Apartman Aidatını Ödemeyen Ev Sahibine İhtarname Örneği

İHTARNAMEDİR

İHTAR EDEN             :

VEKİLİ                       :

MUHATAP                 :

İHTARIN KONUSU    :Birikmiş 4 (dört) aylık toplam  400-TL apartman aidatlarının ve 500-TL değerindeki kömür masrafının, ihtarnamenin tebliğinden itibaren  en geç 7 (yedi) gün içinde ihtar edene ödenmesi talebini içerir.

AÇIKLAMALAR        :

Sayın ……………..; yukarıda adresiniz olarak belirtilen yerde ……………….. SİTESİ’nde konutunuz bulunmaktadır. ……………………. Sitesi Yönetim Kurulunca ödenmeyen aidatlar ve ortak giderler için icrai ve hukuki yollara başvuru kararı verilmiştir. 2019 yıllarına ait Ocak, Şubat, Mart ve Nisan aylarına ilişkin toplam 400-TL aidat ve 500-TL değerinde apartman ortak gideri olan kömür masrafı borcunuz bulunmaktadır.

Sayın Muhatap işbu ihtarnamenin tarafınıza tebliğinden itibaren en geç 7 (yedi) gün içinde 400-TL aidat borcunuzu ve 500-TL değerinde kömür masrafını; …………… Sitesi adına açılmış Ziraat Bankası Hesabına ödeyerek Apartman Yönetim Kuruluna bildirmenizi aksi takdirde aleyhinizde icra takibine geçileceğini ve Kat Mülkiyeti Kanundan doğan sair hakların kullanılacağını, bu uğurda yapılacak her türlü İcra Harç ve Masrafı, Gecikme Faizi ile Avukatlık Ücretinin de tarafınıza ait olacağını ihtar ederiz. 02/05/2019

İHTAR EDEN VEKİLİ

                                                                                                           Adana Avukatı – Av. Saim İNCEKAŞ

 

 

Sayın Noter, 3 nüshadan ibaret işbu ihtarnamenin bir nüshasının muhataba tebliğini, bir suretinin dairenizde saklanmasını, tebliğ şerhi verilecek diğer nüshasının da tarafımıza verilmesini talep ve rica ederim.

Bu makaleyi sosyal medyada paylaşarak sitemize katkıda bulunabilirsiniz.
    Generic placeholder image
    Avukat Saim İncekaş
    Avukat Saim İncekaş Avukatlık Ofisi'nde kurucu avukat.
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 oy, puan: 5,00 üzerinden 5)
Loading...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

tr Türkçe
X
error: Uyarı: Sağ tıklamak için üye olabilirsiniz !! Üye olabilmek için tarafımızdan referans kodu almanız gerekmektedir.