adına saygıyla dilerim. [GUNUN TARIHI]

Alacaklı Vekili

[ALACAKLI VEKILI ADI SOYADI]

Son düzenleme tarihi 7 Nisan 2020 19:12

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.