Apartman yöneticisinin diğer bağımsız bolum maliklerinden ücret talebi dilekçesi

Oca 25, 2021 | Kat Mülkiyeti Hukuku

…  SAYIN HAKİMLİĞİNE
DAVACI: 
VEKİLİ:  Adres girilmemiş
DAVALI: 
DAVA KONUSU:… döneminde yöneticilik yapan’’nın … . yöneticilik ücretinin ödenmesi istemidir.   
AÇIKLAMALAR:1-Davacı müvekkil, …  ilçesi, …  mahallesi, … sokakta bulunan; tapuya …  ada ve …  parsel numarasıyla kayıtlı …  no’lu apartmanda … döneminde yöneticilik yapmıştır. (EK-1- Karar defteri) Yönetici bu apartmanda … . 2- Davacıya, yöneticilik yaptığı bu dönemde, bağımsız bölüm maliki olan davalılar tarafından yöneticilik ücreti ödenmemiştir. (EK-2- Tanık beyanları) Şöyle ki: … . Konunun çözümlenmesi için kat malikleri kuruluna başvurulmuş olmasına karşın, oradan da bir çözüm elde edilememiştir. 3- KMK. md. 40/3 uyarınca yönetim planında veya kendisiyle yapılan sözleşmede bir ücret tayin edilmemiş olsa bile, yönetici kat maliklerinden ücret isteyebilir. Bu sebeplerle işbu davayı açmak zarureti doğmuştur.  
HUKUKİ SEBEPLER:KMK. md. 40 ve sair hukuki mevzuat.  
DELİLLER:1- Karar defteri, 2- Tanık beyanları.  
SONUÇ VE İSTEM:Yukarıda açıklanan nedenlerle ve duruşmalar sırasında re’sen nazara alınacak sair nedenlerle, fazlaya ilişkin talep ve dava haklarımız saklı kalmak kaydıyla; 1-Davanın kabulü ile ödenmemiş yöneticilik ücretinin karşılığı olarak toplam … .’’nin, …  tarihinden itibaren işleyecek % …  oranındaki faiziyle birlikte davalı’dan tahsiline, 2- Yargılama giderleriyle vekalet ücretinin davalı tarafa yükletilmesine karar verilmesini vekil eden adına saygılarımla arz ve talep ederim.  08/01/2015
  DAVACI VEKİLİ
Avukat
 

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

Bu yazıyla ilgili yorum, soru, düzeltme, cevap veya tartışmaya yönelik beyanlarınızı aşağıdaki form aracılığı ile herkesle paylaşabilirsiniz. Yorumunuz kontrol edildikten sonra en geç 1 gün içerisinde onaylanır.

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

error: