Yorum yaparak bilgiyi çoğaltın!

Yazıyı okumanızın ardından konuyla alakalı fikir, düşünce, gelişme veya düzeltmelerinizi yorum kısmında belirtebilirsiniz. Bu sayede konuyla ilgili gelişmelerden e-posta yoluyla haberdar olur ve yenilikleri takip etme şansı yakalarsınız.

Ara Kararı Yerine Getirme, Ara Karara Beyan Dilekçesi

Ara Kararı Yerine Getirme, Ara Karara Beyan Dilekçesi -1-

ADANA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

(İŞ MAHKEMESİ SIFATIYLA)

SAYIN HÂKİMLİĞİ’NE,

DOSYA NO             : 2018/434 E.

DAVALI                 :

VEKİLİ                   :Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana

DAVACI                 :

KONU                     : 28.05.2019 Tarihli duruşmada verilen 5 ve 10 nolu ara karar hk.

AÇIKLAMALAR   :

Yukarıda esas numarası verilen ve Mahkemeniz nezdinde görülen dosyanın 28.05.2019 tarihli duruşmasında verilen 5 nolu ara karar gereği davalı şirketler arasındaki sözleşme örneğini ve 10 nolu ara karar gereği davacının çalışma süresini ve aldığı ücret miktarını kabul edip etmediğimize ilişkin beyanımızı işbu dilekçe ile ve ekinde sunuyoruz. Gereğinin yapılmasını saygılarımızla                                                Davalı Vekili

Av.

Ara Kararı Yerine Getirme, Ara Karara Beyan Dilekçesi -2-

T.C.

ADANA 2. AİLE MAHKEMESİ’NE

Dosya No : 2858/586 E.

DAVACI/KARŞI DAVALI           :

VEKİLİ           :

DAVALI/KARŞI DAVACI  :

VEKİLİ           :

DAVA           : Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni  İle Boşanma (Çekişmeli))

KONU           : 06/02/2019 tarihli duruşmada verilen 5 No’lu ara kararının yerine getirilmesi istemine ilişkindir.

AÇIKLAMALAR

Sayın mahkemede yargılaması devam eden davanın 06/02/2019 tarihli oturumunun 5 No’lu ara kararında tarafların müşterek çocukları  Burcu’nun tedbiren dava sonuna kadar geçici velayetinin davalı karşı davacıya verilmesine; müşterek Söz konusu ara kararın yerine getirilmesi davalı karşı davacı tarafından engellenmekte olup müvekkil ara kararda belirtilen sürelerde çocuğunu görememektedir. Bugüne kadar böyle bir talepte bulunulmamasının sebebi çocuğunun yakın zamanda lise giriş sınavlarına girecek olması ve çocuğunun bu durumdan psikolojik olarak etkilenmesini istememiş olmasıdır.

Ancak davalı karşı davacının mahkeme tarafından uygulanmasını talep ederiz.

Davacı Vekili

Adana Avukat Saim İNCEKAŞ – Tel: 0534 910 97 43

Son düzenleme tarihi 17 Ocak 2020 15:03

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.