Anonim Şirket Hisse Devrinin Tescili Talebi

……..  TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜNE

TALEP EDEN                                   :

VEKİLİ                                             : Avukat Saim İNCEKAŞ- Turhan Cemal Beriker Bulvarı, Ziya Algan İş Merkezi No:9 K:5 D:41, 01010 Seyhan/ADANA

KONU                                               : Anonim Şirketi Hisse Devrinin Tescili İstemi.

AÇIKLAMALAR                             :

1-)  Müvekkilim …, … Anonim Şirketi’nin … pay sahipli ortaklarındandır.

2-) Müvekkilim …/…/… tarihinde şirketteki paylarını …’ya devretmiştir. Bu devir işlemi şirketin pay defterine kanuna uygun şekilde kayıt ettirilmiştir. Bununla ilgili kayıtları ekte sunmaktayız.

3-)  Bu nedenle müvekkilimin hisse devrinin tescili için talepte bulunmak zorunlu hale gelmiştir.

HUKUKİ NEDENLER                    : 6762 S. K. m. 416 ve ilgili mevzuat.

SONUÇ VE İSTEM                         : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle, müvekkilimin … Anonim Şirketi hissenin …’ya devrinin sicile tescil edilmesini saygıyla talep ederim.  …/…/…

Talep Eden Vekili

Av.

Ekler:

  • Pay Defterindeki Sayfa
  • Hisse Devir Senedi
  • Nüfus Cüzdanı Sureti
  • İkametgah Belgesi
  • Noter Tasdikli Karar
  • Ticaret Sicili Gazetesi

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

bir yorum bırakın