Arabuluculuk Yetki İtiraz Dilekçesi

Sayın Arabulucu Av. ——,

TALEPTE BULUNAN :
TALEP KONUSU : İstanbul Arabuluculuk Bürolarının yetkisine itirazımın sunulması hakkındadır.

AÇIKLAMALAR :
Tarafıma XXX Sigorta Anonim Şirketi tarafından Ticari Nitelikteki Hizmet Sözleşmesinden Kaynaklanan alacakları konusunda İstanbul Anadolu Arabuluculuk Bürosuna yapılan başvuru üzerine Ticari Uyuşmazlıklarda Dava Şartı Arabuluculuk Sürecine Davet Mektubu ulaşmıştır. İlk toplantının 09.07.2019 tarihinde saat 14:00’da —- İncirli/Bakırköy’de olacağını belirtmiş bulunmaktasınız.

Öncelikle arabuluculuk bürosunun yetkisine itiraz ediyorum. Şöyle ki; sigorta alacağına ilişkin başvuran sigorta şirketi ile aramda herhangi bir sözleşme ilişkisi bulunmamaktadır. İkametgahım — SAKARYA’ dır. Ayrıca başvuru konusuna ilişkin işyerim de — Sakarya’da faaliyet göstermektedir. Bu sebeple başvurucu Sigorta Şirketi yetkisiz arabuluculuk bürosuna başvurmuştur, yetkili arabuluculuk bürosu Sakarya Arabuluculuk Bürosu’dur.

Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Dava şartı olarak arabuluculuk MADDE 18/A- 8’de yetki itirazı düzenlenmiş olup”Arabulucu, görevlendirmeyi yapan büronun yetkili olup olmadığını kendiliğinden dikkate alamaz.Karşı taraf en geç ilk toplantıda, yetkiye ilişkin belgeleri sunmak suretiyle arabuluculuk bürosunun yetkisine itiraz edebilir. Bu durumda arabulucu, dosyayı derhâl ilgili sulh hukuk mahkemesine gönderilmek üzere büroya teslim eder…” denmektedir. Ekte ikametgah belgem ve işyeri kirasına ilişkin kira sözleşmem bulunmaktadır.
SONUÇ : Yukarıda belirttiğim üzerine İstanbul Arabuluculuk Bürosunun yetkisine itiraz ettiğimi yetkili arabuluculuk bürosunun Sakarya arabuluculuk büroları olduğunu bildirir, yetki itirazımın incelenmek üzere ilgili sulh hukuk mahkemesine gönderilmesini talep ederim. 06/06/2019

TALEPTE BULUNAN
EKİ : İkametgah Belgesi ve Kira Sözleşmesi

Avukat Saim İncekaş – Adana Barosu Sicil 4293

bir yorum bırakın

error: Kopyalama, kısıtlı içerik ve diğer özellikleri sadece kayıtlı üyeler kullanabilir. Menü>Üyelik sekmesinden detaylı bilgi edininiz.