APARTMAN ADINA AVUKAT TUTULMASI KARAR ÖRNEĞİ

APARTMAN ADINA NASIL AVUKAT TUTULUR?

KARAR TARİHİ :

…………/………./…………….

KARARIN KONUSU : Apartman Yönetim Kurulu adına Avukata Vekaletname çıkarılması hakkında.
KARAR NO       :

Apartman Adına Avukat Tutulması için Örnek Karar

                                                                  YÖNETİM KURULU KARARI

X Apartmanı Yönetim Kurulu olarak, apartmanımızın hukuki menfaatlerini korumak icra takipleri yapmak,leyh ve aleyhine açılmış ve açılacak davalarda apartmanımızı temsil etmek ve bilcümle hukuki konularda avukatlık muamelelerini yapmak ve takip etmek amacıyla, Avukat …………….’a  Apartman yönetimi adına Noterden Vekalet verilmesi ve kendisi ile  Avukatlık Ücret sözleşmesi yapması  konusunda Yönetim Kurulumuzu temsilen,Yönetim Kurulu Başkanı …………………….’ e  yetki verilmesine Karar verilmiştir. Tarih:

Yönetim Kurulu Başkanı                                                               Üye                                        Üye

Avukat Saim İNCEKAŞ Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Son düzenleme tarihi 26 Şubat 2020 00:41

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.