Araba Almak Amacıyla Ziynet Altınları Kendisinden Alınan Eş Altınları Geri İsteyebilir – Yargıtay Kararı: Esas 2007/3615

Araba Almak Amacıyla Ziynet Altınları Kendisinden Alınan Eş Altınları Geri İsteyebilir

“…Yapılan soruşturma, toplanan delillerle davalı karşı davacı koca’nın, eşine hakaret ettiği, evden kovduğu ve dönüşüne engel
olmak için evin anahtarını değiştirdiği anlaşılmaktadır. Bu halde taraflar arasında ortak hayatı temelinden sarsacak derecede ve birliğin devamına imkân vermeyecek nitelikte bir geçimsizlik mevcut ve sabittir. Olayların akışı karşısında davacı karşılık davalı dava açmakta haklıdır. Bu şartlar altında eşleri birlikte yaşamaya zorlamanın artık kanunen mümkün görülmemesine göre, davacı karşılık davalı (kadın)’m boşanma davasının kabulü ile tarafların boşanmalarına karar verilecek yerde, yetersiz gerekçe ile davanın reddi doğru bulunmamıştır.

2-Davacı-karşılık davalı kadın, dava dilekçesinde, düğünde kendisine takılan altınlarının, evlenmelerinden sonra davalı tarafından elinden alındığını ileri sürerek altınlarının iadesini de talep etmiş, bununla ilgili nisbi harcı da yatırmıştır. Toplanan delillerden davacıya ait dava konusu altınların, düğünden sonra “araba alacağından” bahisle davalı tarafından davacıdan rızası hilafına alındığı ve davalının bunları iade etmediği anlaşılmaktadır. Bu durumda davacının altınlarla ilgili isteğinin kabulü gerekirken isteğin reddi isabetsizdir…”(2. HD, 28.12.2007, 2007/3615-179%).

Son düzenleme tarihi 20 Mayıs 2020 13:36

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.