Bir Sayfa Seçin

Sn. Avukat Arabulucu ……..

BAŞVURU SAHİBİ             :

KARŞI TARAF                      :

KONU: Arabulucu dilekçemizdeki maddi hatanın giderilmesi hk.

AÇIKLAMALAR  :

İlgili dosyada rücu sebebi olarak her ne kadar 09 ……… plaka sayılı aracın sebebiyet verdiği kaza sonucu F……. ödenen tazminatın rücu denmiş ise de, Aslında rücu sebebi ödeme emrinde belirtildiği üzere 31 ……… plaka sayılı aracın sebebiyet verdiği kaza sonucu …………….. ödenen tazminatın rücuen tazminine ilişkindir. Karşı taraflara işbu beyan düzeltme dilekçemizin gönderilmesini rica eder gereğini saygıyla talep ederiz.

                                                               Av.

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana – Boşanma ve Ceza Avukatı

Son Güncelleme Tarihi