Anne Tahliye Olmuş Olsa Dahi İşlediği Suç Çocuğa Vasi Atanmasını Gerektirebilir

Anne Tahliye Olmuş Olsa Dahi İşlediği Suç Çocuğa Vasi Atanmasını Gerektirebilir

Velayet görevini gereği gibi yerine getirmek için tahliye olmak yetmez. Ebeveynin işlediği suç tahliye olmuş olsa dahi küçüğe karşı velayet görevini gereği gibi yerine getiremeyeceği anlamına gelebilir. Bu durumda ebeveyn tahliye olmuş olsa dahi velayetin kaldırılıp küçüğe vasi atanması gerekir.

İlgili yargıtay kararı:

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm, davacı tarafından temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:
Anne ve babanın deneyimsizliği, hastalığı, başka bir yerde bulunması veya benzeri sebeplerle velayet görevini gereği gibi yerine getirmemesi; ana ve babanın çocuğa yeterli ilgiyi göstermemesi veya ona karşı yükümlülüklerini ağır bir biçimde savsaklamaları halinde hakim velayet hakkını kaldırabilir (TMK m.348).
Toplanan delillerden küçük 11.10.2009 doğumlu …babasının şartla tahliye tarihi 21.02.2025 olan şuçtan dolayı hükümlü olarak cezaevinde bulunduğu, anne …ise uyuşturucu madde ticareti yapma ve uyuşturucu kullanma suçlarından kesinleşmiş ceza mahkumiyetinin olduğu anlaşılmaktadır.
Mahkemece bozma sonrası her ne kadar annenin cezaevinden tahliye olduğu, küçük …. annesiyle birlikte kaldığı, bakım ve gözetiminin anne tarafından yapıldığı, gerekçesiyle dava reddedilmiş ise de 10.11.2014 tarihli bozma ilamımızda da belirtildiği üzere annenin işlediği suç çocuğun ruhsal ve bedensel gelişimini olumsuz etkileyecek niteliktedir.
Bu durumda davalı annenin velayet görevini gereği gibi yerine getiremeyeceği anlaşılmaktadır. Mahkemece davanın kabulü ile küçük … annede olan velayetinin kaldırılmasına, küçüğe vasi tayini için vesayet makamına (Sulh Hukuk Hakimliğine) ihbarda bulunulmasına karar vermek gerekirken, yazılı şekilde karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup, bozmayı gerektirmiştir.
SONUÇ: Temyiz edilen hükmün yukarıda gösterilen sebeple BOZULMASINA, temyiz peşin harcının istek halinde yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliğiyle karar verildi. 10.02.2016 (Çarş.)( 2. Hukuk Dairesi 2016/1465 E. , 2016/2213 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ : Aile Mahkemesi DAVA TÜRÜ : Velayetin Değiştirilmesi)

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Son düzenleme tarihi 5 Haziran 2020 12:31

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.