Araç Değer Kaybı Tazminat Dilekçesi

Araç Değer Kaybı Tazminat Dilekçesi

X NÖBETÇİ ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI                                      :

VEKİLİ                                        :

ADRESİ                                       :

DAVALI                                        :

TALEP KONUSU  : Fazlaya ilişkin dava, talep ve ileride müddeabihi artırma haklarımız saklı kalmak kaydıyla; ……… tarihinde meydana gelen trafik kazası neticesinde meydana gelen araç değer kaybının şimdilik 1.000,00 TL sini ve müvekkile ait ……….. plakalı araçta meydana gelen hasarın onarım bedelinin  kusur oranı tespit edilerek tahsili talebidir.

HARCA ESAS DEĞER   : 1.000,00 TL

AÇIKLAMALAR  :

Müvekkilin sevk ve idaresinde bulunan …… plaka sayılı Skoda marka aracı ile ……… tarihinde saat 13:44 sıralarında ……… caddesini üzerinden ……… Caddesi istikametine doğru trafik kurallarına uygun bir biçimde seyir halindeyken, , yine aynı istikamete giden ……….’ın kullandığı …….. plaka sayılı araç, trafik ışıklarına uymayarak müvekkilimin arabasına çarparak müvekkilin kullandığı araçta maddi hasara neden olmuştur.

Karşı taraf sürücüsü ……….. sevk ve idaresindeki ……….. plakalı araç trafik ışıklarına uymayarak …….caddeden çıkıp …….. Caddesinden Yıldız Caddesi istikametine normal seyir halinde olan müvekkilin kullandığı …….. plakalı araca sağ ön kısımdan çarpmıştır. Karşı taraf araç sürücüsü, sürücü asli kusurlardan olan ” trafik işaretlerine uymama ” kusurunu işlemek ve 2918 sayılı yasanın 47/1-b maddesini de ihlal etmek suretiyle %100 kusurlu olarak kazaya neden olmuştur. Olayda müvekkilimizin hiçbir kusuru bulunmamaktadır.

İş bu olayın akabinde tarafımızca ANKARA … SULH HUKUK MAHKEMESİNDE 2019/ … D.İŞ VE 2019/… K. Sayılı dosyasında hasar tespit davası açılmıştır. Ankara .. Sulh Hukuk Mahkemesinden alınan bilirkişi raporuna göre 2542,11 TL hasar çıkmıştır. Ancak belirtmiş olduğumuz faturalardan da anlaşılacağı üzere müvekkil aracı 3100,00 TL’ye yaptırmıştır. Müvekkil aracını yaptırdıktan sonra ../../2020 tarihinde piyasa değeri 55.000,00 TL olmasına karşın 50.000,00 TL ye satmıştır.

Müvekkil bu süreçte aracını kullanamamış, araçtaki hasarı yaptırmış ve aracını piyasa değerinin altında satmak zorunda kalmıştır.

HUKUKİ DELİLLER             : TTK,TBK,TMK,HMK VE SAİR MEVZUAT.

SUBUTİ DELİLLER              : Olay anı görüntüleri, Ankara … Sulh Hukuk Mahkemesince alınan Bilirkişi Raporu, Kaza Tespit Tutanağı, Keşif, Bilirkişi ve taktir edilecek sair deliller.

SONUÇ VE İSTEM             : Yukarıda izah ettiğimiz üzere;

Dava konusu trafik kazasında kusurlu tarafın tespit edilmesini,

Kazaya karışan …… plakalı araç üzerine ihtiyaten tedbir konulmasına,

Müvekkil tarafından araçta oluşan hasarların yaptırılma bedellerinin davalı taraflardan alınarak müvekkile verilmesini,

Müvekkil tarafından Ankara .. Sulh Hukuk Mahkemesinde açılan tespit davası giderlerinin davalı taraflardan alınarak müvekkile verilmesini,

Müvekkile ait araçta meydana gelen değer kaybı karşılığının yasal faizi ile birlikte davalı taraflardan alınıp müvekkile verilmesini,

Tüm yargılama giderleri ile avukatlık ücretlerinin davalı tarafa bırakılmasını vekil eden adına saygıyla arz ve talep ederiz. tarih

  Davacı Vekillleri

                   

EK       :

1.Vekaletname Sureti

2.Arabuluculuk Tutanağı

3.Trafik kazası tespit tutanağı

4.Olay anını görüntüsü -CD(Daha sonra fiziki olarak verilecektir)

5.Sigorta poliçesi

6.Araç Ruhsatı Sureti

7.Ankara .. Sulh Hukuk Mahkemesince alınan Bilirkişi Raporu

8.Hasar yaptırma faturaları

Son düzenleme tarihi 23 Şubat 2020 18:16

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.