APARTMAN ADINA AVUKAT TUTULMASI KARAR ÖRNEĞİ

Not: Her uyuşmazlık kendine özgü farklılıklar taşımaktadır.Her tazminat davası süreci kendisine özerk bir nitelik taşır.Bu nedenle tarafımızla iletişime geçerek detaylı bilgi ve olayınıza uygulanabilecek prosedürü öğreniniz.


 

KARAR TARİHİ :

…………/………./…………….

KARARIN KONUSU : Apartman Yönetim Kurulu adına Avukata Vekaletname çıkarılması hakkında.  
KARAR NO       :

Apartman Adına Avukat Tutulması için Örnek Karar

 

 

                                                                    YÖNETİM KURULU KARARI

 

………….. Apartmanı Yönetim Kurulu olarak, apartmanımızın hukuki menfaatlerini korumak icra takipleri yapmak,leyh ve aleyhine açılmış ve açılacak davalarda apartmanımızı temsil etmek ve bilcümle hukuki konularda avukatlık muamelelerini yapmak ve takip etmek amacıyla, Avukat …………….’a  Apartman yönetimi adına Noterden Vekalet verilmesi ve kendisi ile  Avukatlık Ücret sözleşmesi yapması  konusunda Yönetim Kurulumuzu temsilen,Yönetim Kurulu Başkanı …………………….’ e  yetki verilmesine Karar verilmiştir. Tarih:

 Yönetim Kurulu Başkanı                                                               Üye                                        Üye

 

bir yorum bırakın

tr Türkçe
X
error: Sağ tıklama özelliği kapalıdır.