Anne yanında olduğu anlaşılan ortak çocuk için boşanma davasında tedbir nafakası takdir edilmelidir- Yargıtay Kararı

Anne yanında olduğu anlaşılan ortak çocuk için boşanma davasında tedbir nafakası takdir edilmelidir

Anne yanında olduğu anlaşılan, 19.05.2008 doğumlu ortak çocuk için boşanma davasında tedbir nafakası takdir edilmemesi (TMK md 169) de usul ve yasaya aykırı olmuştur. (Y2HD, 26.04.2011, E. 2010/5998, K. 2011/7118.)

Anne yanında olduğu anlaşılan ortak çocuk için boşanma davasında tedbir nafakası takdir edilmelidir

Boşanma veya ayrılık davası açılınca hakim, davanın devamı süresince, gerekli olan, özellikle eşlerin bannmasına (TMK. md. 186/1) geçimine, (TMK md. 185/3) malların yönetimine (TMK. 223, 242, 244, 262, 263, 264, 267, 215) ve çocukların bakım ve korunmasına (TMK.md. 185/2) ilişkin geçici önlemleri kendiliğinden (resen) almak zorundadır (TMK. 169). O halde; Türk Medeni Kanununun 185/3. ve

186/3. maddeleri uyarınca, tarafların ekonomik ve sosyal durumları da gözetilerek dava tarihinden geçerli olmak üzere davacı kadın ve yanında bulunan müşterek çocuklar yararına uygun miktarda tedbir nafakasına hükmedilmesi gerekirken, yazılı şekilde karar verilmesi usul ve yasaya aykırı bulunmuştur. (Y2HD, 25.04.2011, E. 2010/6125, K. 2011/6763.)

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Son düzenleme tarihi 10 Nisan 2020 13:12

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.