APİS’ten Dönme-Fesih Mahkeme Kararıyla Mümkün Olur

Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinden Dönmek Ancak Mahkeme Kararıyla Mümkündür

  • 6306 sayılı kn ve yöneltmelik değişikliği ile kentsel dönüşüme tabi yapılarda Mütteahit ile imzalan bu tip sözleşmeler belli şartlarda Mahkeme yerine bakanlığa başvurularak feshedilebiliyor Yeni ve önemli bir uygulamadır!!

Arsa payı karşılığı inşaat yapım sözleşmeleri, tapuda pay devrini de içerdiğinden, tarafların tek taraflı irade beyanı ve bunun karşı tarafa ulaşmasıyla feshi mümkün değildir.

Mahkeme kararıyla ya da tarafların fesih iradelerinin birleşmesi feshedilebilir. Sözleşme gereği arsa sahibi tarafından yüklenici ya da temsilcisine verilen vekâletname ile tayin edilen vekilin azledilmiş olması, zımnen sözleşmeden dönüldüğünün kabulü için yeterli değildir. Vekâletten azile rağmen yüklenicinin arsa sahipleri aleyhine dava açarak sözleşme gereği arsa sahibi tarafından yapılması gerektiği halde yapmaktan kaçınılan ve azledilen vekâletnamedeki akdin ifası için gerekli olan yetkilerin verilmesini talep edip sağlayabilir.(15. Hukuk Dairesi 2018/4843 E. , 2019/2993 K.)

  • Özetlemek gerekirse kat karşılığı inşaat sözleşmesinde noterden dahi olsa tek taraflı fesih geçerli değildir. Hâlâ tarafları bağlayan bir kat karşılığı sözleşme var. Noterde düzenleme şeklinde imzalanan sözleşmenin fesih yeri sadece mahkemelerdir. Tek istisnası karşılıklı fesih iradesidir. Geçerli sözleşmeyi baz alarak ilerlemekte fayda var.

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Son düzenleme tarihi 14 Temmuz 2020 09:08

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.