Apartman Yönetim Planında Değişiklik Yapılması Dava Dilekçesi Örneği

Apartman Yönetim Planında Değişiklik Yapılması Dava Dilekçesi


…  SAYIN HAKİMLİĞİNE

 

DAVACI: 
VEKİLİ: 

Adres girilmemiş

DAVALI: 
DAVA KONUSU:Yönetim planında değişiklik yapılması istemidir. 
AÇIKLAMALAR:1-Davacı müvekkil, …  ilçesi, …  mahallesi, …  sokakta bulunan; tapuya …  ada ve …  parsel numarasıyla kayıtlı …  apartmanında,   … numaralı bağımsız bölümde oturmaktadır. Davalılar da aynı gayrimenkulde, diğer bağımsız bölümlerin malikleridir. (EK-1- Tapu kaydı)

2-Davacı, …  tarihli yönetim planının … . maddesinde yer alan hükmün değiştirilmesi isteminde bulunmuştur. (EK-2- Yönetim planı) Şöyle ki: … .

3-Ancak bu istem diğer kat maliklerince reddedilmiştir. Şöyle ki: … . Yönetim planında yer alan hükmün değiştirilmesi isteminin Kat Malikleri Kurulunca reddedilmesi sebebiyle işbu davayı açmak zarureti doğmuştur.

 

HUKUKİ SEBEPLER:KMK. md. 28, md. 33 ve sair hukuki mevzuat.

 

DELİLLER:1-Tapu kayıtları,

2- Yönetim planı ve sair her türlü delil.

 

SONUÇ VE İSTEM:Yukarıda açıklanan nedenlerle ve duruşmalar sırasında re’sen nazara alınacak sair nedenlerle, fazlaya ilişkin talep ve dava haklarımız saklı kalmak kaydıyla;

1- Davanın kabulü ile yönetim planının … . maddesinin davacı müvekkilin talebi doğrultusunda  değiştirilmesine,

2- Yargılama giderleri ile vekalet ücretinin davalı tarafa yükletilmesine karar verilmesini vekil eden adına saygılarımla arz ve talep ederim.  08/01/2018

  

DAVACI VEKİLİ
Avukat

 

 

Bu makaleyi sosyal medyada paylaşarak sitemize katkıda bulunabilirsiniz.
    Generic placeholder image
    Avukat Saim İncekaş
    Avukat Saim İncekaş Avukatlık Ofisi'nde kurucu avukat.
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 oy, puan: 5,00 üzerinden 5)
Loading...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

tr Türkçe
X
error: Uyarı: Sağ tıklamak için üye olabilirsiniz !! Üye olabilmek için tarafımızdan referans kodu almanız gerekmektedir.