Apartman Yönetimi Tarafından Avukata Vekalet Verilmesi Yönetim Kararı Örneği

Avukata Vekalet İçin Apartman Yönetim Kararı Örneği


MUVAFAKATNAME

Yüklenici ….. (………….. İnşaat Ltd. Şti) tarafından inşası ve yapımı yapılan HANZADE SİTESİ sakini olarak, aramızdaki sözleşme ve kataloğa aykırı olarak eksik yapılan veya hiç yapılmayan inşaat ve mimari işlerin tamamlatılması ve yüklenici ile şirket aleyhine açılacak tazminat davası için muvafakatimin olduğunu,

Dava açma ön hazırlık, dava açma, takip etme ve diğer işlerin yapılması için Batman Barosu avukatlarından Avukat ……………….’a vekâletname ile vekâlet ücreti ve yargılama gideri olarak her bir daire başı ………. TL olmak üzere davanın kazanılması durumunda da hükmedilen tazminat miktarının %10’u oranında vekâlet ücreti vereceğimi kabul ve taahhüt ederim. …./…../2017

Adı Soyadı                Adı Soyadı                Adı Soyadı                Adı Soyadı                Adı Soyadı

İmza                                 İmza                                  İmza                          İmza                İmza

bir yorum bırakın

tr Türkçe
X
error: Sağ tıklama özelliği kapalıdır.