Apartman Aidatını Ödemeyen Ev Sahibine İhtarname Örneği

İHTARNAMEDİR

İHTAR EDEN :

VEKİLİ :

MUHATAP :

İHTARIN KONUSU :Birikmiş 4 (dört) aylık toplam  400-TL apartman aidatlarının ve 500-TL değerindeki kömür masrafının, ihtarnamenin tebliğinden itibaren  en geç 7 (yedi) gün içinde ihtar edene ödenmesi talebini içerir.

AÇIKLAMALAR :

Sayın ……………..; yukarıda adresiniz olarak belirtilen yerde ……………….. SİTESİ’nde konutunuz bulunmaktadır. ……………………. Sitesi Yönetim Kurulunca ödenmeyen aidatlar ve ortak giderler için icrai ve hukuki yollara başvuru kararı verilmiştir. 2019 yıllarına ait Ocak, Şubat, Mart ve Nisan aylarına ilişkin toplam 400-TL aidat ve 500-TL değerinde apartman ortak gideri olan kömür masrafı borcunuz bulunmaktadır.

Sayın Muhatap işbu ihtarnamenin tarafınıza tebliğinden itibaren en geç 7 (yedi) gün içinde 400-TL aidat borcunuzu ve 500-TL değerinde kömür masrafını; …………… Sitesi adına açılmış Ziraat Bankası Hesabına ödeyerek Apartman Yönetim Kuruluna bildirmenizi aksi takdirde aleyhinizde icra takibine geçileceğini ve Kat Mülkiyeti Kanundan doğan sair hakların kullanılacağını, bu uğurda yapılacak her türlü İcra Harç ve Masrafı, Gecikme Faizi ile Avukatlık Ücretinin de tarafınıza ait olacağını ihtar ederiz. 02/05/2019

İHTAR EDEN VEKİLİ

                                                                                                        Adana Avukatı – Av. Saim İNCEKAŞ

Sayın Noter, 3 nüshadan ibaret işbu ihtarnamenin bir nüshasının muhataba tebliğini, bir suretinin dairenizde saklanmasını, tebliğ şerhi verilecek diğer nüshasının da tarafımıza verilmesini talep ve rica ederim.

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Son düzenleme tarihi 17 Ocak 2020 18:32

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Yorumları Göster

  • Merhaba Saim Bey, danışmak istediğim bir konu var. Apartman aidatını ödemeyen ve sürekli apartmanda sıkıntı çıkartan birisi var. Ben bu kişiye iadeli taahhütlü kendi yazdığım borcunu 5 gün içinde ödemesi gerektiğini aksi taktirde icra yolu başlatacagimi yazan bir ihtarname gönderdim içinde tabi apartman kurulu kararlarını da fotokopi çekip koydum. 5 gün içinde ödemesse niyetim avukata vekalet verip kendisini icra ya verdirmek. Avukat bu kisiden Aidat borcu Avukat ve diğer masrafları kesin bir şekilde alabilir dimi.

    Cevap vermekten vazgeç

    Bir yorum bırakın

    E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.