Ara Kararda Tedbir Nafakası Tarihinin Belirtilmemesi Durumunda Nafaka Karar Tarihinden İtibaren İstenir – Adi Ödemenin Nafakaya Mahsubu Kriteri Yargıtay Kararı: Esas 201624852 Karar 201715505 Tarih 13.12.2017

Oca 30, 2020 | Nafaka Avukatı

Ara Kararda Tedbir Nafakası Tarihinin Belirtilmemesi Durumunda Nafaka Karar Tarihinden İtibaren İstenir – Adi Ödemenin Nafakaya Mahsubu Kriteri Yargıtay Kararı

T.C.
YARGITAY
ONİKİNCİ HUKUK DAİRESİ

Esas : 2016/24852
Karar : 2017/15505
Tarih : 13.12.2017

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkikinin borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:

Alacaklı tarafından … 8. Aile Mahkemesi’nin 26.02.2013 tarihli ara kararına dayalı olarak başlatılan tedbir nafakasına ilişkin genel haciz yoluyla takipte alacaklı tarafından borçlunun itirazının kaldırılmasının istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda itirazın kaldırılmasına karar verilmiştir.

Dosyaya konulan banka kayıtlarının incelenmesinde; mahkemece, nafakaya ilişkin ara karar kurulmadan önce ve sonra yapılan ödemeler olduğu görülmektedir.

Ödemelerin belirli kıstaslar dahilinde yapılması halinde, nafaka borcundan mahsubu söz konusu olabilecektir. Bu bağlamda, nafaka alacağının tahsilini teminen borçlu hakkında takibin kesinleşmesinden sonra yapılan ödemelerin nafaka borcuna mahsuben yapıldığının kabulü gerektiği gibi hakkaniyet kuralları gereği takip öncesine ait, yapılan ödemelerde hükmolunan aylık nafaka miktarı ve bu miktarın katları şeklinde ödemeler görünüyor ise, nafaka borcuna ilişkin olarak yapıldığının da kabulü gerekir. Aksi halin kabulü, aşırı şekilcilik olup, hak zayiine ve mükerrer ödemelere neden olur.

Somut olayda; itirazın kaldırılmasına esas teşkil edecek meblağ mahkemenin ara kararıyla tedbir nafakası olarak tesis edilen ve ilamsız takibe konu olan miktardır. Hükme esas alınan bilirkişi raporunun incelenmesinde ise daha önceden taraflar arasındaki ilamlı takibe ilişkin şikayet üzerine verilen … 6. İcra Hukuk Mahkemesi’nin 2014/699 E., 2015/565 K. sayılı kararının da hesaplamada nazara alınmaması gerekirken hatalı olarak dikkate alındığı görülmüştür.

O halde bahsi geçen ve ilamlı takibe ilişkin mahkeme karararı dikkate alınmaksızın ve ayrıca nafaka ara kararında, nafaka başlangıç tarihi belirtilmediğinden anılan nafakanın ara karar tarihi olan 26/02/2013 tarihinden itibaren istenmesi mümkün olacağından dosya içeriğindeki banka kayıtları ile birlikte belirtilen hususlar dikkate alınmak suretiyle yeniden bilirkişi raporu aldırılarak sonucuna göre hüküm kurulması gerekirken, eksik inceleme ile yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir.

SONUÇ : Borçlunun temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK’nun 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 13.12.2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Ara Kararda Tedbir Nafakası Tarihinin Belirtilmemesi Durumunda Nafaka Karar Tarihinden İtibaren İstenir - Adi Ödemenin Nafakaya Mahsubu Kriteri Yargıtay Kararı

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Uyarı: Bu işlem için giriş yapmanız gerekmektedir. Üst menüde yer alan üye giriş sayfasından ücretsiz giriş yapabilirsiniz.