Apartman Sakinlerinin Huzur ve Sükununu Bozma Suçu Şikayet Dilekçesi

May 29, 2020 | Savcılık-Soruşturma

Apartman Sakinlerinin Huzur ve Sükununu Bozma Suçu Şikayet Dilekçesi

ADANA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA

ŞİKAYETÇİ             :

VEKİLİ                     :

ŞÜPHELİLER         : 1-

SUÇ                           : TCK md 123 Kişilerin Huzur ve Sükununu Bozma Suçu

SUÇ TARİHİ            : 

AÇIKLAMALAR    :

  • Şüpheliler, X Caddesi üzeri X adresinde müvekkil ile altlı üstlü oturmakta olup, sürekli bir vaziyette apartman sakinlerinin huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültü yapmakta ve pis suyu balkonlardan alt katlara akmasına sebebiyet vermektedirler.
  • Şüpheliler, kendi dairesinde sürekli gürültü çıkarmakta, evlerindeki pis suyu balkonlardan alt katlara akmasına sebebiyet vermektedirler. Dolayısıyla mülkiyeti müvekkile ait olan meskenin balkonunda bulunan kiler dolabının aşınmasına, kiler dolabının içerisinde bulunan malzemelerin çürümesine neden olmaktadır.
  • Şüpheliler, apartman sakinleri ve yönetimi tarafından bu konuda defalarca uyarılmalarına rağmen ısrarla aynı davranışları sürdürmüş, hatta uyarılardan sonra kasıtlı olarak daha çok gürültü yapmaya, pis suyu balkondan daha fazla akıtmaya başlamışlardır. Buna ilişkin olarak tarafımızca yapılan iadeli taahhütlü ihtarı da bilerek almamakla cevap vermekten kaçınmışlar ve bu davranışların önüne geçecek herhangi bir önlem almamışlardır. Yine bu hususta defalarca 155 polis hattı şikayetleri oluşturulmuş, ayrıca belediyeye de şikayet edilmiş olup tüm hususlar dosyaya sunulacaktır.
  • Şüphelilere, apartman yönetimi tarafından gerekli sözlü ihtarlar yapıldığı halde şüpheliler aynı apartmanda oturan müvekkili rahatsız eden gürültü ve hareketleri yapmaya devam ettiği, pis suyu hala aşağı kata müvekkilin balkonuna akıttığı bilinmektedir. Şüphelilerin verdiği rahatsızlığın her an apartmanda düzen ve huzurun kaçmasına neden olabilecekleri yönünden şüphelerimiz vardır.
  • Şüphelilerin, sırf müvekkil ve ailesinin huzur ve sükûnunu bozmak maksadıyla ısrarla gürültü yapması ve aynı maksatla pis suyu müvekkilin balkonuna akıtarak müvekkilin balkondaki eşyalarına zarar vermesi, müvekkilin aile olarak ikamet etmekte olduğu konutta yaşamlarını çekilmez hale getirmiş, müvekkilin, eşinin ve çocuklarının psikolojik olarak yıpranmasına sebebiyet vermiştir.
  • Bu eylemler en başta Kat Mülkiyeti Kanunu’na ve Komşuluk Hukuku’na aykırı olup, aynı zamanda Türk Ceza Kanunu’nun 123. Maddesinde düzenlenen “Kişilerin Huzur ve Sükununu Bozma” suçunu oluşturmaktadır.

Kat Mülkiyeti Kanunu Madde 18 – “Kat malikleri, gerek bağımsız bölümlerini, gerek eklentileri ve ortak yerleri kullanırken doğruluk kaidelerine uymak, özellikle birbirini rahatsız etmemek, birbirinin haklarını çiğnememek ve yönetim planı hükümlerine uymakla, karşılıklı olarak yükümlüdürler.”

Türk Ceza Kanunu Madde 123 (Kişilerin Huzur ve Sükununu Bozma) – Sırf huzur ve sükûnunu bozmak maksadıyla bir kimseye ısrarla; telefon edilmesi, gürültü yapılması ya da aynı maksatla hukuka aykırı başka bir davranışta bulunulması halinde, mağdurun şikayeti üzerine faile üç aydan bir yıla kadar hapis cezası verilir.”

Bu hususlardan dolayı kanun maddeleri uyarınca da şüphelilerin cezalandırılması gerekmektedir. Nitekim bu konuyla ilgili Yargıtay kararları da mevcuttur.

  • Netice itibariyle; şüphelilerin müvekkil ve apartman sakinlerinin huzur ve sükununu bozacak şekildeki davranışlarına son vermeleri, yapılan onlarca uyarılara rağmen müvekkilin balkonuna pis su akıtmalarını engellemek adına ve müvekkilin uğradığı zararların karşılanması adına bu davayı açma zorunluluğu hasıl olmuştur.

HUKUKİ DELİLLER   : Tanık beyanları ve diğer deliller.

HUKUKİ NEDENLER : 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ve ilgili mevzuat.

SONUÇ VE İSTEM       :

Açıklanan nedenlerle şüphelilerin eylemlerine uyan TCK madde 123 ve Kat Mülkiyeti Kanunu madde 18 uyarınca cezalandırılmaları için gerekli soruşturmanın yapılarak haklarında kamu davası açılmasını , saygılarımla arz ve talep ederim.

 

                                                                                                                      Şikayetçi Vekili

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Üyelik avukatlara hususidir. Sağ altta yer alan canlı destek üzerinden üyelik oluşturabilirsiniz.